ÖNEMLİ UYARI

Dedektiflik.com.tr içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜR CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri Florida Dedektiflik Yasası

Amerika Birleşik Devletleri Florida Dedektiflik Yasası

FLORİDA

493.6100-493.6126 GENEL HÜKÜMLER.

493.6201-493.6203 ÖZEL ARAŞTIRMA/DEDEKTİFLİK HİZMETLERİ 493.6301-493.6305 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ

493.6406 YENİDEN KAZANDIRMA HİZMETLERİ

GENEL HÜKÜMLER

493.6400                Yasal amaç.

493.6401.                Tanımlar

493.6402.                Bu bölümün uygulanamazlığı

493.6403.                Kural koyma yetkisi

493.6404.                Danışman konseyi

493.6405.                Lisans için ilk başvuru

493.6406.                Lisans gereksinimleri; asılması

493.6407.                Ücretler

493.6408.                Adayların Tarım ve Tüketici Hizmetleri Bakanlığı tarafından Soruşturulması

493.6409.                Karşılıklılık

493.6410.                Lisans sahibinin sigortası

493.6411.                Lisans; içerik; kimlik kartı

493.6112.                Ortak veya memur ya da personel değişikliğinin Tarım ve Tüketici Hizmetleri Bakanlığı’na Bildirimi

493.6113.                 Lisans için başvuru yenilemesi

493.6114.                 Lisansın iptali ya da askıya alınması

493.6115.                 Silahlar ve ateşli silahlar

493.6116.                 Stajyerlerin Sponsorluğu

493.6117.                 Lisans Tröst Fonu Birimi

493.6118.                  Disiplin işleminin dayanağı

493.6119.                  Dedektiflik bilgilerinin açıklanması; sahte rapor sunma yasağı

493.6120.                 İhlaller; cezalar

493.6121.                  Yaptırım; soruşturma

493.6122.                  Lisans sahibi hakkında bilgi; gizlilik

493.6123.                  Endüstriye yayın

493.6124.                  Eyalet mührünün kullanımı; yasaktır

493.6125.                  İdari şikâyetler ve disiplin işlemlerine ilişkin bilgilerin tutulması

493.6126.                  Korunan hükümler.

493.6100  Yasal amaç.–

Millet Meclisi; özel güvenlik, dedektiflik/araştırma ve bulma endüstrilerinin, kamunun çıkarlarının yeterli derece hizmet görmesi ve korunmasını sağlamak amacıyla düzenlemeye ihtiyaç duyan, hızlı büyümekte olan endüstri alanları olduğunun farkındadır. Millet Meclisi, özel güvenlik, dedektiflik ve bulma endüstrilerinde görev alan eğitimsiz kişilerin, lisanssız şahıslar veya işletmelerin, veya ahlaki karakteri iyi olmayan kişilerin, güven konumlarına yerleştirilmeleri halinde halkın refahı açısından tehlike teşkil ettiğinin farkındadır. Bu nedenle, bu alanlarda görev yapan lisanslı ve lisanssız kişiler ve işletmelerin düzenlenmesi gerekli görülmektedir.

493.6101     Tanımlar.–

 1. ” Bakanlık”, Tarım ve Tüketici Hizmetleri Bakanlığı anlamına gelmektedir.
 2.  “Kişi”, herhangi birey, firma, şirket, acente, kurum, ortaklık veya kurtuluş anlamına gelmektedir.
 3. ” Lisans sahibi”, bu bölüm altında lisans verilmiş herhangi kişi anlamına gelmektedir.
 4. “ ‘o” kişi zamiri, “erkek, kadın veya nesne” zamiri anlamına gelebilir.
 5.   “Baş memur”, bir kuruluşta başkan, başkan yardımcısı, sekreter veya hazineci konumunda bulunan birey anlamına gelmektedir.
 6.  ” İlan”, teklif veya sözleşme sunumu, veya doğrudan ya da dolaylı olarak, halka açık ilan veya iş talebi yoluyla, bu bölümde düzenlenen hizmetlerin mevcut olduğunun açıklanması anlamına gelmektedir.
 7. “İyi ahlaki karakter”, diğerlerinin hakları ve mülkleri ve bu eyalet ve ulusun kanunları için dürüst, adil ve saygılı bir kişisel geçmiş anlamına gelmektedir.
 8.  “Mahkûmiyet”, mahkeme kararı uygulaması askıya alınmış olsun ya da olmasın, bir suçun, dava veya duruşma sonucunda federal veya eyalet mahkemesi tarafından hüküm verilmesi anlamına gelmektedir.
 9.  ” Silahsız”, bu bölüm tarafından düzenlenen hizmetleri sunarken lisans sahibi tarafından hiçbir ateşli silahın taşınmayacağı anlamına gelmektedir.
 10. “Şube Ofisi”, Lisans tarafından yetkilendirildiği şekilde işleri yapıyor olarak ilan edilen veya işleri yapmakla uğraşan, işlerin aktif olarak yürütülmekte olduğu, acentenin her bir ilave konumu anlamına gelmektedir.
 11. “Sponsor”, kendi yönetimi ve kontrolü altında “CC” Sınıfı stajyer gözetmekte ve tutmakta olan herhangi “C” Sınıfı, “MA” Sınıfı veya “M” Sınıfı lisans sahibi; kendi yönetimi ve kontrolü altında “EE” Sınıfı stajyer gözetmekte ve tutmakta olan herhangi “E” Sınıfı veya “MR” Sınıfı lisans sahibi anlamına gelmektedir.
 12.  “Stajyer”, atanmış bir sponsorluk yapan lisans sahibinin yönetimi ve kontrolü altında öğrenci veya çırak olarak çalışmakta olan bir birey anlamına gelmektedir.
 13.  ” Yönetici”, herhangi kurum veya şube ofisinde lisans sahiplerinin faaliyetlerini yöneten bir lisans sahibi anlamına gelmektedir. Yönetici, bu göreve atanmış olduğu kurum veya şube ofisi konumuna atanmış olacak ve aslen bu konumdan çalışacaktır.
 14.  “Ateşli silah eğitmeni”, “G” Sınıfı lisans için adaylara sınıfta veya açık arazide eğitim veren herhangi “K” Sınıfı lisans sahibi anlamına gelmektedir.
 15. ” Özel dedektiflik kurumu”, özel dedektiflik/araştırmalar sunma işi yapıyor olarak ilan veren veya bu işi yapmakla uğraşan herhangi kişi anlamına gelmektedir.
 16.  ” Özel dedektif’, özel dedektiflik yapıyor olarak ilan veren veya bu işi yapmakla uğraşan herhangi şahıs anlamına gelmektedir. Bu tanım, tek seferlik veya sınırlı bazda, özel bir uzmanlık, kabiliyet, meslek veya özel bir erişim sonucunda, “C” Sınıfı lisans sahibi veya “MA” Sınıfı lisans sahibinin yönetimi ve kontrolü altında, aksi halde özel dedektiflik tanımına dâhil edilebilecek olan bilgi ve hizmet sunan bir muhbiri içermemektedir.
 17.  ” Özel dedektiflik”, bir kişi veya kişiler tarafından, aşağıdaki hususlardan herhangi biri hakkında bilgi edinmek üzere dedektiflik/araştırma yapılması anlamına gelmektedir:
 • Söz konusu araştırmaya izin vermekten sorumlu devlet görevlisinin açık yazılı yetkisi altında  çalışırken, Amerika Birleşik Devletleri veya   onun herhangi eyaleti veya alanına karşı yapılan veya tehdit edilen suçlar veya hatalar.
 • Herhangi toplum,kişi veya kişi gruplarının  kimliği, alışkanlıkları,davranışları, hareketleri, nerede  olduğu, ilişkileri,   işlemleri, itibari  veya karakteri.
 • Şahitler veya diğer kişilerin güvenilirliği.
 • Kayıp kişiler, sahibi çıkmamış mülk veya devlete miras kalan mülkün sahipler, veya emlak varislerinin nerede oldukları.
 • Kayıp veya çalınmış malın yerinin veya kendisinin bulunması.
 • Gerçek veya kişisel mülkte yangın, iftira, karalama, kayıp, kaza, hasar veya yaralanmaların sebepleri, nereden çıktığı ve bunlara ait sorumluluk.
 • Araştırma komiteleri veya kazanım ya da tahkim kurulları huzurunda veya sivil ya da cezai vakaların davasında ya da bunların hazırlığında kullanılmak üzere delillerin güvenceye alınması işi.
 1.  ” Güvenlik Kurumu”, güvenlik  hizmetleri, zırhlı araç hizmetleri veya mahkûmların taşınması işlerini sunuyor olarak ilan veren veya bu işi yapmakla uğraşan herhangi kişi anlamına gelmektedir. Bu, güvenlik hizmetleri sunmak üzere köpekler ve insanlardan faydalanan herhangi kişiyi içermektedir.
 2.  ” Güvenlik görevlisi”, koruma (bodyguard) hizmetleri sunuyor olarak ilan veren veya bu işi yapan veya diğer türlü insan ve mülkü koruyan; hırsızlık veya malların, eşyaların veya ticari malların yasa dışı bir şekilde alınmasını önlemeye çalışan, veya mal, eşya veya ticari mallar, değer taşıyan para, bono, tahvil, eylem oyları, senet veya diğer evrak, gazete ve makalelerin suistimali veya gizlenmesini önlemeye veya bunların iadesini satın almaya çalışan herhangi birey anlamına gelmektedir. Bu terim ayrıca, zırhlı araç personeli veya mahkûmların taşınmasında çalışan personeli de içermektedir.
 3. ” Bulma kurumu”, yeniden kazandırma işini yapan veya yapıyor olarak ilan eden herhangi kişi anlamına gelmektedir.
 4. ” Bulma ajanı”, yeniden kazandırma işini yapan veya yapıyor olarak ilan eden herhangi birey anlamına gelmektedir.

“Yeniden kazandırma”, s. 320.01 (1) altında tanımlandığı şekilde bir motorlu taşıtın, s. 320.01 (2) altında tanımlandığı şekilde hareketli bir evin, s. 327.02 altında tanımlandığı şekilde bir motorlu botun, s. 330.27 (1) altında tanımlandığı şekilde bir uçağın, s. 327.02 altında tanımlandığı üzere kişisel bir su aracının, s. 316.2074 altında tanımlandığı üzere tüm arazilere  uygun aracın, s. 686.402 altında tanımlandığı üzere bir çiftçi ekipmanının, veya bir endüstriyel ekipmanın, yasal sahip, ipotek sahibi veya kiraya veren tarafından bulmak, veya bir yeniden kazandırma fıkrası içeren bir güvenlik anlaşması kapsamında satılmış veya kiraya verilmiş olan malın bulunması yerine para ödemesini tahsil etmekle yetkilendirilmiş bir birey tarafından bulunması anlamına gelmektedir. Bu bentte kullanıldığı üzere “endüstriyel ekipman”, traktörü, yol silindiri, vinç, forklift, bekho ve buldozerleri içermekte olup bunlarla sınırlı değildir. “Endüstriyel ekipman” terimi ayrıca, inan gücü dışındaki kuvvetle çalıştırılan ve mal üretiminde ya da hizmet sunumunda kullanılan diğer araçları da içermektedir. Yeniden kazandırma, lisanslı bulma ajanı, söz konusu yeniden kazanılan mülkün kontrolünü, gözetimini ve mülkiyetini edindiğinde tamamlanmış olarak addedilir.

 1. “Ağır suç”, bu eyaletin kanunları uyarınca cezalandırılabilir olan, veya bu eyalette işlenmiş olsaydı cezalandırılabilir olacak olan, cezası idam veya eyalet cezaevinde mahkûmiyet olan bir cezai suç; ağır suç olarak nitelenen herhangi diğer eyaletteki bir suç veya Amerika Birleşik Devletlerine karşı işlenen bir suç; ya da 1 yılı aşan bir dönem için hapsedilmeyle cezalandırılabilir olan herhangi diğer devlet, yetki alanı veya ülkedeki bir suç anlamına gelmektedir.

493.6101     Bu bölümün uygulanamazlığı.– Bu bölüm, aşağıdakiler için geçerli olmayacaktır:

 1. s. 943.10(14) altında tanımlandığı şekilde “memur” olan veya Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir kamu güvenliği memuru olan bir birey için, söz konusu yere, eyalet veya federal memur resmi görevlerini yerine getirirken veya üstleri tarafından onaylı görev dışı güvenlik faaliyetlerini yerine getirirken.
 2.  Bir eyalet veya federal lisanslara kuruluşu tarafından lisanslı bir sigorta dedektifi veya tasfiyecisi, lisansı kapsamında hizmet veya uzman tavsiyesi sunarken.
 3. Bir işveren-işçi ilişkisinin olduğu yerde, işvereninin işleriyle bağlantılı olarak sadece, münhasır olarak ve düzenli bir şekilde silahsız dedektif olarak istihdam edilmiş olan herhangi birey.
 4. Bir işveren-işçi ilişkisinin olduğu yerde, işverenin tesislerinde veya işvereninin işleriyle bağlantılı olarak güvenlik hizmetleriyle uğraşmak üzere münhasır olarak istihdam edilmiş olan herhangi silahsız birey.
 5. Münhasır olarak, sigorta, tazminat bonoları, veya ticari kredi için adayların mali alışkanlıkları ve mali sorumlulukları ya da kişilerin işleri ve mali durumları ve kredi sorumlulukları hakkında bilgi temin etme işini yapan herhangi kişi veya büro.
 6. Mesleğinin standart uygulamasını yapmakta olan herhangi avukat.
 7. 516 ve 520 bölümlerini takiben çalışmakta olan herhangi banka veya banka holding şirketi, kredi birliği veya küçük kredi şirketi; 15 U.S.C. ss. 1681 et seq. altında düzenlenen herhangi tüketici kredisi raporlama kurumu; veya yeniden kazandırmayla uğraşmayan ve herhangi sürekli çalışanı olmayan herhangi tahsilat kurumu.
 8. Kişimim lisans almış olduğu uzmanlık veya meslekte hizmet veya uzman danışmanlık vermek olduğu durumda, bu eyaletin kanunları altında profesyonel lisansa sahip herhangi kişi.
 9. Sadece ve münhasır olarak Amerika Birleşik Devletlerinin herhangi kurumu için sözleşme altında güvenlik veya dedektiflik hizmeti vermekte olan herhangi güvenlik kurumu veya özel dedektiflik kurumu ve bunların çalışanları.
 10. Bu eyaletin kanunları uyarınca, merkezi hırsız veya yangın alarmı işi işletmeye layıkıyla yetkilendirilmiş herhangi kişi. Bununla birlikte söz konusu kişiler, bu bölüm arlında lisanslandırma veya tescil gerektiren hizmetleri ifa ettikleri durumda muaf tutulmamaktadır.
 11. Yemeğin, hizmetin ve tesisin kalitesi dâhil olmak üzere gıda hizmet sunumunu bağımsız olarak değerlendirmek üzere gıda hizmeti kuruluşu tarafından tutulan herhangi kişi veya şirket. Bununla birlikte, gıda hizmeti kuruluşu çalışanlarıyla ilgili olarak cezai veya şüphelenilen cezai davranışları araştırıyorlarsa veya araştırmak için tutulmuşlarsa, bu kişiler muaf tutulmayacaktır.
 12. Bir şehir veya mahalle tarafından çalıştırılan üçüncü bir tarafça istihdam edilmiş, okul karşıdan karşıya geçirme koruması olarak görev yapan ve s. 316.75 uyarınca gerekli eğitimi almış olan herhangi kişi.
 13. Bu eyalette yerleşik fiziksel bir ibadet yeri bulunan, kar gütmeyen dini hizmetler veya faaliyetlerin düzenli olara ifa edildiği bir kilise ya da dini ya da mezhebi organizasyon, veya bir kilise mezarlığı tarafından güvenlik görevlisi olarak, organizasyon veya mezarlığın arazisi üzerinde güvenlik sağlamak üzere istihdam edilmiş ve görevlerini yerine getirirken ateşli silah taşımayan herhangi kişi.
 14. Sadece ve münhasır olarak şecere araştırması yapan veya başka şekilde nesil veya soyları takip eden ve bunu aslen kamuya açık kayıtlar, tarihi bilgiler ve veri tabanlarını kullanarak gerçekleştiren herhangi kişi ya da firma.
 15. 473. bölümde tanımlandığı şekilde kamu muhasebeciliği kapsamında hareket eden herhangi lisanslı Florida eyalet tasdikli muhasebeci / maliyeci.

