ÖNEMLİ UYARI

Dedektiflik.com.tr içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜR CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri New York Dedektiflik Yasası

Amerika Birleşik Devletleri New York Dedektiflik Yasası

NEWYORK

ÖZEL DEDEKTİFLER, KEFALET İNFAZ GÖREVLİLERİ, BEKÇİ, KORUMA VEYA DEVRİYE BÜROLARI, GÜVENLİK GÖREVLİLERİ LİSANSLAMA KANUNU

Özel Dedektifler, Kefalet İnfaz Görevlileri, Bekçi, Koruma veya Devriye Büroları, Güvenlik Görevlileri

Lisanslama Kanunu

Bu bilgiler New York Eyaleti kanunları, tüzük ve yönetmelikleri resmi listesinin (NYCRR) resmi versiyonu değildir. Belgenin doğruluğuna ilişkin herhangi bir ifade bulunmadığı gibi, bu belge New York Eyalet mahkemelerinde delil olarak kullanılamaz. Doğruluk ve delil amaçlı kullanımın sağlanması için resmi NYCRR belgesine atıfta bulunulması gerekir. Resmi NYCRR belgesi West Publishing, 610 Opperman Drive, Eagan, MN 55123, 1-800-344-5009 adresinden temin edilebilir.

Bölüm 70 Lisanslar

 1. Dış işleri Bakanlığı, özel dedektifler, kefalet infaz görevlileri, bekçi, koruma veya devriye bürolarına ayrı lisans verme yetkisine haizdir. Bu maddede yer ALAN herhangi bir ifade, bu kanun kapsamında lisans alan bir özel dedektifin bu kapsamda belirtilen bekçi, koruma veya devriye bürosu ya da kefalet infaz görevlisi hizmetlerini sunmasını engellemez; ancak, bir bekçi, koruma veya devriye bürosu ya da kefalet infaz görevlisi bu kapsamda belirtilen özel dedektif hizmetlerini gerçekleştirmeye bilir.
 2. Hiçbir kişi, firma, şirket, ortaklık, sınırlı sorumlu şirket ya da anonim şirketi özel dedektiflik, kefalet infaz görevliliği ya da bekçi, koruma veya devriye büroluğu ile iştigal edemez ya da söz konusu büronun tanımlanması için kullanılan ad ya da sıfata bakılmaksızın veya öncelikle Dışişleri Bakanlığından, bundan böyle anılacak olan, işin gerçekleştirilmesi için böyle bir kişi, firma, şirket, ortaklık, sınırlı sorumlu şirket ya da anonim şirketi tarafından her bir büro, acente, tali acente, ofis ve ofis şubesi açılması, işletilmesi, yönetilmesi ya da sürdürülmesi için gereken lisans alınmaksızın diğer işlev veya hizmetlerin ücret, kira bedeli, ya da ödül karşılığında sunulduğuna bakılmaksızın kendisi ya da başkalarının işiyle ilgili özel dedektiflik, kefalet infaz görevliliği, bekçi, koruma ya da devriye bürosu reklâmı veremez.
 3. Hiçbir kişi, firma, şirket, ortaklık, sınırlı sorumlu şirket ya da anonim şirketi ücret, kira bedeli diğer her türlü bedel ya da ödül karşılığında herhangi bir kişi, firma, şirket, anonim şirketi, dernek ya da birlik veya kişi ya da kişilerin özellikleri ya da faaliyetleri hakkında veya herhangi bir kişi, firma, şirket, anonim şirketinin iş alanı ya da mesleği ile ilgili bilgi sunma ve sağlama işiyle meşgul olamaz ya da yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda bir büro ya da acente açamaz ya da işletemez, ancak, aşağıda belirtilen sebeplerden ötürü muaf tutulan işletmenin 71. bölüm aç ıklanan diğer faaliyetleri içermemesi ya da söz konusu bilgilerin 24. bölümü ya da İşçi Ücret Düzenlemesi Kanunu 50. bölüm, altbölüm 3-b hükümleri kapsamında lisanslanan ya da Devlet Sigorta Fonu altında İşçi Ücret Düzenlemesi Kanunu kapsamında sigortalanan işveren ya da işveren gruplarını temsil eden kişiler tarafından öncelikle Dış işleri Bakanlığından, bundan böyle anılacak olan, söz konusu ki şiler, firma, sınırlısorumlu şirket, ortaklık ya da anonim şirketi için bu gibi işlerin yürütülmesi amacıyla açılacak, işletilecek, yönetilecek ve sürdürülecek büro ya da acentede ya da her bir tali acente, ofis, şubede özel dedektiflik yapmak üzere lisans alınmaksızın sağlandığıya da sunulduğu durumlar hariç olmak üzere kişiler, firmalar, şirketler anonim şirketlerinin finansal kredi notları, ticari itibar ya da kredi sorumluluklarıveya sigorta, tazminat senedi veya ticarikrediye başvuranların, ya da sigorta poliçeleri kapsamındaki hak sahiplerinin kişisel alışkanlıklarıya da finansal sorumluluklarıile ilgili olanlar istisna kabul edilir. Bu bölümde yer alan herhangi bir ifade sigorta şirketlerinin sigorta eksperlerinin işini ya da bu eyaletin Sigorta Kanunu kapsamında Sigorta Denetleme Kurulu tarafından lisanslanan acenteleri kapsamaz.