493.6102                Kural koyma yetkisi.

— Bakanlık, bu bölümü yönetmek için gereken kuralları benimseyecektir. Buna rağmen hiçbir kural, rekabeti veya bu bölüm uyarınca lisanslanmayı gerektiren hizmetlerin mevcudiyetini gereksiz yere kısıtlayıcı veya tekabül eden veya eşdeğer bir kamu faydası olmadan söz konusu hizmetlerin ücretini gereksiz yere arttırıcı nitelikte olmayacaktır.

493.6103                Danışman konseyi.–

 1. Bakanlık, 11 üyeden teşkil olacak olan, ^dzel ^^dedektiflik, Bulana ve ^düvenlik Danışman Konseyi olarak bilinen bir danışman konseyi atayacaktır. Bir üye, Floride Cezai Adalet Standartları ve Eğitim Komisyonu tarafından belgeli, eyalet çağında mevcut bir kanun yaptırım kurumunu veya eyalet çapında mevcut kanun yaptırım kurumları birliğini temsil eden, aktif bir kanun yaptırım memuru olacaktır. Üyelerden biri, “A” Sınıfı, “B” Sınıfı veya “R” Sınıfı kurumlarla düzenli olarak iş yapan bir işletmenin sahibi veya işletmecisi olacaktır. Dokuz üye, mümkün olduğu ölçüde coğrafi olarak dağılmış ve bu bölüm uyarınca lisanslı olacaktır. İki üye, güvenlik mesleğinden olacak, bunlardan biri 20 veya daha az güvenlik koruması istihdam emen bir kurumu temsil ediyor olacak; iki üye özel dedektiflik mesleğinden olacak, bunlardan biri beş veya daha az dedektif istihdam eden bir kutumu temsil ediyor olacak; bir üye yeniden kazandırma mesleğinden olacak ve geri kalan dört üye, bu bölüm altında düzenlenen herhangi bir meslekten seçilebilecektir.
 2. Konsey üyeleri, 4 yıllık bir dönem için Tarım Komisyon Üyesi tarafından atanacaktır. Sona ermemiş olan bir dönem için atama yapılacağında, atama, sona ermemiş olan dönemin kalan kısmından daha uzun bir süre için olamaz. Hiçbir üye, iki tam ardışık dönemden daha uzun süre görev göremez. Üyeler sebep gösterilerek Tarım Komisyon Üyesi tarafından üyelikten alınabilir. Bu sebep, iki ardışık toplantıya katılmaması dâhil fakat bununla sınırlı olmayacaktır.
 3. Üyeler her yıl bir kurul başkanı seçeceklerdir. Hiçbir üye iki seferden daha fazla kurul başkanı olarak görev göremez.
 4. Konsey, kurul başkanının çağrısıyla, üyelerin çoğunluğunun talebi üzerine veya bakanlığın talebi üzerine yılda en az 4 defa toplanmalıdır. Konsey toplantılarının bildirisi ve gündemi, söz konusu toplantıdan en az 14 gün önce Florida İdari Haftalık Gazetesinde yayınlanacaktır.
 5. Konsey, güvenlik, dedektiflik ve bulma endüstrilerine ilişkin bakanlığa danışmanlık ve tavsiyeler sunacaktır.
 6. Konsey üyeleri, maaşsız olarak çalışacaktır fakat s. 112.061 tarafından öngörüldüğü üzere resmi olarak çağrılan toplantılara katılım için gündelik ve yolluk ücreti talep edilebilir.
 7. Bir toplantın toplanması veya davam etmesi için altı üyelik bir yeterli çoğunluk gerekmektedir. Konsey tarafından atılan tüm resmi adımlar, mevcut olan bu üyelerin basit oy çokluğu ile atılacaktır. Üyeler vekaleten katılamazlar veya bu şekilde oy kullanamazlar. Toplantılar kaydedilecek ve toplantı tutanaklar bakanlık tarafından saklanacaktır.
 8. Lisanslama Bölümü müdürü veya müdürün atadığı kişi, oy kullanma sıfatı olmayacak şekilde, konseyin sekreteri olarak görev görecektir. Lisanslama Bölümü, resmi işlerinin yürütülmesine konseyin ihtiyaç duyduğu tüm idari ve yasal desteği sunacaktır.

493.6104     Lisans için ilk başvuru.–

 1. Her bir birey, ortak veya kuruluştaki baş memur, bakanlığa eksiksiz bir başvuru ile birlikte 60$’ı seçmeyecek bir başvuru ücretini sunacaktır. “D” Sınıfı veya “G” Sınıfı lisans için adayın başvuru ücreti vermesine gerek yoktur. Başvuru ücreti iade edilmeyecektir.
 • Herhangi bir birey, ortak veya kuruluş memuru tarafından verilen başvurunun, o birey, ortak veya kuruluş memurunun görevlerini üstlenmesi öncesinde bakanlık tarafından onaylanması gerekmektedir.
 • Lisanslı bir kurumun mülkiyetine yatırım yapan fakat kurumun işlemlerine katılmayan, yönetmeyen ve kontrol etmeyen bir bireyin başvuruda bulunması gerekmemektedir.
 1. Her bir başvuru, birey tarafından yemin altında imzalanmalı ve mühürlenmelidir.
 2. Başvuru, bunu imzalayan birey hakkında aşağıdaki bilgileri içermelidir:
 • Adı ve herhangi takma adları.
 • Yaşı ve doğum tarihi.
 • Doğum yeri.
 • Hangisi geçerliyse, sosyal güvenlik numarası veya yabancı kayıt numarası.
 • Mevcut ikamet adresi ve başvuruyu sunmasından önceki 5 yıl içerisindeki ikamet adresleri.
 • Şu anki ve başvuruyu sunmasından önceki 5 yıl içerisindeki mesleği.
 • Tüm mahkûmiyetlerinin beyanı.
 • 744 bölümü altında yetersiz olarak hiç hüküm giyip giymediğinin beyanı.
 • 394 bölümü altında hiç akıl hastanesine yatırılıp yatırılmadığının beyanı.
 •  Bakanlık tarafından verilen kart üzerine tüm parmaklarının parmak izleri ve eyalet ve federal kurum ücretleri ve bakanlık işleme masrafları tarafından belirlenen masraflara dayalı olarak bakanlık kuralı olarak belirlenen parmak izi ücreti. Son 6 ay içerisinde, parmak izi kartı ve ücretini bu bölüm kapsamında lisanslama amaçları için vermiş olan adayın, yeni bir parmak izi kartı veya ücreti vermesine gerek yoktur.
 • Bakanlığın, bu bölümün gereksinimlerini sağlamak için gerekli soruşturmaları yapabilmesine imkân tanıyan kişisel tahkikat feragatnamesi.
 • Başvuruyu imzalayan bireyin, iyi ahlaki karaktere sahip olduğu ve bu bölümün gereksinimlerini sağlamak üzere deneyim ve eğitimle kalifiye olduğunu göstermek üzere bakanlık tarafından istenebilecek olan benzeri ilave olgular.
 • Alt bendinde ana hatları verilen başvuru gereksinimlerine ek olarak, “C” Sınıfı, “CC” Sınıfı, “E” Sınıfı, “EE” Sınıfı” veya “G” Sınıfı lisans adayının başvurunun sunulmasında hemen önceki 6 ay içerisinde çektirilmiş, bakanlığın kuralı tarafından öngörülen nitelikleri sağlayan iki adet renkli fotoğrafını da verecektir. Tüm diğer adaylar, başvurunun sunulmasında hemen önceki 6 ay içerisinde çektirilmiş bir adet renkli fotoğrafını verecektir.
 • Alt bendinde ana hatları verilen başvuru gereksinimlerine ek olarak, “C” Sınıfı, “E” Sınıfı, “M” Sınıfı, “MA” Sınıfı”, “MB” Sınıfı veya “MR” Sınıfı lisans adayının, söz konusu lisans için yeterliliğini kanıtlayacağına inandığı deneyimle ilgili olarak bakanlık tarafından verilen bir form üzerinde bir beyan sunacaktır.
 • Alt bendinde ana hatları verilen başvuru gereksinimlerine ek olarak, “G” Sınıfı lisans adayının, ateşli silahlar için bakanlıkta kural olarak konmuş olan asgari eğitim kriterlerini sağlaması gerekmektedir. Bu eğitim kriterleri, “K” Sınıfı bir lisans sahibi tarafından öğretilen ve yönetilen 28 saatlik açık menzil ve sınıf eğitimi dâhil fakat bununla kısıtlı değildir; bununla birlikte söz konusu eğitimin azami 8 saati açık menzil eğitiminden ibaret olmalıdır. Eğer aday, Kriminal Adalet Standartları ve Eğitim Komisyonu altında halihazırda belgeli, aktif bir kanun yaptırım memuru olduğuna veya bu belgelendirme için gereken eğitimi son 12 ay içerisinde tamlamış olduğuna dair kanıt gösterebiliyorsa, veya aday
 • bendinde belirtilen belgelerden birini sunarsa, bakanlık yukarıdaki ateşli silahlar eğitim gereksiniminden feragatte bulunabilir.
 • Alt bendinde ana hatları verilen başvuru gereksinimlerine ek olarak, “K” Sınıfı lisans adayının:
 • Aşağıdaki belgelerden birini vermesi gerekir:
 1.  Florida Kriminal Adalet Standartları ve Eğitim Komisyonu Ateşli Silahlar Eğitmeni Belgesi.
 2.  Ulusal Silahlar Birliği Polis Ateşli Silahlar Eğitmeni Belgesi.
 3.  Ulusal Silahlar Birliği Güvenlik Ateşli Silahları Eğitmeni Belgesi.
 4.  Kriminal Adalet Standartları ve Eğitim Komisyonu veya Eğitim Bakanlığı tarafından bu şekilde kabul edilen, bu eyaletteki federal, eyalet, mahalle veya belediye polis akademisinden alınmış bir Ateşli Silahlar Eğitmen Sertifikası.
 • Bakanlık tarafından idare edilen bir sınavın ücretini ödemesi ve bu sınavdan geçmesi gerekir ve bu sınav, bakanlık tarafından temin edilen bir ateşli silahlar talimat kılavuzuna dayalı olup tümüyle bununla sınırlı olmak zorunda olmayacaktır.
 • alt bendinde ana hatları verilen bireyler, ortaklar ve memurlar için başvuru gereksinimlerine ek olarak, bir kurum lisansı için başvuru aşağıdaki bilgileri içermelidir:
 • Kurumun altında çalışmaya niyetli olduğu öne sürdüğü isim.
 • Bu eyalette işlerin yürütüleceği ana konumun sokak adresi, posta adresi ve telefon numaraları.
 • Bu eyaletteki tüm şube ofislerinin sokak adresi, posta adresi ve telefon numaraları.
 • Tüm ortakların adları ve unvanları veya şirket durumunda, baş memurlarının adları ve unvanları.
 1. Eksiksiz bir başvurunun sunulması üzerine, “CC” Sınıfı, “C” Sınıfı, “D” Sınıfı, “EE” Sınıfı, “E” Sınıfı, “M” Sınıfı, “MA” Sınıfı, “MB” Sınıfı, veya “MR” Sınıfı adayı, lisanslı bir kurum veya şube ofisinde istihdam edilebilir veya uygun görevleri yerine getirmeye başlayabilir. Bununla birlikte, “C” Sınıfı veya “E” Sınıfı adayın, başvuru inceleme sürecindeyken bir sponsor lisans sahibinin yönetimi ve kontrolü altında çalışmalıdır. Eğer bakanlık, lisanslandırma için başvuruyu reddederse, adayın sadece düzenleme altında kapsanmayan görevleri yerine getiriyor olması durumu haricinde, istihdamı hemen sona erdirilmelidir.

493.6105     Lisans gereksinimleri; asılması.–

 1. Bakanlık tarafından lisanslanan her bir birey:
 • En az 18 yaşında olmalıdır.
 • İyi ahlaki karaktere sahip olmalıdır.
 • Kabiliyetinin yasal olarak eski hale getirilmesi durumu haricinde, s. 744.331 veya başka bir eyalette benzer bir yasa uyarınca aciz olarak hüküm giymemiş olmalı; yasal olarak yeterliliğini geri kazanmış olması durumu haricinde, 394 bölümü veya başka bir eyalette benzer bir yasa uyarınca istemi dışında akıl hastanesine yatırılmamış olmalı; ve bu eyalette lisanslı bir psikolog veya psikiyatristin, bu kişinin akıl hastalığından artık muzdarip olmadığını tasdik etmesi durumu haricinde, aciz bırakan bir akıl hastalığıyla kendisine teşhis konulmamış olması gerekmektedir.
 • Kronik veya sürekli, normal kabiliyetlerinin zayıflatıldığı ölçüde alkollü içecek kullanıcı olmamalı; eski 396 bölüm olan 397 bölümü veya herhangi diğer eyaletteki benzer bir yasa altında suç işlememiş olmalı; s. 856.011 (3) veya herhangi diğer eyaletteki benzer bir yasa altında daimi suç işleyicisi olarak hüküm verilmiş olmamalı; ve, halihazırda kabiliyetlerinin zayıflamış olmadığı ve bir rehabilitasyon sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış olduğunu kanıtladığı durum haricinde, başvurunun yapıldığı tarihin hemen öncesindeki 3 yıl içerisinde s. 316.193 veya herhangi diğer eyaletteki benzer bir yasa altında iki veya daha fazla hüküm giymişliği olmamalıdır.
 • Bireyin halihazırda herhangi kontrollü maddeleri kötüye kullanıyor olmadığını ve bir rehabilitasyon sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış olduğunu kanıtladığı durum haricinde, başvurunun yapıldığı tarihin hemen öncesindeki 3 yıl içerisinde kontrol atlındaki maddeleri kötüye kullanım için hüküm giymiş veya 893 bölümü veya herhangi diğer eyalette kontrollü maddelerle ilişkili benzer bir yasa altında bir suç için suçlu bulunmuş olmamalıdır.
 • Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ya da yasal yabancı sakin olmalı veya Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Bürosu tarafından bu ülkede iş arama izni verilmiş olan bir kişi olmalıdır.
 1. Her bir kurumun,bu eyalet sınırları dâhilinde kurumun normal işlerinin yürütüldüğü asgari bir adet fiziksel konumu bulunmalı ve bu konum, o kurum için bu eyaletteki merkez ofis olarak kabul edilmelidir.
 • Eğer bir kurum, kurum lisansında gözüken işlerinin fiziksel konumunu değiştirmek isterse, bakanlığın bu değişikliği takiben 10 gün içinde bilgilendirilmesi gerekmektedir ve yenileme durumu haricinde, revizyon gerektiren her bir lisans için s. 493.6107’de öngörülen ücret verilmelidir. Revizyon gerektiren her bir lisansın söz konusu bilgilendirmeyle birlikte iade edilmesi gerekmektedir.
 • “ A” Sınıfı, “B” Sınıfı veya “R” Sınıfı lisansı ve herhangi şube ofis veya okul lisansı, işlerin yürütüldüğü, bu eyaletteki lisanslı fiziksel konumda, sürekli olarak gözüken bir yere asılmalıdır.
 • Her bir “A” Sınıfı, “B” Sınıfı veya “R” Sınıfı şube ofisi veya okul lisansı, halk tarafından açık ve seçik görülebilecek bir yerde, bakanlık tarafından öngörülen bir form üzerinde, bu konumda gerçekleştirilen işlerin Tarım ve Tüketici Hizmetleri Bakanlığı tarafından lisanslı ve tescilli olduğunu ve herhangi soru veya şikâyetlerin bakanlığa gönderilmesi gerektiğini belirtir bir bildiri asacaktır.
 • Her bir kurum ve şube ofis konumuna asgari bir adet layıkıyla lisanslı bir yönetici atanmalıdır.
 1. Her bir “C” Sınıfı, “CC” Sınıfı, “D” Sınıfı, “DI” Sınıf, “E” Sınıfı, “EE” Sınıfı, “G” Sınıfı, “K” Sınıfı, “M” Sınıfı, “MA” Sınıfı, “MB” Sınıfı, “MR” Sınıfı veya “RI” Sınıfı lisans sahibi, ikamet veya posta adresindeki herhangi değişikliği ilgili birime yazılı olarak 10 gün içerisinde bildirecektir.

493.6107 Ücretler.–

 1. Bakanlık, kural olarak sınav ve iki yılda bir lisans yenileme ücretini belirleyecek ve bu ücretler aşağıdakileri aşmayacaktır:
 • “M” Sınıfı lisans—yönetici “AB” Sınıfı kurum: $75.
 • “ ‘G” Sınıfı lisans—eyalet çağında ateşli silah kullanma lisansı: $150.
 • “ K” lisansı—ateşli silah eğitmeni: $100.
 • Ateşli silah eğitmeni sınav ücreti: $75.
 1. Bakanlık, bir lisansın değiştirilmesi veya revizyonu için kural olarak bir ücret koyabilir ve bu ücret $30’ı geçemez.
 2. Bu kısımda belirtilen ücretler, onaylı çek veya nakit siparişi yoluyla, veya bakanlığın takdirine bağlı olarak, başvurunun onaylandığı zaman kurum çekiyle ödenecektir, fakat “G” Sınıfı veya “M” Sınıfı lisans adayı, lisans ücretini başvurunun yapıldığı anda ödemelidir. Eğer lisans geri çekilir veya reddedilirse veya başvuru geri çekilirse, lisans ücreti iade edilmeyecektir.
 3. Bakanlık, lisans ücretlerini eşit oranda dağıtabilir.
 4. Bu bölüm altında öngörülen herhangi lisans ücretinin ödenmesi, lisans sahibine mesleğini, bu eyalet sınırları dâhilinde herhangi yerde, herhangi ilave lisans, müsaade, sicil veya kimlik kartı almadan, aksine herhangi belediye veya mahalli talimatname veya kararnameye rağmen, yürütmesi için yetki vermektedir. Bununla birlikte bir kurumun, fiziksel ofis bulundurduğu şehir ve mahallenin her birinde şehir ve mahalli meslek lisansı alma gerekli olabilir.

493.6108                Adayların Tarım ve Tüketici Hizmetleri Bakanlığı tarafından Soruşturulması.–

 1. Aksi belirtilmediği sürece, bu bölüm uyarınca bir lisansın tanzimi öncesinde bakanlık, lisans başvuru sahibi hakkında bir soruşturma yapacaktır. Bu soruşturma aşağıdakileri içerecektir:
 2. Parmak izi kayıtları ve polis kayıtlarının incelenmesi. Bu bölüm uyarınca herhangi adayın adli geçmiş analizi, parmak izi kart kimliği yoluyla yapıldığında, adayın parmak izi kartı Kanun Yaptırım Bakanlığı veya Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Federal Araştırma Bürosu tarafından gözden geçirme altındayken, s. 120.60(1) tarafından öngörülen zaman sınırlamaları uygulanacaktır.
 3. İki girişim sonucunda, Kanun Yaptırım Bakanlığı veya Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Federal Araştırma Bürosu tarafından öngörüldü şekilde okunaklı bir takım parmak izi elde edilemezse, Tarım ve Tüketici Hizmetleri Bakanlığı adayın uygun olup olmadığını, Kanun Yaptırım Bakanlığı ve Federal Araştırma Bürosu tarafından adayın adı altında bir adli geçmiş sicil kaydı kontrolüne dayalı olarak tespit edebilir. Bir kanun yaptırım kurumu tarafından alınan bir takım parmak izi ve parmak izi teknisyeni veya lisanslı hekim tarafından imzalı olarak okunaklı bir takım parmak izi almayı imkânsız kılan fiziksel bir durum olduğunu veya alınan parmak izlerinin elde edilebilinecek olanın en iyisi olduğuna dair alınan beyan, bu gereksinimi sağlamak için yeterli olacaktır.
 • Adayın 744. bölüm altında yetersiz olarak hüküm giyip giymediği veya 394. bölüm altında bir akıl hastanesine yatırılıp yatırılmadığını tespit etmek üzere bir araştırma.
 • Bakanlığın gerek görebileceği birey hakkında herhangi diğer benzeri araştırmalar.
 1. Yukarıdaki (1) alt bendine ek olarak bakanlık, “G” Sınıfı adayının, bir tabanca ya da ateşli silah taşımaya dair genel fiziksel uygunluğuna dair araştırma yapacaktır. Fiziksel uygunluğun tespiti, 458. bölüm, 459. bölüm veya başka bir eyaletteki benzer kanun uyarınca halihazırda lisanslı olan veya federal bir kuruluş ya da bakanlık tarafından lisanslı doktor olarak hareket etmeye yetkilendirilmiş bir doktor ya da doçent doktor ya da halihazırda 464. bölüm uyarınca lisanslı ileri düzey tescilli pratisyen hemşire tarafından belgelenecektir. Söz konusu belgelendirme, bakanlık tarafından verilen bir form üzerinde sunulacaktır.
 2. Bakanlık ayrıca, her “G” adayının akli geçmişi ve mevcut akli ve duygusal uygunluğunu da araştıracak ve akli hastalık ya da uyuşturucu ya da alkol bağımlılık geçmişi olan herhangi birine “G” Sınıfı lisans vermeyi reddedebilir.

493.6109                Karşılıklılık.–

 1. Bakanlık aşağıdakiler için kurallar benimseyebilir:
 • Diğer eyaletler veya yasal bölgelerde benzer hizmetleri ifa etmek için halihazırda lisanslandırılmış olan kişilerin, bu bölüm altında düzenlenen faaliyetleri gerçekleştirmek üzere lisanslandırmak amacıyla, Amerika Birleşik Devletlerinin diğer eyaletleri veya bölgeleriyle karşılıklı anlaşmalar imzalamak; veya
 • Başka bir eyalette veya yetki alanında lisanslı olan bir kişinin bu eyalette yeniden lisans almasına gerek olmadan bu eyalet sınırları dâhilinde benzer hizmetleri, geçici ve sınırlı bazda gerçekleştirmesine izin vermek.
 • alt kısmında izin verilen kurallar, sadece aşağıdaki durumlarda resmen ilan edilecektir:
 • Diğer eyalet veya yetki alanının, bu bölümde ortaya konan gereksinimlere yeterli ölçüde benzer veya daha fazla gereksinime sahip olması.
 • Adayın, diğer eyalet veya yetki alanında, kendisine karşı hiçbir disiplin eylemi olmadan en az 1 yıl boyunca lisanslı faaliyetlerde bulunmuş olması.
 • Tarım Komisyon Üyesi veya diğer eyalet veya yetki alanındaki ilgili mercinin, bu eyalette çalışmakta olan lisans sahipleri için işlem hizmetini geçici bazda kabul etmeye mutabık kalması.

493.6110                 Lisans sahibinin sigortası.–

Bir “B” Sınıfı kurumu lisansı, aday, önce bakanlığa, genel sorumluluk kapsamasını tevsik eden bir sigorta belgesi sunmadığı sürece tanzim edilmez. Kapsama, söz konusu sigortaya ilişkin tüm değişiklik veya iptal bildirimlerinin muhataplarından biri olması amacıyla bakanlığı da ilave sigortalı olarak gösterecektir. Kapsama, Florida’da söz konusu sigprta kapsamasını sağlamak üzere yasal olarak görev görmekte olan bir sigorta şirketi tarafından yazılacaktır. Kapsama; ölüm, bedeni yaralanma, mülke zarar veya kişisel yaralanma için en az $300,000 tutarında birleşik tek limitli poliçe sunacaktır. Kapsama, istihdamları seyrinde hareket ederken, bakanlık tarafından lisanslı tüm çalışanların sorumluluğunu sigortalayacaktır.

 1. Lisanslı kurum, söz konusu sigortaya dair herhangi istemi bakanlığa bildirecektir.
 2. Lisanslı kurum, sigorta poliçesinin iptali üzerine, söz konusu iptal ister sigorta şirketi isterse sigortalı kurum tarafından başlatılmış olsun, hemen bakanlığa bildirimde bulunacaktır.
 3. İptalin yürürlük tarihi öncesinde bakanlığa sigorta yapıldığının delili sunulmadığı takdirde, söz konusu iptal tarihi itibariyle kurumun lisansı otomatik olarak askıya alınacaktır.

493.6108                Lisans; içerik; kimlik kartı.–

 1. Bu bölüm uyarınca çıkartılan tüm lisanslar, bakanlık tarafından öngörülen bir form üzerinde olacak ve lisans sahibinin adı, lisans numarası, lisansın son geçerlik tarihi ve bakanlığın gerek gördüğü herhangi diğer bilgiyi içerecektir. “C” Sınıfı, “CC” Sınıfı, “D” Sınıfı, “E” Sınıfı, “EE” Sınıfı, “M” Sınıfı, “MA” Sınıfı, “MB” Sınıfı, “MR” Sınıfı, ve “G” Sınıfı, lisansları, görev sırasındayken lisans sahibinin üzerinde taşınıyor olmalıdır.
 2. 3 yıl geçerli olacak olan “A” Sınıfı, “B” Sınıfı, “AB” Sınıfı, “R” Sınıfı ve şube kurum lisansları hariç diğer lisanslar 2 yıl boyunca geçerli olacaktır.
 3.  Bakanlık, eksiksiz başvuru ve ilgili ücretlerin ödenmesi üzerine, başvuru yapılmış olan her bir şube ofisi için ayrı bir lisans çıkartacaktır.
 4. Geçerli bir Florida kurumsal tescilin varlığına rağmen hiçbir kurum lisans sahibi, herhangi bir hayali isim altında, işbu bölüm altında düzenlenen faaliyetlerin ifasında söz konusu hayali ismi kullanmak için bakanlıktan önceden yazılı izin almadan, bu bölüm altında düzenlenen faaliyetleri yürütemez. Bakanlık, bir kamu görevlisi ya da kurumunun adına veya başka bir lisans sahibi tarafından kullanılan ada çok benzeyen ve bu nedenle toplumun kafasını karıştıracak ve toplumu yanlış yönlendirecek bir adın kullanımına izin veremez. Hayali bir adın kullanımı için izin, o adın kullanımının ön koşul olarak, s. 865.09 altında hayali bir adla iş yürütmeye dair belge kayıt başvurusunun yapılmasını gerektirmektedir. Hiç bir lisans sahibine, hepsi ayrı ayrı lisanslı olması durumu haricinde birden fazla ad altında işlerini yürütme izni verilmeyecektir ya da lisans, onun altında belirtilenin haricinde herhangi ad altında işlerle uğraşan herhangi lisans sahibini koruyacak şekilde geçerli olmayacaktır. Lisanslı adını değiştirmek isteyen herhangi kurum bakanlığa bildirimde bulunacak ve yenileme durumu haricinde, “D” Sınıfı veya “G” sınıfı lisans sahipleri hariç tüm lisanslı çalışanlarınkiler de dâhil olmak üzere revizyon gerektiren her bir lisans için $30’ı aşmayan bir ücret ödeyecektir. Söz konusu lisansların bakanlığa iadesi üzerine, revize lisanslar verilecektir.
 5. Tüm ortaklarına, baş kurumsal memurlarına ve tüm lisanslı çalışanlarına bir kimlik kartı vermek, her bir kurumun kendi görevidir. Bu kart, en azında kart sahibinin adı- soyadını ve geçerliyse lisans numarasını ve ayrıca kurumun adını ve lisans numarasını belirtecek ve kurum ve kart sahibi tarafından imzalanacaktır.
 • Bir lisans ve kimlik kartı düzenlenmiş olan her birey, bunların güvende tutulmasından kendisi sorumlu olacaktır ve lisans veya kartı borç vermeyecek, başka bir bireyin lisans ya da kartı kullanmasına veya göstermesine izin vermeyecek ve müsaade etmeyecektir.
 • Görev üzerindeyken her bir ortak, baş kurumsal memur veya lisanslı çalışan kimlik kartını üzerinde taşımalıdır.
 • Bir lisansın reddi, askıya alınması veya iptali halinde veya lisanslı kurumla iş ilişkisinin sona ermesi üzerine, kimlik kartını tanzim eden kuruma iade etmek her bir ortak, baş kurumsal memur, yönetici veya lisanslı çalışanın görevi olacaktır.
 1.  Bir lisanslı kurum, herhangi basılı ortam ya da rehberdeki reklâmda / ilanda kurum lisans numarasını dâhil etmelidir ve hizmet sunmaya ilişkin herhangi yazılı teklif veya fiyat önerisinde kurumsal lisans numarasını belirtmelidir.

493.6109     Ortak veya memur ya da personel değişikliğinin Tarım ve Tüketici Hizmetleri Bakanlığı’na Bildirimi.—

 1. Başvuruyu doldurduktan sonra, bakanlık lisansı çıkarmayı reddetmedikçe ya da çıkardıktan sonra iptal etmedikçe, bir kurum ya da okul, ortakların ya da memurların 5 iş günü geri alma süresi içinde, kaldırma, değişiklik ya da eklemesi olmadıkça, bildirim yapılacak ve bakanlık tarafınca dosyalanarak bu kişiler için işlemler tamamlanacaktır. Kurumun ya da okulun bu bölüm altında iyi duruşu, bakanlığın herhangi yeni ortağı ya da memuru onaylaması durumuna bağlı olacaktır.
 2. Her kurum ya da okul, bir lisans sahibinin istihdamının gerçekleştirilmesi ya da sonlandırılması durumunda, bu istihdamı ya da iptali bakanlığa en kısa zamanda rapor edecektir ve istihdamın iptali söz konusu ise, sebebini ya da ilgili sebeplerini de rapor edecektir. Rapor, bakanlık tarafından önceden belirlenmiş bir formda olacaktır.