Bu bölümde yer alan herhangi bir hükmü ihlal eden her türlü kişi, firma, şirket, ortaklık ya da anonim şirketi B sınıfı kabahat işlemiş olur.

Bölüm 71: Tanımlar

 1. “Özel dedektif ” özel dedektiflik işlerini kapsar ve bu anlama gelir ve aynı zamanda, ücret, kira bedeli ya da ödül karşılığında başka işlevler ya da hizmetlerin de sunulabileceğine bakılmaksızın, münferit ya da müşterek olarak kira bedeli, ödül ya da her türlü bedel karşılığında aşağıda belirtilen konulardan herhangi biriyle ilgili bilgi almak amacıyla yapılan her türlü  soruşturma ya da soruşturmaları kapsar ve bu anlamlara gelir; Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ya da Amerika Birleşik  Devletleri sınırları içerisinde yer alan herhangi bir eyalet ya da bölgeye karşı işlenen suç, haksız fiil ya da bunlara ilişkin tehdit; Her hangi bir kişi ya da kişilerin, dernek, kuruluş, birlik, diğer gruplar, firma ya da anonim şirketinin kimlik, alışkanlık, davranış, hareket, yer, bağlantı, ilişki, işlem, itibar ya da karakteri; Tanık ya da diğer kişilerin güvenilirliği; Kayıp kişilerin yerleri; kayıp ya da çalıntı eşyaların yeri ya da yeniden bulunması; Herhangi bir mülk ya da özel mülk ile ilgili yangın, hakaret, kayıp, kaza, hasar, yaralanmaların sebep ve kaynağıya da olaya ilişkin sorumluluk; Ya da herhangi bir kişi, firma ya da anonim şirketinin herhangi bir birlik, kuruluş, dernek ya da cemiyetle ya da bunların herhangi bir görevli, üye ya da temsilcisi ile bağlantı, ilişki ya da ilgisi; Ya da bir kişinin işyerinde işarayan kişi ya da kişilerle veya grev sebebiyle iş bırakan kişilerle ilgili olarak; Ya da çalışan, görevli, yüklenici ve alt yüklenicilerin davranış, dürüstlük, etkinlik, sadakat ya da faaliyetleri ile ilgili olarak veya her türlü soruşturma komitesi, karar kurulu, tahkim kurulu huzurunda ya da hukuk veya ceza davası duruşmalarında kullanılacak delillerin güvence altına alınması. Yukarıda belirtilenler İşçi Ücret Düzenlemesi Kanunu Bölüm 24-a ya da 50. bölüm 3-b alt bölümü hükümleri kapsamında endüstri komiseri tarafından lisans verilenleri ya da Devlet Sigorta Fonu altında İşçi Ücret Düzenleme Kanunu kapsamında sigortalanan işverenişveren ya da işverenler grubunu temsil eden kişilerin işlerini ya da sigorta şirketleri için sigorta eksperi olarak çalışanlar ya da bu eyaletin Sigorta Kanunu çerçevesinde Sigorta Denetleme Kurulu tarafından lisanslanan acentelerin işlerini kapsamaz.
 2.  ‘Kefalet infaz görevlisi ‘ yalnızca kefalet infaz işini kapsar ve bu anlama gelir ve aynı zamanda, gözaltından kefaletle serbest bırakılıp kovuşturmaya sebep olabilecek suç ile ilgili olarak mahkeme huzurunda dinlenmek üzere cezai takibatların herhangi bir aşamasında hazır bulunmayan kişinin yerinin tespit edilmesi, yakalanması ve geri getirilmesi dâhil münferit ya da müşterek olarak, cezai takibatlar sırasında kişinin gözaltından kefaletle serbest bırakılmasına ilişkin koşulların infazıyla meşgul olunmasını kapsar ve bu anlama gelir.