493.6110                  Lisans için başvuru yenilemesi.—

 1.  Bu bölümdeki şartlar altında onaylanan bir lisans, bakanlık tarafından iki yılda bir yenileniyor olacaktır. “A” Sınıfı, “B” Sınıfı, “AB” Sınıfı, “R” Sınıfı ve şube kurum lisansları için hariç olmak üzere, her 3 yılda bir yenileme yapılıyor olacaktır.
 2. Lisansın süresinin sona ermesinden 90 günden daha az bir süre önce, bakanlık, lisans sahipleri için son bilinen ikamet adresine ve kurumlar için de son bilinen kurum adresine yazılı bildiri postalayacaktır.
 3. Her lisans sahibi, süre sona ermeden önce ya da süre sonunda, önceden belirlenen lisans ücretinin ödenmesiyle birlikte, bakanlığa bir yenileme başvurusu yaparak lisansını yenilemekle yükümlü olacaktır.
 • Her “A” Sınıfı, “B” Sınıfı ya da “R” Sınıfı lisans sahipleri, ek olarak, bakanlık tarafından önceden belirlenen bir form içinde lisans sahibinin s.

493.6110    altında gerekli olan sigorta devamlılığını belgeleyen sigorta sertifikasını gönderecektir.

 • Her “G” Sınıfı lisans sahibi, ek olarak, her yıl “K” Sınıfı lisans sahibi tarafından öğretilen minimum 4 saatlik ateşli silahlar sertifika yenileme eğitimini aldığının belgesini gönderecektir ve bakanlığın kurallarına uyumlu olan diğer sağlık ve eğitim gerekliliklerine de raiyet etmiştir. Eğer yıllık minimum 4 saat ateşli silahlar sertifika yenileme eğitiminin belgesi temin edilemeyecek olursa, yenileme başvurusu yapan kişi minimum saati ve gerekli sınıf eğitimi lisanslama başlangıcında tamamlayacaktır.
 • Her “DS” Sınıfı ya da “RS” Sınıfı lisans sahibi, ek olarak, mevcut eğitim takvimi, sınav ve eğitmenlerin listesini gönderecektir.
 1.  Bir yenileme başvurusunu lisans süresi sona ermeden önce ya da sona erdiğinde, dosyalayamayan bir lisans sahibi, (3) no’lu alt başlıkta belirtilen başvuru gerekliliklerini doldurarak ve lisans ücretinin miktarına eş olarak gecikme ücretini ödeyerek ilgili kişinin lisansını yenilemelidir.
 2. Lisansın sona ermesinden 3 ay ya da daha fazla süre geçtikten sonra lisans yenilenemeyecektir. Başvuru yapan kişi yeni bir başvuru yapacak ve ilgili ücretleri ödeyecektir.
 3. Yenileme başvurusu yapan bir kişi, lisans süresinin sona erdiği tarih ile lisansının yenileme tarihi arasında, bu bölümde ayarlanan hiçbir aktiviteyi yürütmeyecektir.

493.6111                  Lisansın iptali ya da askıya alınması.—

 1. Lisans sahibinin lisansını iptal etmeye karar vermesi durumunda, bakanlığa yazıyla bildirimde bulunacak ve iptal tarihinden sonra 10 gün içinde lisansı bakanlığa geri verecektir.
 2. Bakanlık, lisans sahibinin yazılı talebi üzerine, lisansını askıda durumuna getirebilir. Bir lisans, 3 yıl süresince askıda kalabilir, bu süre sonunda, eğer lisans yenilenmezse otomatik olarak iptal edilmiş olacaktır. Eğer lisansın bu askıda olduğu döneminde süresi dolarsa, lisans sahibinin lisans ücretlerini ödemesi gerekecektir; eğer uygulanabilirse, lisansın aktif hale getirilebileceğinden önce, sigorta belgesi ya da ateşli silahlar eğitiminin belgesi gösterilecektir.

493.6112     Silahlar ve ateşli silahlar.–

 1. Bu kısmın hükümleri, bu bölümün diğer hükümlerine ek olarak tüm lisans sahipleri için geçerli olacaktır.
 2. Sadece “C” Sınıfı, “CC” Sınıfı, “D” Sınıfı, “M” Sınıfı, “MA” Sınıfı veya “MB” Sınıfı lisans sahiplerinin ateşli silah taşımasına izin verilmekte olup, ateşli silah taşıyan lisans sahibinin “G” Sınıfı lisansına da sahip olması gerekmektedir.
 3. Hiçbir çalışan, ateşli silah taşımasını görevi gerektirmediği sürece bir tabanca veya ateşli silah taşımayacak veya bulundurmayacaktır ve hiçbir çalışan, görevleriyle bağlantılı olması haricinde tabanca ya da ateşli silah taşımayacaktır. Bu alt kısım uyarınca taşınıyor olduğunda, silah veya ateşli silah, (4) alt kısmında öngörülen haricinde görünürdeyken kılıf içerisinde olacaktır.
 4. 21 yaş veya üzerinde olan, “C” Sınıfı veya “CC” Sınıfı lisans sahibi olan ve aynı zamanda “G” Sınıfı lisansı da almış olan kişi, görevlerinin ifası sırasında gizlenmiş bir ateşli silah taşıyabilir. s. 493.6305(2) altında belirtilen koşullarda, 21 yaş veya üzerinde olan, “D” Sınıfı lisans sahibi olan ve aynı zamanda “G” Sınıfı lisansı da almış olan kişi, görevlerinin ifası sırasında gizlenmiş bir ateşli silah taşıyabilir. “G” Sınıfı lisansta açıkça söz konusu yetki belirtilmelidir. Herhangi söz konusu lisans sahibinin gizlenmiş ateşli silah taşıma yetkisi, lisans kapsamındaki hizmetleri yerine getirirken, eyalet sınırları içerisinde herhangi yerde geçerliliğini sürdürecektir.
 5. “G” Sınıfı lisans, sadece adayın “C” Sınıfı, “CC” Sınıfı, “D” Sınıfı, “M” Sınıfı, “MA” Sınıfı veya “MB” Sınıfı lisans sahibi olarak istihdam edildiği dönem sırasında geçerliliğini koruyacaktır.
 6. Bakanlık tarafından onaylı herhangi diğer ateşli silaha ilaveten, “G” Sınıfı lisans almış olan bir lisans sahibi, sadece bu bölüm altında izin verilmiş olan görevlerini yerine getirirken, .38 kalibrelik revolver; veya .380 kalibrelik ya da 9 milimetrelik yarı otomatik tabanca; veya .38 kalibrelik mühimmatı olan .357 kalibrelik revolver taşıyabilir. Hiçbir lisans sahibi, görevlerini yerine getirirken, ikiden daha fazla ateşli silah yanında taşıyamaz. Bir lisans sahibi sadece, (8) alt kısmı veya s. 493.6113(3)(b)’de atıfta bulunulan ateşli silahlar eğitimi uyarınca kalifiye olduğu tipte ve kalibredeki ateşli silahtan taşıyabilir.
 7. “ ‘G” Sınıfı lisanslandırma için, adaylara sınıf ve açık menzil eğitimi veren herhangi kişinin “K” sınıfı lisansa sahip olması gerekmektedir.
 8. “ G” Sınıfı adayının, s. 493.6105(6)’da ortaya konan ve bakanlıkça kural olarak konanlarda belirtilen asgari eğitim kriterlerini sağlaması gerekmektedir.
 9.  “ G” Sınıfı bir lisans sahibi, görevleri sırasında ateşli silahını her ateşlediğinde, “G” Sınıfı lisans sahibi ve onu istihdam eden kurum, 5 iş günü içerisinde, olayın niteliği, ateşli silah kullanmanın gerekliliğine dair açıklamayı ve bir kanun yaptırım kurumu tarafından hazırlanan herhangi raporun kopyasını bakanlığa sunacaktır. Bu gereksinimin sağlanmaması halinde Bakanlık, “G” Sınıfı lisans sahibinin lisansını ve lisanslı kurumun lisansını iptal edebilir veya askıya alabilir.
 10. Bakanlık, ateşli silahlar dışındaki silahlar için lisansların verilmesine dair asgari standartları ortaya koymak amacıyla kurallar yayınlayabilir.
 11.  Bakanlık, ateşli silahlar eğitmenlerinin, kanun veya kurallar getirilen müfredat veya diğer eğitim gereksinimlerine ilişkin güncelleştirilmiş bilgi verilmesi için periyodik sınıf eğitimin şart koşulması için kurallar koyabilir.
 12. Bakanlık, aşağıdaki durumlarda, vaka başına değerlendirilmek üzere, geçici “G” Sınıfı lisansı verebilir:
 • Kurum veya işverenin, adayın aşağıdakilerden biri vesilesiyle akli ve duygusal olarak dengeli olduğunun tespit edildiğini belgelemesi:
 1.  Önceki 12 aylık dönemde yapılan geçerli kılınmış yazılı psikolojik test.
 2.  Önceki 12 aylık dönemde yapılan bu eyalette veya Federal Devlet tarafından lisanslı bir psikiyatrist veya psikolog tarafından değerlendirme.
 3.  Önceki 12 aylık dönemde düzenlenmiş, askeri görevden ayrılması anında duygusal veya akli bir dengesizliğin mevcut olmadığını ortaya koyan, DD form 214’ün sunumu.
 • Adayın, geçici “G” Sınıfı lisansı istediğine dair bir ifadeyle birlikte, “G” Sınıfı lisansı için eksiksiz bir başvuru sunması.
 • Adayın, bu kısımda belirtildiği üzere tüm “G” Sınıfı asgari eğitim gereksinimlerini sağlaması.
 • Adayın, s. 493.6121 (6) ile yetkilendirildiği üzere, adli geçmiş sicil kayıt kontrolü yapılması üzerine bakanlıktan onay almış olması.
 1. Diğer ücretlere ilaveten bakanlık, $25’i geçmeyecek şekilde, “G” Sınıfı lisans başvurusunun, geçici bir “G” Sınıfı lisans talebi olarak işlem görmesi için bir ücret talep edebilir.
 2. Geçici “G” Sınıfı lisansın düzenlenmesi üzerine lisans sahibi, “G” Sınıfı lisans sahiplerine uygulanan tüm gereksinimlere tabi hale gelir.

Geçici “G” Sınıfı lisansı, “G” Sınıfı lisansı düzenleninceye veya reddedilinceye kadar geçerlidir. Eğer bakanlık “G” Sınıfı lisans vermeyi uygun bulmazsa, o bireye verilen herhangi geçici “G” Sınıfı lisansı geçersiz hale gelecek ve bu birey anında silahlı görevlerden alınacaktır.

 1.  Eğer s. 493.6121 (6)’da atıfta bulunulan adli geçmiş sicil kaydı kontrol programı işler durumda değilse, adayın (12) alt kısmında belirtildiği üzere geçici bir “G” Sınıfı lisansının verilmesine dair tüm yasal gereksinimleri sağlamışsa (orada öngörülen adli sicil kaydı kontrolü hariç) vaka bazlı olarak bakanlık geçici “G” lisansı düzenleyebilir. Fakat buradaki koşul şudur ki, bakanlık, adayın lisanslı işverenine, bakanlık tarafından kural olarak ortaya konan standartlar uyarınca adayın adli sicil geçmişi kontrolünü yapmasını ve adli sicil kaydı kontrolünde lisanslandırmaya engel teşkil edecek herhangi adli geçmişin bulunmamış olduğuna dair beyan da dâhil olmak üzere bakanlık tarafından gerek görülen benzeri bilgi ve beyanları içeren bir yeminli beyanı bakanlığa sunmasını şart koşacaktır. Söz konusu kontrolün layıkıyla yapılmaması veya yeminli beyanda bilinçli olarak hatalı veya yanlış yönlendirici bilgi ve beyanların sunulması, lisansın iptali de dâhil olmak üzere, lisanslı kurum için disiplin işleminde bulunulmasına dair dayanak teşkil edecektir.
 2. Hiçbir şahıs, s. 790.06 uyarınca tanzim edilen gizli silah veya gizli ateşli silah taşıma lisansı nedeniyle bu kısımdaki gereksinimlerden muaf tutulamaz.

493.6108                Stajyerlerin sponsorluğu. –

 1. Sadece lisans sahipleri stajyerlere sponsorluk yapabilir. Bir “C” Sınıfı, “M” sınıfı veya “MA” Sınıfı lisans sahibi, “CC” sınıfı özel dedektif stajyerine sponsorluk yapabilir; “E” Sınıfı veya “MR” Sınıfı lisans sahibi ise “EE” Sınıfı bulma ajanı stajyerine sponsorluk yapabilir.
 2. Bir stajyerlik, sponsor bakanlığa sponsorluk niyeti bildirimini gönderinceye kadar başlamayacaktır. Söz konusu bildirim, bakanlık tarafından verilen bir form üzerinde olacaktır.
 3. Stajyerlik, bir öğrenme süreci olarak gören görme amacını taşır. Sponsorlar, stajyerlerin yönetimi ve kontrolünü sağlayarak bir eğitmen statüsünü üstleneceklerdir. Sponsorlar sadece, iş yerleri, sponsorun işyerinin 50 mil civarı dâhilinde olan stajyerlere sponsorluk yapacaktır ve stajyerlerin söz konusu yönetim ve kontrolden bağımsız olarak çalışmalarına müsaade etmeyecek veya stajyerlerden, stajyerin lisanslandırma için niteliklerini arttırmayan faaliyetler sürdürmesini isteyecektir.
 4. Hiçbir sponsor, aynı zamanda altıdan fazla stajyere sponsorluk yapamaz.
 5. Bir sponsor her bir stajyer hakkında alt aylık ilerleme raporunu onaylatacak ve stajyerlerin bitmesi veya sona ermesini takiben 15 gün içerisinde bakanlığa bu sona erme veya bitmeyi tasdik ederek bildirecektir. Bu rapor, bakanlık tarafından verilen bir form üzerinde olacaktır ve asgari olarak şunları içerecektir:
 • Stajyerlerin başlangıç ve bitiş tarihleri.
 • Ana görevler, kazanılan deneyim türleri, alınan eğitimin kapsamını anlatan bir anlatı kısmı.
 • Stajyerin performansının bir değerlendirmesi ve gelecekteki lisanslandırılmasına ilişkin bir tavsiye.

493.6109                Lisans Tröst Fonu Birimi.—

Bakanlığın Lisanslandırma Birimi içerisinde, Lisans Tröst Fonu Birimi oluşturulmuştur. Bu bölüm altında ödenmesi gereken tüm paralar, bakanlık tarafından tahsil edilecek ve tröst fonuna yatırılacaktır. Lisans Tröst Fonu Birimi, 15. bölüm uyarınca uygulanan hizmet ücretine tabi olacaktır. Millet Meclisi, bu bölümün hükümlerinin idaresi amacıyla gerekli olduğuna kanaat getirdiği miktarları fondan tahsis edecektir. Yıl başında tröst fonundaki serbest bakiye, $100,000’ı aşmayacaktır ve bunun üzerindeki herhangi tutar, tahsis edilmemiş olarak Genel Gelir Fonuna aktarılacaktır.

493.6110                 Disiplin işleminin dayanağı. –

Aşağıdakiler,

alt kısmında belirtilen disiplin işleminin, bakanlık tarafından, bu bölüm ile düzenlenmekte olan herhangi bir lisans sahibi, kurum veya aday ve bu bölüm altında düzenlenen faaliyetlerde bulunan herhangi lisanssız şahıs için tatbik edilmesine dayanak teşkil eder.

 • Bir lisans için başvururken veya alırken sahtecilik veya bilinçli olarak hatalı beyan.
 • Kurumun bakanlıktan onay almış olması ve s. 865.09 altında kalifiye addedilmesi durumu haricinde, bir kurum tarafından herhangi hayali veya üzerine alınmış adın kullanımı.
 • Lisansın bulundurulduğu ya da lisans istenen işlerle doğrudan alakalı bir suçtan dolayı suçlu bulunmuş veya suçlu veya karardan bağımsız olarak yorum yok ifadesinde bulunmuş olmak. Yorum yok ifadesi, altında yatan cezai suçlamalar için çürütülebilir bir suç varsayımı yaratacak ve bakanlık, disiplin edilen veya başvurusu reddedilen şahsın ifadesini çevreleyen herhangi hafifletici durumları sunmasına müsaade edecektir.
 • Lisans sahibi tarafından, herhangi şahsı istihdam etmiş ya da ediyor olduğuna yalan beyan.
 • Lisans sahibi veya herhangi çalışanın, herhangi mesleki sırra bilinçli olarak ihanet etmek ya da bu bölüm altında düzenlenen faaliyetler sonucu elde edilen bilgiyi izinsiz olarak açıklamaktan ötürü suçlu olduğunun bulunması.
 • Aday veya lisans sahibinin, bu bölüm altında düzenlenen faaliyetlerin uygulanması sırasında, sahtecilik veya dolandırıcılık, ihmalkarlık veya suiistimalden ötürü suçlu olduğuna dair delil.
 • Bu bölüm altında düzenlenen faaliyetleri lisanssız veya iptal edilmiş ya da askıya alınmış bir lisansla devam ettirmek.
 • Lisans sahibinin, s. 493.6110 tarafından gerek görülen ticari genel sorumluluk sigorta kapsamasını tam yürürlük ve geçerlilikte tutamaması.
 • Kendisini bir federal, eyalet, mahalli veya belediye kanun yaptırım memuru veya onun resmi temsilcisi olarak tanıtarak, makul bir kişinin kendisini bir kanun yaptırım memuru veya resmi yetkiye sahip sanmasına yol açabilecek bir üniforma giyerek veya rozet ya da kimlik kartı sunarak ya da göstererek, amber renkli olanlar haricinde herhangi yanıp sönen veya dönen araç ışıkları göstererek veya resmi statüyü hatalı olarak temsil etme niyetini taşıyan herhangi harekette bulunarak, bir kanun yaptırım memurunu veya eyaletin, Amerika Birleşik Devletlerinin veya onun herhangi siyasi alt biriminin bir çalışanını taklit etmek veya bir personelinin taklit etmesine müsaade etmek ya da buna yataklık etmek.
 • Birinin yasal olarak kendisini veya başkasını fiziksel zarardan koruması sırasında olması dışında herhangi kişi üzerinde şiddet veya güç eylemi uygulanması.
 • Bu bölüm altında düzenlenen işlerin seyri sırasında bilinçli olarak herhangi yasa, mahkeme emri, tutuklama emri, kefalet, mahkeme kararı veya bırakma ve sona erdirme emrini ihlal etmek, ihlalini tavsiye etmek, teşvik etmek veya ihlaline yardımcı olmak.
 • Bedel karşılığında avukat için iş yapmak.
 • Bu bölüm uyarınca verilen bir lisansı devretmek veya devretmeye çalışmak (n) Lisanslandırma durumu bilinirken veya makul bir soruşturmayla kesinleştirilebilecekken, bu bölüm altında düzenlenen faaliyetler gerçekleştirmek için herhangi lisanssız veya düzgün olmayan şekilde lisanslı bir kişi ya da kurumu istihdam etmek veya anlaşmak veya lisanssız faaliyette bulunmak için bir kişi ya da işletme tüzel kişiliğine destek olan, yardımcı olan veya yataklık eden herhangi bir eylemde bulunmak.
 • Bu bölüm uyarınca resmi araştırmayla uğraşan bir bakanlık yetkili temsilcisinin erişimi için işbirliği yapmamak veya reddetmek veya erişimini reddetmek.
 • Herhangi ortak, baş kurumsal memur veya lisans sahibinin görev sırasındayken kimlik kartını yanında bulundurmaması.
 • Herhangi lisans sahibinin, s. 493.6111(1)’de belirtildiği üzere görev sırasındaki lisansını yanında bulundurmaması.
 • Bir sponsor tarafından bir stajyer hakkındaki altı aylık raporun tasdik edilmemesi veya tasdikin reddedilmesi veya stajyerliğin bitişi veya sona erişinin bakanlığa 15 iş günü içerisinde bildirilmemesi veya bildirmenin reddedilmesi.
 • Lisans sahibinin, bakanlığın kuralları veya bu bölümü ihlal ettiğini bildiği herhangi kişiyi bakanlığa rapor etmemesi.
 • Bu bölümün herhangi hükmünün ihlal edilmesi.
 •  (a)-(t) arası bentlerde öngörüldüğü üzere disiplin işlemi için dayanaklara ilaveten, “E” Sınıfı bulma ajanları ve “EE” sınıfı bulma ajanı stajyerlerinin aşağıdaki hareketlerde bulunması yasaktır:
 1. Yasal sahip veya ipotek sahibinden yetki alınmadan önce koşullu satış anlaşması altında veya menkul ipotek şartları altında satılmış olan bir motorlu araç, karavan, motor botu, hava aracı, kişisel su aracı, tüm arazilere uygun araç, tarım ekipmanı veya endüstriyel ekipmanın geri verilmesi.
 2. Yeniden kazandırılan mülk veya yeniden kazandırma sırasında elde edilen kişisel malların bulunması, taşınması, saklanması veya elden çıkartılmasıyla bağlantılı olarak fiili olarak maruz kalınmayan giderler için ücretlendirme yapılması.
 3. Yeniden kazandırma sırasında bulunan herhangi malı veya kişisel mülkü bir lisans sahibi ya da lisans sahibinin memuru, müdürü, ortağı, yöneticisi veya çalışanının kişisel faydasına kullanmak.
 4. Mülkün yasal sahibi veya ipotek sahibinden yazılı yetki / izin alınması haricinde, bu bölümün hükümler altında bulunan mülkün satılması.
 5. Bulunmasını takiben 2 saat içerisinde geri kazandırılan mülkün bulunduğu yetki alanındaki polis veya şerif departmanını bilgilendirmemek.
 6. Bir motorlu araç, karavan, motorlu bot, hava aracı, kişisel su aracı, tüm arazilere uygun araç, tarla ekipmanı veya endüstriyel ekipmanın bulunmasıyla bağlantılı olarak tahsil edilen paraların müşteriye 10 iş günü içerisinde havale edilmemesi.
 7. Söz konusu parasal gerecin alınmasını takiben, müşterinin lehine olan bir pazarlık belge/gerecinin 10 iş günü içerisinde müşteriye teslim edilmemesi.
 8. s. 493.6404(1) uyarınca yeniden kazandırılan mülk üzerine veya içinde yer alan kişisel malların elden çıkartılmasına dair herhangi gerekli envanter veya kayıtların yanlış tutulması, değiştirilmesi veya tutulmaması.
 9. Özel mülkteyken herhangi silah ya da ateşli silah taşıması ve s. 790.06 altında lisanslı olsun ya da olmasın lisansı altında görevlerini yerine getirmesi.
 10. Bulunma için ücretlendirilen veya istenen tutar, böylesi bir bulma işlemi için normal şartlarda ücretlendirilen tutardan fazlaysa, kamu veya özel mülkte yer alan veya söz konusu mülk görüldükten sonra, yeniden kazandırmaya tabi mülkün bulunması işi için yasal sahipten para isteğinde bulunulması.
 11. Bu bölüm ile düzenlendiği üzere bir yeniden kazandırma işlemi gerçekleştirirken, bir rozet takılması, sunulması veya gösterilmesi.
 12. Bakanlık (1) alt bendinin herhangi şekilde ihlal edildiğini görürse, aşağıdakilerden birini yapabilir:
 • Bir lisans tanzimi veya yenilenmesi başvurusunu reddedebilir.
 • Bir kınama tanzim edebilir.
 • Her bir sayım veya ayrı suç için $1,000’ı aşmayacak bir idari ceza tatbik edebilir.
 • Lisans sahibini, belli bir süre boyunca ve bakanlığın belirteceği koşullarla tabi olarak deneme süresine tabi tutabilir.
 • Bir lisansı askıya alabilir veya iptal edebilir.
 1. Bakanlık, sadece iyi ahlaki değerin eksikliğine dair açık ve ikna edici delil desteği olması halinde, iyi ahlaki karakter eksikliği gösteren lisanslandırılma başvurusunu reddedebilir. Böylesi durumlarda bakanlık adaya, bakanlığın bulguları, tespitin dayalı olduğu delillerin eksiksiz kaydı ve idari bir duruşma veya sonrasındaki temyiz için haklarına dair bir duyuruyu içeren bir beyanatı temin edecektir.
 2. N (1) (c) fıkrası ve (2) alt kısmının hükümlerine rağmen:
 • Eğer aday veya lisans sahibi bir suçtan dolayı hüküm giymişse, Florida Eyaleti veya Florida tarafından kabul edilebilir bir eyalet tarafından sivil hakların geri kazandırılması ve gözetimden en son çıkartıldıktan bu yana 10 yıl geçinceye kadar bakanlık, lisansı iptal eder veya başvuruyu reddeder.
 • Bir suçtan dolayı hüküm giymiş “G” Sınıfı adayın da ateşli silah bulundurma, taşıma veya kullanmaya özel hakkının Florida Eyaleti tarafından geri verilmiş olması gerekmektedir.
 • Eğer aday veya lisans sahibi, bir ağır suçla ilgili olarak suçlu bulunmuş, suçlu ifadesinde veya yorum yok ifadesinde bulunmuşsa ve karardan imtina edilmekteyse, bakanlık, gözetimden son çıkıştan sonra 3 yıl geçinceye kadar başvuruyu reddedecek veya lisansı iptal edecektir.
 • Yorum yok ifadesi, altında yatan cezai suçlamalar için çürütülebilir bir suç varsayımı yaratacak ve bakanlık, disiplin edilen veya başvurusu reddedilen şahsın ifadesini çevreleyen herhangi hafifletici durumları sunmasına müsaade edecektir.
 • Bu alt kısımda belirtilen disiplin veya ret dayanakları, altında yatan cezai suçun hüküm tarihinden bağımsız olarak, herhangi diskalifiye edici adli geçmiş için geçerli olacaktır. Söz konusu hükümleri ileriye ve geriye dönüm olarak geçerli olacaktır.
 • Bir lisansın iptali veya askıya alınması üzerine lisans sahibi gecikmeksizin askıya alınan veya iptal edilen lisansı iade edecektir.
 • Nihai emrin yürürlük tarihinden itibaren eğer 30 takvim günü geçmişse, ceza ödeninceye kadar kuruma karşı idari ceza empoze eden nihai bir kararın getirilmesi üzerine kurum lisansı veya kurumun her bir memuru, ortağı veya sahibinin lisansı veya onayı otomatik olarak askıya alınır. Tüm sahipler ve kurumsal ya da kurum memurları veya ortakları kurum cezalarına dair olarak müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Eğer sahibi, lisans sahibi veya aday, bu bölüm altında empoze edilen bakiye kalan idari cezadan dolayı mesullerse, ne kurum lisansı ne de kurumun herhangi memuru, ortağı veya sahibinin lisansı veya onayı yenilenemez. Eğer nihai emri takiben 30 gün içerisinde birey ya da kurumuna empoze edilen bir ceza ödenmezse, bireyin onayı veya lisansı otomatik olarak askıya alınır ve ceza ödeninceye kadar da askıda kalır. Bu alt kısmın hükümlerine rağmen, lisans sahibi veya aday herhangi temyiz mahkemesinde bekleyen bir nihai emir temyizi varsa, bir bireyin onayı veya lisansı askıya alınamaz ya da başvurusu reddedilemez.
 • Bir aday veya lisans sahibi, bu bölüm altında başvurulan veya düzenlenen bir lisansın reddedilmesi veya iptaliyle sonuçlanan nihai kurum davasını takiben 1 yıllık bir süre için aynı sınıftaki lisans için yeniden başvurmaya uygun addedilmeyecektir. Bu zaman kısıtlaması, reddetmenin dayanağının aşağıdakilerden biri olması durumundaki idari retler için geçerli olmayacaktır:
 • Başvuruda yanlışlıkla yapılan bir hata veya ihmal;
 • Bakanlık tarafından belgelenen deneyimin başvuru zamanında yetersiz olması;
 • Bakanlığın, Kanun Yaptırım Bakanlığı, Federal Araştırma Bürosu veya herhangi diğer geçerli kanun yaptırım kurumundan yetersiz bilgi nedeniyle adli geçmiş araştırmasını tamamlayamamış olması; veya
 • Gereken ücretlerin ödenmemesi.

493.6111     Dedektiflik bilgilerinin açıklanması; sahte rapor sunma yasağı.—

 1. Bu bölüm veya başka kanunla aksi öngörülmediği sürece, hiçbir lisans sahibi, bir lisans sahibi ya da lisans kurumunun herhangi çalışanı, müşterisi ya da işvereni haricinde hiç kimseye, lisanslı bir dedektiflik faaliyeti sırasında elde edilmiş bir dedektiflik dosyasının içeriğini açıklamayacak veya ifşa etmeyecektir. Buna rağmen bu kısmındaki yasaklama, bilginin onun için edinilmiş olduğu müşteri veya müşterinin yasal temsilcisi, lisans sahibi, lisanslı kurum veya herhangi çalışanı tarafından bu bölümün ihlal edildiğini iddia etmişse, veya söz konusu bilgilerin açıklanması veya ifşa edilmesine ilişkin müşteriden önceden yazılı izin alınması durumunda geçerli olmayacaktır.
 2. Bu kısımda yer alan hiçbir şey, (1) altı kısmında belirtilen durum haricinde, bu bölümdeki nizami görev ve soruşturma yetkisi uyarınca resmi bir soruşturma, araştırma veya inceleme yapmakla uğraşan bakanlığın yetkili bir temsilcisi tarafından herhangi işletme veya operasyonel kayıtlara erişimi reddetme hakkı olarak algılanmamalıdır.
 3. alt kısmına uygun olarak, bakanlığın yetkili temsilcisinin dedektiflik dosyasına erişimini reddeden bir lisans sahibi veya bir lisans sahibinin ya da lisanslı kurumun herhangi çalışanı söz konusu reddini, erişim talebini takip eden 2 gün içerisinde yazılı olarak beyan etmelidir. Söz konusu ret beyanı aşağıdakileri içermelidir:
 • İstenilen bilgilerin, bir müşteri adına lisanslı bir dedektif tarafından elde edilmiş olduğu ve
 • Müşterinin talep konusunda bilgilendirildiği ve erişim hakkı verme müsaadesini vermemiş odluğunu veya
 • Müşterinin halihazırda nerede olduğu bilinmemektedir veya müşteriyle irtibata geçme girişimleri başarısız olmuştur fakat, erişimi reddeden kişinin görüşüne göre, bakanlık tarafından belirtilen koşullar altında dedektiflik dosyasının gözden geçirilmesinin müşterinin çıkarlarına ters düşeceğini; veya
 •  İstenen dedektiflik dosyasının, bakanlık tarafından tanzim edilecek bir celp kâğıdı uyarınca temin edileceği.
 • Hiçbir lisans sahibi veya bir lisans sahibinin ya da lisanslı kurumun herhangi çalışanı, müşterisine veya işverenine veya bakanlığın yetkili temsilcisine, bu bölüm tarafından düzenlenen faaliyetler sırasında elde edilen bilgilerle ilgili olarak, bilinçli olarak sahte beyan veya rapor bildiriminde bulunmayacaktır.