Yukarıda belirtilenler İşçi Ücret Düzenlemesi Kanunu Bölüm 24-a ya da 50. bölüm 3-b alt bölümü hükümleri kapsamında endüstri komiseri tarafından lisans verilenleri ya da Devlet Sigorta Fonu altında İşçi Ücret Düzenleme Kanunu kapsamında sigortalanan işveren ya da işverenler grubunu temsil eden kişilerin işlerini ya da sigorta şirketleri için sigorta eksperi olarak çalışanlar ya da bu eyaletin Sigorta Kanunu çerçevesinde Sigorta Denetleme Kurulu tarafından lisanslanan acentelerin işlerini ya da özel dedektif, bekçi, koruma veya devriye büroları ya da güvenlik şirketinin işini kapsamaz.

 1. ” Bekçi, koruma veya devriye büroları ” bekçi, koruma veya devriye büroluğunu kapsar ve bu anlama gelir ve aynı zamanda, münferit ya da müşterek olarak, kişi ya da mülklerin korunması, hırsızlık ve mal, eşya ve emtiaların yasadışı olarak alınmasının önlenmesi, mal, eşya ya da emtia, para, senet, tahvil, menkul, bono ya da diğer kıymetli evrakların, belgelerin, kıymetli eşyaların çalınması ya da gizlenmesinin engellenmesi ya da bunların geri dönmesinin sağlanması için kira bedeli ya da ödül karşılığında bekçi, koruma veya özel devriye ya da diğer kişiler sağlanması ya da belirtilen bu amaçlar doğrultusunda söz konusu koruma ya da ilgili diğer bir kişinin görevinin üstlenilmesini kapsar ve bu anlama gelir.

Yukarıda belirtilenler İşçi Ücret Düzenlemesi Kanunu Bölüm 24-a ya da 50. bölüm 3-b alt bölümü hükümleri kapsamında endüstri komiseri tarafından lisans verilenleri ya da Devlet Sigorta Fonu altında İşçi Ücret Düzenleme Kanunu kapsamında sigortalanan işveren ya da işverenler grubunu temsil eden kişilerin işlerini ya da sigorta şirketleri için sigorta eksperi olarak çalışanlar ya da bu eyaletin Sigorta Kanunu çerçevesinde Sigorta Denetleme Kurulu tarafından lisanslanan acentelerin işlerini kapsamaz.

 1. “Özel dedektiflik” terimi ve “özel dedektif’ terimi, çalışan ya da çalışanlarının desteğiyle ya da herhangi bir çalışan desteği olmaksızın, bu bölümün birinci alt bölümünde belirtilen özel dedektiflik ile meşgul olan her türlü kişi, firma, sınırlı sorumlu şirket, ortaklık ya da anonim şirketini kapsar ve bu anlama gelir. “Bekçi, koruma ya da devriye büroluğu ” terimi çalışan ya da çalışanlarının desteğiyle ya da herhangi bir çalışan desteği olmaksızın, bu bölümün ikinci alt bölümünde belirtilen bekçi, koruma ya da devriye büroluğu ya da bu kısmın 89. bölümünün beşinci alt bölümünde belirtilen güvenlik şirketi işiyle meşgul olan her türlü kişi, firma, sınırlı sorumluluk şirketi, ortaklık ya da anonim şirketini kapsar ve bu anlama gelir. Bu maddenin amaçları doğrultusunda bu kısmın 89. bölümünün yedinci alt bölümünde belirtilen kamu tüzel kişiliği veya güvenlik görevlilerini yalnızca kendi özel amaçları için kullanan güvenlik şirketi güvenlik şirketi olarak kabul edilmez.
 2.  “Kefalet infaz görevliliği ” terimi ve “kefalet infaz görevlisi” terimi çalışan ya da çalışanlarının desteğiyle ya da herhangi bir çalışan desteği olmaksızın, bu bölümün 1-a alt bölümünde belirtilen kefalet infaz görevliliği ile meşgul olan her türlü kişi, firma, sınırlı sorumlu şirket, ortaklık ya da anonim şirketini kapsar ve bu anlama gelir.