493.6112                 İhlaller; ceza. –

 1.  s. 493.6405 hariç bu bölümün herhangi hükmünü ihlal eden herhangi kişi, s. 775.082 veya s. 775.083 altında öngörüldüğü şekilde cezalandırılabilir olan, birinci dereceden bir suç işlemiş kabul edilecektir.
 2. Bu bölümü ihlal etmekten suç giymiş herhangi kişi, 5 yıllık bir süre boyunca lisans almaya uygun kabul edilmeyecektir.
 3. Bakanlık tarafından düzenlenen herhangi sona erdirme ve bırakma emrini ihlal eden veya dikkate almayan kişi, s. 775.082 veya s. 775.083 altında öngörüldüğü şekilde cezalandırılabilir olan, birinci dereceden bir suç işlemiş kabul edilecektir. Buna ek olarak bakanlık, $5,000’ı aşmayacak olan bir sivil cezanın uygulanması yoluna da gidebilir.
 4. Kurum veya şube ofis lisansının iptaline dayanak olan herhangi faaliyet sırasında lisanslı kurumun sahibi, memuru, ortağı veya yöneticisi olan ve bu faaliyetten haberi olan veya olması gereken herhangi kişinin kişisel lisansları ve onayları 3 yıl boyunca askıya alınacak ve bu askıya alınma dönemi sırasında lisanslı bir kurumda herhangi bir sıfatla istihdam edilemeyecek veya böyle bir kurumdan mali bir çıkar sağlayamayacaktır.

493.6113                 Yaptırım; Soruşturma

 1. Bakanlık, ihlalin oluştuğu yer veya bölgeye bakmaksızın, herhangi bir kişinin şikâyeti üzerine veya kendiliğinden; herhangi şüpheli bir ihlalin araştırılmasını sağlamak amacıyla veya lisanslı olan veya olmayan bir kişinin, kurumun veya çalışanın yaptığı işi veya iş yöntemlerini veya bu bölüm altındaki lisanslandırma adaylarını araştırmak amacıyla bu bölümün hükümlerini yerine getirtme gücüne sahiptir.
 2. Bakanlık tarafından yürütülen herhangi bir soruşturmada, lisansı olan veya olmayan her kişi, aday, kurum veya çalışan bakanlığın isteği üzerine; kayıtları temin etmeli ve bu bölüm altında düzenlenen eylemler hakkındaki sorulara doğru cevap vermelidir. Bu eyalette, böyle kayıtlar lisans sahibinin ana çalışma yerinde veya lisansı sonlandırılmış, iptal edilmiş veya geri alınmış bir kişi için eyalet içinde herhangi bir yerde iki yıllık bir süre için muhafaza edilmelidir. Bakanlığın isteği üzerine, bakanlık genişletme gerekebileceğine karar vermediği sürece, kayıtlar derhal bakanlığa hazır hale getirilmelidir.
 3. Bakanlık; lisanslı veya lisanssız herhangi bir kişi, firma, şirket, ortaklık veya anonim şirketi; bu kişi, firma, şirket, ortaklık veya anonim şirket sunuyor olarak ilan verdiğinde veya bu bölüm altında lisanslandırma gerektiren hizmetlerin verilmesiyle ilişkili olduğunda veya lisans sahibi bu bölümle uyum sağlamayan veya bu bölüm tarafından yasaklanmış bir eylem ile ilişkili olduğunda araştırma yetkisine sahiptir. Bakanlık ayrıca, böyle eylemlerin durdurulması için bir emir çıkarabilir veya var olan resmi emri uygulayabilir veya 493.6118(2)(a) veya (c) uyarınca daha başka bir uygulama da yapma yetkisine sahiptir.
 4. Bu bölüm tarafından yönetilen herhangi bir soruşturmanın yürütülmesinde ve yaptırım sorumluluğunun yerine getirilmesinde, bakanlık eyaletteki herhangi birini mahkemeye çağırma ya da bundan önce o kişiyi getirtme, gerekli gördüğü belgelerin sağlanmasını talep etme, yemin ettirme ve mahkemeye çağırılan kişilerden yeminli yazılı ifade alma yetkisine sahiptir. Eğer kişi bu celp kağıdına uygun davranmayı reddederse veya başaramazsa, veya soruşturma sırasında kendi özellikleri iş yöntemleri veya uygulamaları hakkında herhangi bir soruya cevap vermeyi reddeder veya başaramazsa veya s. 493.6119 uyarınca kurum kayıtlarına erişimi reddederse, bakanlığın başvurusu üzerine Leon Mahallesinin veya kişinin ikamet ettiği mahallenin bölge mahkemesinde söz konusu kişinin celp kağıdına uyumunu ve ifade vermesini talep eden bir emir çıkarılabilir. Bunun reddedilmesi veya yerine getirilmemesi durumunda feshetme, askıya alma veya diğer disiplin işlemlerine başvurulabilir. Bakanlık ve kurumlarından önce böyle dava muamelelerinde görgü tanıklıklarının ifadeleri yeminle alınmalıdır.
 5. Bu bölümde belirtilen bakanlık görevlerini yerine getirmek için, Tarım ve Tüketici Hizmetleri Bakanlığı Lisanslandırma Bölümü’nün atanmış çalışanları cezai adalet bilgi sistemlerine s. 943.045 no.lu maddede tanımlanan cezai adalet bilgilerine bu bilgilerin gerekli bilgiye ulaşmak için mantıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve bilginin gizliliği korunması durumunda erişim sağlayabilir. Bölüme sunulan bu cezai adalet bilgileri gizli ve s. 119.07(1) hükümlerinden muaftır.
 6. Bakanlık, lisanslı silah satıcıları, imalatçılar ve ithalatçılara yönelik sabıka kayıtlarına ulaşmak için s. 790.065 uyarınca Kanun Yaptırım Bakanlığı tarafından işletilen bir programa erişim sağlayabilir. s. 790.065 maddesinde belirtildiği şekilde bakanlık sorgulama yapıp cevaplar alabilir. Bakanlık, bu programa erişim sağlayan diğerlerinden alınan ödemelere de aynı miktar bir ödemeyi Kanun Yaptırım Bakanlığı’na vermekle yükümlüdür.
 7. Bakanlık uygun bölge mahkemesinde bu bölümün yaptırımlarını hedef alan yargı muameleleri veya herhangi bir kural veya emir yürürlüğe koyabilir.
 8. Bakanlık tarafından bu bölüm uyarınca yürütülen herhangi bir soruşturma şu şartlar dışında s. 119.07(1)’den muaftır.
 • Muhtemel sorunun var olması dâhilinde; şikâyette bulunan kişinin

soruşturması tamamlanmış veya bakanlık tarafından karara bağlanmıştır.

 • Muhtemel sebebin var olup olmadığına dair bakanlık karar vermeden önce

dava kapanmıştır.

 • Soruşturmanın zanlısı, gizlilik ayrıcalığından feragat etmiştir.

493.6114                 Lisans Sahibi hakkında Bilgi; Gizlilik

“C”, “CC”, “E” veya “EE” sınıfından herhangi bir lisans sahibinin bakanlık tarafından temin edilen ikamet telefon numarası ve adresi gizlidir ve s.119.07(1)’den muaftır. Bakanlık sadece bölge, eyalet veya Birleşik yürütme organı birimlerine bu bilgiyi verebilir. Bu lisans sahibinin ikamet telefon numarası veya adresi iş telefon numarası ve adresi olarak görünmekteyse, o zaman bu bilgi kamusal kayıt kabul edilir.

493.6115                 Endüstriye yayın

 1. Bakanlık, bakanlık ya da danışma konseyi tarafından sanayinin menfaatinde olduğuna karar verilen bilgileri içeren bir bülten yayınlanması vasıtasıyla lisans sahiplerini periyodik olarak bilgilendirme yetkisine sahiptir. Buna ek olarak, bu bülten bakanlığın idari bir şikâyete bağlı olarak sonuçta karşıt emir çıkardığı herhangi bir lisanslı veya lisanssız kişi veya kurumların isimlerini ve yerlerini ve son yerleştirmeyi içermelidir. Bu bülten ayda ikiden az ve dörtten fazla yayınlanmamalıdır.
 2. Bakanlık Sınıf “C”, “D”, “E”deki her bir lisans sahibinin erişebileceği, her lisans sahibinin kendi sınıfına ait kanuni yetkileri, hakları ve yükümlülükleri sade bir dille detaylı şekilde anlatan bir broşür hazırlamalıdır. Bakanlık bu broşürde, lisans sahibinin iş sırasında genel olarak karşılaşabileceği mevcut durumları kapsamaya çaba göstermeli ve lisans sahibine bu durumlardaki kanuni seçenekleri, yetki ve yetkilerin sınırları ve yükümlülükleri hakkında bilgi sağlamalıdır. Bakanlık, bunu lisans sahibinin kendi uzmanlık dalında doğrudan çalışabileceği bir materyal sağlayacak bir kaynakça, tüzükten alıntılar ve hukuki kararlarla desteklemelidir. Bakanlık lisans verdiği herkese uygun broşürden bedava bir kopya sağlamalıdır. Fakat yayımlama masraflarını karşılamak amacıyla ek kopya isteyenlerden ücret talep edebilir. Broşür kurallar ve kanunlardaki değişiklikleri veya mahkeme kararlarını içermesi gerektiğinden 2 yılda bir güncellenmelidir. Tüzükte yapılan değişiklikler (1) fıkrası uyarınca yayınlanacak sanayi bülteninde belirtilmelidir.

493.6116                 Eyalet Mührünün Kullanımı; Yasaktır

Herhangi bir kişi veya lisans sahibi Florida Eyaletinin Büyük mührünün resimli kısmını veya faks çekilmiş kopyasını herhangi bir rozet, kimlik kartı, ehliyet veya bu bölüm altında düzenlenen herhangi bir eylemle ilişkili olarak kullanan tanımlama işlemlerinde kullanamaz.

493.6117                 İdari şikâyetler ve disiplin işlemlerine ilişkin bilgilerin tutulması

Bakanlık, özel dedektifler, bulma ajanları ve özel güvenlik çalışanları için meslekleri gereği aşağıdaki detayları içeren istatistikleri ve ilişkili bilgileri sağlamalıdır.

 1. Bulunulan ve araştırılan şikâyetlerin sayısı
 2. Bakanlık tarafından başlatılan ve araştırılan şikâyetlerin sayısı
 3. Her bir şikâyetin düzenlenmesi
 4. Bakanlık tarafından arşivlenen idari şikâyetlerin sayısı
 5.  Tüm idari şikâyetlerin düzenlenmesi
 6. Meslek gereği uygulanan tüm disiplin işlemlerin tanımı

493.6118                 Korunan Hükümler

 1. 1 Ekim 1990 tarihinden sonra bu bölümün feshedilmesi veya yenilenmesi sebebiyle muallâkta kalan hiçbir hukuki veya idari muamele hükümsüz kılınamaz.
 2. 1 Ekim 1990 tarihinden sonra geçerli olan tüm lisanlar süreleri son bulana kadar veya bakanlık tarafından iptal edilene kadar tüm haklarıyla geçerlidir. Bundan böyle tüm lisanslar bu bölüm uyarınca yenilenmeli ve tüm lisanslara bu bölüm uyarınca başvurulmalıdır.

BÖLÜM II ÖZEL DEDEKTİFLİK SERVİSLERİ

493.6201     Lisans Sınıfları. —

 1. İş hayatında özel dedektiflik kurumu olarak hizmet veren herhangi bir kişi, firma, şirket, ortaklık ya da kuruluş “A” Sınıfı lisansa sahip olacaktır. Bir “A” Sınıfı lisans sadece bir konum için geçerlidir.
 2. ” A” Sınıfı kurumun her şubesi “AA” Sınıfı lisansa sahip olacaktır. Hem “A” Sınıfı hem de “B” Sınıfı lisansa sahip bir kişi, firma, şirket, ortaklık ya da kuruluşun her ek ofisi ya da şubesi “AB” Sınıfı lisansa sahip olacaktır.
 3. Bir yöneticinin hizmetlerini yerine getiren herhangi bir birey:
 • “A” Sınıfı özel dedektiflik kurumu ya da “AA” Sınıfı şubesi “MA” Sınıfı lisansa sahip olacaktır. Bir “C” Sınıfı ya da “M” Sınıfı lisans sahibi “MA” Sınıfı lisans gerekmediğinde yönetici olarak atanabilir.

” A” ve “B” Sınıfı kurum ya da “AB” Sınıfı şube “M” Sınıfı lisansa sahip olacaktır.

 1. ” C” Sınıfı ya da “CC” Sınıfı lisans sahipleri “A” Sınıfı kuruma sahip olabilir ya da “A” Sınıfı, bir “A” Sınıfı ve “B” Sınıfı bir kurumun ya da şubesinin çalışanı olabilir. Bu s. 493.6102 altında muaf tutulanları ancak “C” Sınıfı lisansı sadece “G” Sınıfı lisansa sahip olmak amacıyla bulunduranları içermez.
 2. Bir özel dedektifin hizmetlerini yerine getiren herhangi bir birey “C” Sınıfı lisansa sahip olacaktır.
 3. Özel dedektiflik işini stajyer olarak atanmış ve “C” Sınıfı lisansa sahip birine sponsor olan birinin ya da atanmış ve “MA” Sınıfı ya da “M” Sınıfı lisansa sahip birine sponsor olan birinin direktif altında yerine getiren herhangi bir birey “CC” Sınıfı lisansa sahip olmalıdır.
 4. Sadece “M” Sınıfı, “MA” Sınıfı “, “C” Sınıfı ” ya da “CC” Sınıfı lisans sahiplerine ateşli silahlar bulundurabilmek için izin verilmiştir ve herhangi bir benzer ateşli silah bulunduran lisans sahibi “G” Sınıfı da lisansa sahip olacaktır.
 5.  Bir “C” Sınıfı ya da “CC” Sınıfı lisans sahibi, “D” Sınıfı lisans temin etmeden koruma görevlisi hizmetini yerine getirebilir.

493.6201                 Ücretler. —

 1. Departman kanuna göre kurulacak, sınav ve iki yıllık lisans ücreti aşağıdakileri aşmayacaktır:
 • ” A” Sınıfı lisansı—özel dedektiflik kurumu: $450.
 • “AA” ya da “AB” Sınıfı lisans–şube: $125.
 • ” MA” Sınıfı lisans—özel dedektiflik kurum yöneticisi: $75.
 •  “C” Sınıfı lisans–özel dedektif: $75.
 •  “CC” Sınıfı lisans—özel dedektif stajyeri: $60.
 1. Departman kanuna göre kurulur ve lisansın revizyonu ya da değişimi için ücret yönetimi $30’ı aşmaz.
 2. Bu bölümde öngörülen ücretler “G” Sınıfı, “C” Sınıfı, “CC” Sınıfı, “M” Sınıfı ya da “MA” Sınıfı hariç onaylı bir çek ya da banka havalesi ya da departmanın inisiyatifine göre başvurunun onaylandığı zamana kurum çeki ile olabilir, bu sınıflar lisans ücretini başvuru esnasında ödemek zorundadırlar. Eğer bir lisans iptal edilmiş ya da reddedilmiş ya da başvuru geri çekilmiş ise lisans ücreti iade edilmeyecektir.

493.6202                 Lisans koşulları.–

Bu bölümde başka bir yerde ön görülen lisans koşullarına ek olarak, her birey ya da kurum aşağıdaki ek koşullara uyacaktır:

 1. Her birey ya da şube “C” Sınıfı ya da “CC” sınıfı çalışanlarının faaliyetlerini yönlendirecek, yönetici olarak davranacak, gereğine uygun lisanslı en az bir kişi atayacaktır.
 2. “MA” Sınıfı lisansı için bir aday aşağıdaki konularda 2 yıl yasalara uygun şekilde kazanılmış, gerçekliği kanıtlanabilir, tam-zamanlı deneyim ya da eğitim sahibi olacaktır:
 • Özel dedektiflik işi ya da eşdeğer deneyim ve eğitim sağlamış ilgili alanlarda çalışma;
 • (b)   ” CC” Sınıfı lisanslı stajyer olarak çalışma;
 • Paragraf (a) ve (b)’nin herhangi bir kombinasyonu;
 •  Paragraf (a) dan tanımlanan deneyimden 1 yıl ve paragraf (e) dan tanımlanan deneyimden 1 yıl;
 • 1 yıl kullanımdan daha fazla olmayan:
 1.  Ceza yargılama sistemi ile ilgili fakülte dersi, kriminoloji, ya da kanun hükmü idaresi; ya da
 2.  Başarıyla tamamlanmış kanun hükmü — herhangi bir federal, eyalet, ülke ya da

belediye kurumundan alınan ilgili eğitim; ya da

 • Paragraf (a)’da tanımlanan deneyimden 1 yıl ve 1 yıl yönetimsel ve denetimsel görevde çalışma.
 •  ” M” Sınıfı lisans için bir aday “MA” Sınıfı bir yönetici olarak (2) nin alt bölümünde özetlendiği gibi ve “MB” Sınıfı bir yönetici olarak 493.6303(2)’de özetlendiği gibi lisanslandırma için hak kazanacaktır.
 • ” C” Sınıfı lisansı için bir aday aşağıdaki konuların birinde ya da birden fazlasının kombinasyonunda 2 yıl yasalara uygun şekilde kazanılmış, gerçekliği kanıtlanabilir, tam- zamanlı deneyim ya da eğitim sahibi olacaktır:
 • Özel dedektiflik işi ya da eşdeğer deneyim ve eğitim sağlamış ilgili alanlarda çalışma.
 • Ceza yargılama sistemi ile ilgili fakülte dersi, kriminoloji, ya da kanun hükmü idaresi; ya da başarıyla tamamlanmış kanun hükmü — herhangi bir federal, eyalet, ülke ya da belediye kurumundan alınan ilgili eğitim, fakat bu kategoriden 1 yıldan daha fazla eğitim kullanılamaz.
 • ” CC” Sınıflı stajyer olarak çalışma.
 1. 1 Haziran 2008’den itibaren geçerli olarak, “MA” Sınıfı, “M” Sınıfı ya da “C” Sınıfı lisans için başvuran aday, bu bölümün hükümlerini kapsayan sınavı geçmeli ve departman tarafından ya da departman tarafından onaylanan kişi tarafından yönetilmelidir. Aday lisanslandırılmak için başvurmadan önce sınavı geçmeli, departman kişinin lisans başvurusunda sınavı geçtiğini kanuna göre onaylı form ile belgelemelidir. Sınav idarecisi sınavı alan her adayın kimliğini doğrulayacaktır.
 • Bu alt bölümdeki sınav koşulları geçerli bir “CC” Sınıfı, “C” Sınıfı, “MA” Sınıfı ya da “M” Sınıfı lisansı olan bireylere uygulanmaz.
 • Buna rağmen paragraf (a)’da verilen muafiyet yeniden lisanslandırma için adayın lisansı 1 yıldan fazladır geçerli değilse, aday sınavı almalı ve geçmelidir.
 • Kanuna göre kurulacak departmanın sınav içeriği, tutumu ve yönetim prosedürleri ve sınav ücreti 100$’ı geçmemelidir.
 •  Bir “CC” Sınıfı lisans sahibi stajyerlik hizmetini “C” Sınıfı, “MA” Sınıfı ya da “M” Sınıfı lisansa sahip atanmış bir sponsorun yönetimi ve kontrolü altında yapacaktır.
 • 1 Eylül 2008’den itibaren geçerli olarak, “CC” sınıfı lisans için bir aday bir eyalet üniversitesi ya da okulu tarafından, ikili öğrenim yapan bölge üniversitesi, fakülte, ya da üniversite tarafından Eğitim Departmanı konusu altında önerilen 40 saatlik genel dedektiflik teknikleri ve bu bölüme ilişkin kursun en az 24 saatini tamamlamış olması ve adayın sınavı geçmesi gerekir. 40 saatlik kursun en az 24 saatinin tamamlandığını ispat eden yeterli sertifika “CC” sınıfı lisans başvurusu ile teslim edilmelidir. Geri kalan 16 saat tamamlanmalı ve 180 gün içerisinde sınav geçilmelidir. Eğer gerekli eğitimin tamamlandığına dair belgeler belirtilen süre çerçevesinde gönderilmezse bireyin lisansı otomatikman askıya alınır ya da “CC” sınıfı çalışma yetkisi s. 493.6105(9)’a uygun olarak departmana onay belgesi gönderilinceye kadar iptal edilir. Bu paragrafta belirtilen eğitim kursu Eğitim Departmanının kural ve prosedürlerine göre yüz yüze sunum, online teknoloji ya da ev çalışma kursu olarak verilebilir. Sınav idarecisi sınavı alan her adayın kimliğini doğrulamalıdır.
 1.  Bir adayın onaylanmış kursun her aşamasını başarıyla tamamlamasına ve gerekli sınavları geçmesine göre okul, ikili öğrenim yapan bölge üniversitesi, fakülte, ya da üniversite adaya bir tamamlama sertifikası düzenleyecektir. Sertifikalar departman kuralına göre bir form üzerinde olmalıdır.
 2.  Departman kuralına göre eğitim kursunun genel kapsamını ve sınav kriterlerini belirleyecektir.
 3.  Yeniden lisanslandırma için adayın lisansı bir yıldan fazla bir süredir geçersiz ise, aday gerekli eğitimi tamamlamalı ve gerekli her sınavı geçmelidir.
 • Diğer koşullara ek olarak bir “G” sınıfı lisans için aday s. 493.6115’te öngörülen ateşli silahlar eğitimini yerine getirecektir.

BÖLÜM III ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ

493.6301     Lisans Sınıfları. —
 1. Güvenlik kurumu olarak işle ilgilenen herhangi biri, firma, şirket, ortaklık ya da anonim şirket, “B” Sınıfı lisansa sahip olacaktır. Bir “B” Sınıfı lisans, sadece bir bölgede geçerlidir.
 2. “ B” Sınıfı bir kurumun her şube ofisi, “BB” Sınıfı bir lisansa sahip olacaktır. “A” Sınıfı ve “B” Sınıfı lisanslara sahip olan kişi, firma, şirket, ortaklık ya da anonim şirketin, her şube ofisi de “AB” Sınıfı lisansa sahip olacaktır.
 3.  Bir yöneticinin hizmetlerini düzenleyen her kişi :
 • “B” Sınıfı güvenlik kurumu veya “BB” Sınıfı şube ofisi için “MB” Sınıfı lisansa sahip olacaktır. Yönetici tarafından ayarlanmış olabilen ve minimum iki yıl için lisans almış “M” Sınıfı ya da “D” Sınıfı lisans sahipleri için “MB” Sınıfı lisans gerekli olmayabilir.
 • “A”  Sınıfı   ve “B” Sınıfı  kurum ya da “AB” Sınıfı şube ofisi   “M” Sınıfı lisansa sahip olacaktır.
 1. Bir “D” Sınıfı lisans sahibi, bir “B” Sınıfı güvenlik kurumu ya da şube ofisinin sahibi ya da çalışanı olacaktır. Bu, s.493.6102(4) altında muaf olan kişileri içermemektedir. Ancak “D” Sınıfı lisansa sahip olan biri, bunu yalnızca “G” Sınıfı bir lisansa sahip olma amacıyla elinde tutar.
 2. Bir güvenlik ofisinin hizmetlerini yürüten herhangi bir kişi “D” Sınıfı lisansa sahip olacaktır. Bununla beraber, bir “C” Sınıfı lisans sahibi ya da bir “CC” Sınıfı lisans sahibi, bir “D” Sınıfı lisansa sahip olmadan koruma hizmetlerini yürütebilir.
 3.  Sadece “M” Sınıfı, “MB” Sınıfı ya da “D” Sınıfı lisans sahiplerinin ateşli silah taşıma izni vardır ve bu tip lisanslara sahip olan ve silah taşıyan kişiler, aynı zamanda “G” Sınıfı lisansa da sahip olacaktır.
 4. Güvenlik ofis okulu ya da eğitim tesisi işleten her kişi, bir “DS” Sınıfı lisansa sahip olmalıdır.
 5. Bir “DS” Sınıfı güvenlik ofis okulu ya da eğitim tesisinde eğitmenlik ya da öğretmenlik yapan her kişi, bir “DI” Sınıfı lisansa sahip olmalıdır.
493.6302                Ücretler. –
 1. Bakanlık; aşağıdaki ücret miktarlarını aşmayacak şekilde, lisans ücretlendirmelerini iki yılda bir kuralı ile kuracaktır:
 • “ ‘B” Sınıfı lisans — güvenlik kurumu: $450.
 •  “BB” Sınıfı ya da “AB” Sınıfı lisans — şube ofisi: $125.
 •  “MB” lisansı — güvenlik kurum yöneticisi: $75.
 • “D” Sınıfı lisans — güvenlik ofisi: $45.
 • “DS” Sınıfı lisans — güvenlik ofis okulu ya da eğitim tesisi: $60.
 • “ ‘DI” Sınıfı lisans – güvenlik ofis okulu ya da eğitim tesisi öğretim görevlisi: $60.
 1.  Bakanlık; ücretler $30’ı aşmayacak şekilde, lisans değişikliği ya da yeniden yapılanması ücretlendirme kuralı kurabilir.
 2. Bu kısımda beyan edilen ücretler, doğrulanmış çek ya da havale emri ile ya da bakanlığın takdirine bağlı olmak üzere, başvuru uygun bulunduğunda kurum çekiyle ödenmiş olmalıdır. “D” Sınıfı, “G” Sınıfı, “M” Sınıfı ya da “MB” Sınıfı lisanslara başvuru yapanlara özel olarak, başvuru yapıldığı anda ödeme yapılmalıdır. Eğer bir lisans iptal edilir, reddedilir ya da başvuru geri çekilirse, lisans ücreti geri ödenmeyecektir.

493.6303                Lisans gereksinimleri.

—Lisans gereksinimlerine ek olarak bu kısımda beyan edildiği üzere, her kişi ya da kurumun aşağıda belirtilen ek gereksinimlere uyması gerekecektir:

 1. Her kurum ya da şube ofisi; “D” Sınıfı çalışanların aktivitelerini yönetmek üzere, minimum bir uygun lisanslı kişiyi yönetici olarak görev alması için belirleyecektir.
 2. “ ‘MB” Sınıfı lisans için başvuru yapan bir kişi, güvenilir, tam-zamanlı tecrübeye sahip kanunen kazanılmış 2 yıla sahip olacaktır ya da aşağıdaki konularda eğitimli olacaktır:
 • Güvenlik çalışmasında ya da işin ilgili alanlarında uygun tecrübe ya da eğitim sağlanmış;
 • Paragraf (a)’da tarif edilen tecrübe için bir yıl ve paragraf (c)’de tarif edilen tecrübe için bir yıl;
 • 1 yıldan daha fazla olmayacak şekilde aşağıdaki konularda:
 1.  Cezai adalet, kriminoloji ile ilgili kolej kurs çalışması ya da kanun yürütme idaresi yapmak; ya da
 2.  Herhangi bir federal, eyalet, il ya da belediye kurumundan alınan kanun uygulama ile ilgili eğitimi başarıyla tamamlamak; ya da
 3.  1 yıl için paragraf (a)’da tarif edilen tecrübeye sahip olmak ve yönetim ya da denetleme kapasitesinde 1 yıllık çalışma.
 4. “ ‘M” Sınıfı lisans için başvuran bir kişi; 493.6203(2) altında özetlendiği üzere “MA” Sınıfı yönetici lisansı için ve alt bent (2) altında özetlendiği üzere “MB” Sınıfı yönetici lisansı için seçilecektir.
 5. “ D” Sınıfı lisans için başvuru yapan bir kişi, bakanlık tarafından lisanslanmış bir okulda ya da eğitim tesisinde minimum 40 saat profesyonel eğitimi tamamlamalıdır. Bakanlık; öğretilecek olan her konunun genel içeriğini ve saat miktarını kurallı bir şekilde kuracaktır.

Başvuru yapan kişi, paragraf (a)’da önceden belirtilen eğitim gereksinimlerini aşağıdaki belgeleri göndererek doldurabilir:

 1.  “D” Sınıfı lisans için ilk başvuruyu yapmadan önceki başarıyla tamamlanan gerekli toplam eğitim saati; ya da
 2.  “D” Sınıfı lisans için ilk başvuruyu yapmadan önceki başarıyla tamamlanan 24 saatlik eğitim ve başvuru gönderildikten sonra 180 gün içinde kalan 16 saatlik eğitimin başarıyla tamamlanması. Eğer belirlenen zaman aralığı içerisinde gerekli eğitimlerin tamamlandığına dair belge gönderilmediği takdirde, gerekli eğitimlerin belgesi bakanlığa iletilene kadar kişinin lisansı otomatik olarak dondurulur.

Bununla beraber; lisansı iptal edilen, alt paragraf 2’ye uygun olarak dondurulan, ya da 1 yıl veya daha uzun süreli olarak değerlendirilenler, bir lisans için tekrar başvuru yapılması durumunda; ilk başvuran kişi, lisans yayınlanmadan önce paragraf(a)’da önceden tarif edildiği üzere, bakanlık tarafından lisanslanmış bir eğitim tesisi ya da bir okulda 40 saatlik profesyonel eğitimin başarıyla tamamlandığına dair belge göndermelidirler. Lisansı 1 Ocak 2007’den önce yayınlanan ve lisansının süresi 1 yıldan daha az bir sure içinde sona eren her kişi, tekrar lisans başvurusu yapması durumunda, bir başka lisans yayınlanmadan önce, kuralla önceden belirtilen ve tamamlanmış olan toplam eğitim saatinin belgelerini göndermelidir. Bu alt bölüm, 1 Ocak 2007’den önce aktif bir lisansı yenilemek için ekstra eğitim saati tamamlama konusunda kişisel bir lisansın, kişi lisans aldığı anda gerekli toplam eğitimin ötesinde kurallı olarak önceden belirtilen zaman dilimi içinde gerekmeyeceğini belirtir.

 1. Bir “G” Sınıfı lisans başvurusu yapan kişi, Ateşli silahlar eğitimini s.493.6115’de özetlendiği şekilde tamamlayacaktır.

493.6304    Güvenlik ofisi okulu ya da eğitim tesisi.–

 1. “ ‘D” Sınıfı başvuru sahipleri için s. 493.6303(4)’de özetlenen eğitimleri veren herhangi bir okul, eğitim tesisi ya da eğitmen, lisans sahibi olmadan önce, kuralla belirlenen ve 60$’ı geçmeyecek miktarda bir başvuru ücretini ilave ederek başvurusunu dosyalamalıdır. Ücret geri ödenmeyecektir.
 2.  Başvuru imzalı ve noterden onaylı olacaktır ve en az aşağıdaki bilgileri içerecektir:
 • Okul ya da eğitim tesisinin isim ve adresi, eğer başvuru kişisel ise, onun adı,

adresi ve sosyal güvenlik ya da yabancı kayıt numarası.

 • Eğitimin yürütüleceği yerin sokak adresi.
 • İdare edilecek eğitimin takviminin ve final sınavının bir kopyası.
 1. Bakanlık; okulların, eğitim tesislerinin ve eğitmenlerin uygunluğu için gerekli kriterleri kurarak kurallara uyum sağlayacaktır.
493.6305     Üniformalar, gerekli kıyafetler; istisnalar.–
 1. “ ‘D” Sınıfı lisans sahipleri; görevlerini bu bölümde, istihdam kurumunu tanımlayan ve her zaman net olarak görülebilen en az bir yama ya da amblem taşıyan bir üniforma içinde yürüteceklerdir. İstifa etme ya da istihdamın sona ermesi durumunda, bir “D” Sınıfı lisans sahibi, en kısa zamanda üniformasını ve işveren tarafından kendisine tahsis edilen diğer malzemeleri işverene teslim eder.
 2.  “ D” Sınıfı lisans sahipleri; görevlerini bu bölümde, özel sınırlandırılmış görevlerde üniformasız durumda ve sadece görevin şartları ya da müşterinin özel talepleri bu kıyafeti gerektirdiğinde yürüteceklerdir.
 3.  Aynı zamanda “G” Sınıfı lisans sahibi de olan “D” Sınıfı lisans sahipleri ve sınırlı, özel görevler yürütenler, bu tip görevleri yönetirken gizli olarak ateşli silah kullanma yetkisi de taşıyabilirler.

BÖLÜM IV YENİDEN KAZANDIRMA HİZMETLERİ

493.6401                 Lisans sınıfları. –

 1. Bir kurtarma kurumu olarak işle ilgili herhangi bir kişi, firma, şirket, ortaklık ya da anonim şirket bir “R” Sınıfı lisansa sahip olacaktır. Bir “R” Sınıfı lisans sadece bir bölgede geçerli olacaktır.
 2. Bir “R” Sınıfı kurumun her şube ofisi, bir “RR” Sınıfı lisansa sahip olacaktır.
 3. Bir “R” Sınıfı kurtarma kurumu ya da “RR” Sınıfı şube ofisi için yöneticinin hizmetlerini yürüten her kişi, bir “MR” Sınıfı lisansa sahip olmalıdır. Yönetici olarak görevlendirilmiş olabilen bir “E” Sınıfı lisans sahibinin, bu durumda bir “MR” lisansına sahip olmasına gerek yoktur.
 4.  Bir kurtarma kurumunun hizmetlerini yürüten her kişi, bir “E” Sınıfı lisansa sahip olmalıdır.
 5. Görev verilen “E” Sınıfı lisans sahibi veya sponsorluk yapan “MR” Sınıfı lisans sahiplerinin yönetimi ve kontrolü altında bir stajyer olarak yeniden kazandırma görevini yürüten her kişi, bir “EE” Sınıfı lisansa sahip olacaktır.
 6. “E” Sınıfı ya da “EE” Sınıfı lisans sahipleri, bir “R” Sınıfı kurum ya da şube ofisinin sahibi ya da bir çalışanı olacaktır.
 7. Yeniden kazandırma okul ya da eğitim tesisinde, Internet-tabanlı eğitim derslerini yöneten ya da yazışma eğitim dersini işleten her kimse, “RS” Sınıfı lisansa sahip olmalıdır.
 8. Bir “RS” Sınıfı okul ya da eğitim tesisinde öğretmenlik ya da eğitmenlik yapan her kimse, bir “RI” Sınıfı lisansa sahip olacaktır.
493.6402                 Ücretler.–
 1.  Bakanlık, aşağıdaki miktarları aşmayacak şekilde iki yılda bir lisans ücretlerini bir kuralla düzenler:
 •  “ ‘R” Sınıfı lisans — kurtarma kurumu: $450.
 • “RR” Sınıfı lisans — şube ofisi: $125.
 • “ ‘MR” Sınıfı lisans — kurtarma kurumu yöneticisi: $75.
 • “E” Sınıfı lisans — kurtarma kurumu: $75.
 • “EE” Sınıfı lisans — kurtarma kurumu stajyeri: $60.
 • “RS” Sınıfı lisans — yeniden kazandırma okul ya da eğitim tesisi: $60.
 • “ ‘RI” Sınıfı lisans — yeniden kazandırma okul ya da eğitim tesisi eğitmeni: $60.
 1. Bakanlık; 30 $’ı aşmayacak şekilde, bir lisansın değişiklik ya da iyileştirme ücretini bir kuralla belirleyebilir.
 2.  Bu kısımda beyan edilen ücretler, doğrulanmış çek ya da havale emri ile ya da bakanlığın takdirinde, başvuru uygun bulunduğunda kurum çekiyle ödenmiş olmalıdır. “E” Sınıfı, “EE” Sınıfı ya da “MR” Sınıfı lisanslara başvuru yapanlara özel olarak, başvuru yapıldığı anda ödeme yapılmalıdır. Eğer bir lisans iptal edilir, reddedilir ya da başvuru geri çekilirse, lisans ücreti geri ödenmeyecektir.

493.6403                 Lisans gereksinimleri.–

 1. Bu kısımda beyan edilen lisans gereksinimlerine ek olarak, her kişi ya da kurum, aşağıdaki ek gereksinimlere uyacaktır:
 • Her kurum ya da şube ofisi; “E” Sınıfı ya da “EE” Sınıfı çalışanların aktivitelerini yönetmek üzere, minimum bir uygun lisanslı kişiyi yönetici olarak görev alması için belirleyecektir. Bir “E” Sınıfı lisans sahibi; “MR” Sınıfı lisansın gerekli olmadığı durumlarda, bir “R” Sınıfı kurum ya da şube ofisinin yöneticisi olarak tayin edilmiş olabilir.
 •  Bir “MR” Sınıfı lisans için başvuran kişi; motorlu araçların, karavanların, deniz motorlarının, uçağın, kişisel su taşıt aracının, tüm arazi araçlarının, çiftlik ya da endüstriyel ekipmanların geri alınmasını yürüten bir “E” Sınıfı lisans sahibi olarak, güvenilir, tam-zamanlı tecrübeye sahip kanunen kazanılmış en az 1 yıla sahip olacaktır.
 • “E” Sınıfı lisans için başvuruda bulunan bir kişi, güvenilir, aşağıda belirtilenlerden biri ya da birden fazlası için tam-zamanlı tecrübeye sahip kanunen kazanılmış en az 1 yıla sahip olacaktır:

1. s. 320.01 (1)’de tanımlanan motorlu araçların, s. 320.01 (2)’de tanımlanan karavanların, s. 327.02’de tanımlanan deniz motorlarının, s. 330.27(1)’de tanımlanan uçağın, s.327.02’de tanımlanan kişisel su taşıt aracının, s. 316.2074’te tanımlanan tüm arazi araçlarının, s. 686.402 altında tanımlanan çiftlik ekipmanlarının ya da s. 493.6101 (22)’de tanımlanan endüstriyel ekipmanların yeniden geri alınması.

 1. Bir “EE” Sınıfı lisansa sahip stajyer olarak çalışmak.
 2. 1 Ocak 1994’ten başlayarak; bir “E” Sınıfı ya da “EE” Sınıfı lisans için başvuru yapan kişi, bakanlık tarafından lisanslanmış olan bir okul ya da eğitim tesisinde 40 saatlik profesyonel eğitimi tamamlamalıdır. Bakanlık, eğitim için genel içeriği, kuralla oluşturacaktır.
493.6404                 Mülkiyet envanteri; araç lisans tanımlama numaraları.–
 • Eğer bir güvenlik anlaşması kapsamında olmayan kişisel eşyalar veya diğer mülkün, bulunan bir araç, karavan, motor botu, hava aracı, kişisel su aracı, tüm arazilere uygun araç, tarla ekipmanı veya endüstriyel ekipmanı içinde bulunduğu zamanda yer alması durumunda, söz konusu kişisel mal veya mülklerin eksiksiz ve doğru bir envanteri çıkartılacaktır. Envanterin hazırlanması tarih ve saati belirtilecek ve kişisel mülkü almış olan “E” Sınıfı veya “EE” sınıfı lisans sahibi tarafından imzalanacaktır. Kişisel mülk envanteri ve kişisel mülkün herhangi elden çıkartılmasına ilişkin kayıtlar, lisanslı kurumun daimi kayıtlarında 2 yıl boyunca saklanacak ve resmi bir araştırma yapmakta olan bakanlığın yetkili temsilcisine, talep üzerine, erişilebilir kılınacaktır.
 • Yeniden kazandırma tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde, “E” Sınıfı veya “EE” Sınıfı lisans sahibi, bu kısım uyarınca envanteri çıkartılmış olan kişisel mallar veya diğer mülklerin nerede olduklarına dair borçluya yazılı bildirimde bulunacaktır. Söz konusu kişisel mallar veya diğer mülkleri elden çıkartmadan en az 45 gün önce, “E” Sınıfı veya “EE” Sınıfı lisans sahibi, Amerika Birleşik Devletleri Posta Hizmetleri’ne ait normal posta veya taahhütlü posta yoluyla, söz konusu mülkün elden çıkartılma niyetine dair borçluya bildirimde bulunacaktır. Eğer borçlu veya onun kanuni temsilcisi, “E” Sınıfı veya “EE” Sınıfı lisans sahibinin mülkü elden çıkarmansa izin verilen tarihten önce kişisel mülkü almaya niyetlenirse, lisans sahibi kişisel malları, envanter ve depolama için maruz kalınmış olan herhangi makul giderlerin kendisine ödemesi üzerine söz konusu kişiye teslim edecektir. Eğer kişisel mallar, elden çıkarma niyet bildirimini takiben 45 gün içerisinde talep edilmezse, lisans sahibi söz konusu kişisel malları, kendi takdirine bağlı olarak elden çıkartabilir, fakat yasa dışı mallar veya kaça mallar kanun yaptırım kurumuna teslim edilecek ve lisans sahibi, tutmakta olduğu envanter ve elden çıkartma kayıtlarının bir parçası olarak bu teslimin bir makbuzunu veya başka bir delilini saklayacaktır.
 • “E” Sınıfı ya da “EE” Sınıfı lisans sahibi tarafından yeniden kazandırma amacıyla kullanılan araçlar, bu süreçte, aksine bir hüküm olsa bile yerel düzende “R” Sınıfı kurumun lisans numarası ile tanımlanmış olmalıdır. Bu araçlar, s. 713.78’de tanımlanan “tamir araçları” değildir. Lisans numarası, aracın iki tarafında da görünmelidir ve 4 inç uzunluğundan daha küçük olmayacak harflerle ve arka fon ile kontrast oluşturacak bir renk ile yazılmalıdır.

493.6405     Motorlu aracın, karavanın, deniz motorunun, uçağın, kişisel su taşıt aracının, tüm arazi araçlarının, çiftlik ekipmanlarının, ya da endüstriyel ekipmanların bir lisans sahibi tarafından satışı; ceza.

 •  Bir “E” Sınıfı ya da “EE” Sınıfı lisans sahibi, satış öncesi, hak sahibinden ya da alacaklıdan her türlü motorlu araç, karavan, deniz motoru, uçak, kişisel su taşıt aracı, tüm arazi araçları, çiftlik ekipmanı ya da endüstriyel ekipmanların satışı konusunda yazılı yetki ve mülkiyet hakkı temin edecektir.
 •  Bir “E” Sınıfı ya da “EE” Sınıfı lisans sahibi; geri alınmış olan bu motorlu araç, karavan, deniz motoru, uçak, kişisel su taşıt aracı, tüm arazi araçları, çiftlik ekipmanı, ya da endüstriyel ekipmanların satışından elde edilen net karı, 20 iş günü içerisinde, lisans sahibinin alıcıya kanuni olarak verilen hak transferi iznini işleme koymasından sonra gönderecektir.
 •  Bu kısımda üçüncü dereceden cürüm işleyerek hükümleri ihlal eden bir kişi, s. 775.082, s. 775.083, ya da s. 775.084’te belirtildiği üzere cezalandırılabilir.

493.6406     Yeniden geri alma hizmetleri okulu ya da eğitim tesisi.–

 1. “ ‘EE” Sınıfı başvuru sahipleri için s. 493.6303(2)’de özetlenen eğitimleri veren herhangi bir okul, eğitim tesisi ya da eğitmen, lisans sahibi olmadan önce, kuralla belirlenen ve 60$’ı geçmeyecek miktarda bir başvuru ücretini ilave ederek başvurusunu dosyalamalıdır. Ücret geri ödenmeyecektir. Bu eğitim; yüz-yüze eğitim, Internet tabanlı eğitim ya da yazışma eğitimi olarak önerilebilir.
 2. Başvuru, imzalı ve noterden onaylı olacaktır ve en az aşağıdaki bilgileri içerecektir:
 • Okul ya da eğitim tesisinin isim ve adresi, eğer başvuru kişisel ise, onun adı, adresi ve sosyal güvenlik ya da yabancı kayıt numarası.
 • Eğitimin yürütüleceği yerin sokak adresi ya da Internet tabanlı ya da yazışma eğitimi öneren “RS” Sınıfı okulun sokak adresi.
 • İdare edilecek eğitimin takviminin ve final sınavının bir kopyası.

Bakanlık; okulların, eğitim tesislerinin ve eğitmenlerin uygunluğu için gerekli kriterleri kurarak kurallara uyum sağlayacaktır.

960 kez görüntülendi