Bölüm 72: Lisans Başvuruları

Özel dedektiflik, kefalet infaz görevliliği, bekçi, koruma ya da devriye büroluğu yapmayı amaçlayan her türlü kişi, firma, sınırlı sorumlu şirket, ortaklık ya da anonim şirketi ve herhangi bir kişi veya firmanın kişisel karakteri, herhangi bir kişi, firma, anonim şirketi, dernek, birlik, kişi ya da grupların işi ya da mesleğinin özellikleri ya da türü ile ilgili bilgi sunma ve sağlama işini üstlenmeyiplanlayan veya yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda büro ya da acente açmayı, işletmeyi, yönetmeyi ve sürdürmeyi amaçlayan ya da başka yasal bir iş faaliyeti ile meşgulken, kişi, firma, şirket ya da anonim şirketlerinin inansal kredi notları, ticari itibar ya da kredi sorumlulukları veya sigorta, tazminat senedi veya ticari krediye başvuranların, ya da sigorta poliçeleri kapsamındaki hak sahiplerinin kişisel alışkanlıkları ya da finansal sorumlulukları ile ilgili olanlar hariç, bu maddenin 71. bölümünde yer alan faaliyetlerden bir ya da birden fazlasıyla meşgul olmayı amaçlayan her türlü kişi, firma, ortaklık, sınırlı sorumlu şirket ya da anonim şirketi, ilgili işlerin söz konusu kişi, firma, ortaklık, sınırlı sorumlu şirket ya da anonim şirketi açılacak, işletilecek, yönetilecek ya da sürdürülecek her bir büro, acente ve her bir tali acente, ofis ya da şube için Dışişleri Bakanlığı tarafından tüzük ve yönetmelikler aracılığıyla istenecek parmak izleri dâhil bilgi ve belgeleri içeren ve Dışişleri Bakanlığı tarafından sağlanacak olan formlar aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına yazılı başvuruda bulunur. 1. Başvuru sahibi gerçek kişi ise, başvuru bu kişi tarafından doldurulur, başvuru sahibinin firma ya da ortaklık olması durumunda başvuru söz konusu firma ya da ortaklığı oluşturan ya da oluşturmayı amaçlayan her bir birey tarafından doldurulur. Başvuruda, başvuruyu imzalayan kişilerin tam adı, yaşı, son üç yıl içerisindeki ikamet adresleri, her bir bireyin mevcut ve geçmiş meslekleri, her bir kişinin ABD vatandaşı olduğu ya da ABD’de sürekli ikamet iznine yasal olarak sahip bir yabancı olduğu yer almalı ve aynı zamanda lisansın talep edildiği işletme, büro, acente, tali acente, ofis ya da şubenin bulunduğu şehir, kasaba, köyün adı, varsa, mekânın sokak ve numarası, yoksa ilgili yeri makul bir biçimde anlatan uygun tanımlar, başvuruyu dolduran ve imzalayan her bir kişi ya da bireyin karakter, yeterlilik ve sağlamlığının gösterilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı tarafından talep edilebilecek diğer bilgiler belirtilmelidir. Başvuruyu imzalayan her bir kişi ya da birey, başvuru ile birlikte Dışişleri Bakanlığı’na son altı ay içerisinde çekilmiş, pasaport fotosu büyüklüğünde birkaç vesikalık fotoğrafını ve iki elinin Dışişleri Bakanı ya da Dışişleri Bakanının yetkili temsilcisi tarafından istenilen şekilde kaydedildiği iki set parmak izini arz eder. Başvuruların onaylanmasından önce söz konusu parmak izlerinin bir kopyasının Ceza Adaleti Hizmetleri Şubesine iletilmesi Dışişleri Bakanı ya da Dışişleri Bakanının yetkili temsilcisinin sorumluluğundadır. Parmak izlerinin alınmasının ardından ilgili şube Dışişleri Bakanlığı’na başvuru sahibinin, varsa, ceza geçmişi ile ilgili bir rapor sunar ya da dosyalarına göre başvuru sahibinin herhangi bir ceza geçmişi olmadığını beyan eder. Ek parmak izi istenmesi durumunda başvuru sahibi istek üzerine bunları temin eder. Dışişleri Bakanı başvuru sahibinin adını polis şefi ve başvuru sahibi ikametgâhında ve öngörülen iş yerinde görev yapan savcıya gösterir ve bu kişilerden başvuru sahibinin karakteri ile ilgili bilgileri varsa bu bilgileri rapor halinde sunmalarını ister. Dışişleri Bakanı her bir başvuru sahibinin dürüstlük, karakter ve sağlamlığının soruşturulmasına ilişkin gerekli diğer adımları atar. Özel dedektiflik lisansı almak üzere başvuran herkes Dışişleri Bakanı’na şunları arz eder (a) başvuru sahibi gerçek kişi ise, ya da, (b) firma, sınırlı sorumlu şirket, ortaklık ya da anonim şirketi ise söz konusu firma, sınırlı sorumlu şirket, ortaklık ya da anonim şirketinin en azından bir üyesinin üç yıldan az olmamak üzere düzenli olarak şerif, şehir ya da ilçe polis teşkilatında veya Devlet Polis Teşkilatında çalışan polis memuru, devlet, ilçe ya da ABD hükümeti bürolarından birinde dedektif olarak ya da lisanslı özel dedektifin yanında çalışan görevli olarak istihdam edildiğini ve bu maddenin 71. bölümünün birinci alt bölümünde özel dedektifler tarafından gerçekleştirildiği belirtilen soruşturmaları yürüttüğünü ya da benzer bir pozisyonda çalışmış ve tecrübeye sahip olduğunu ya da söz konuşu kişi ya da üyenin yirmi yıldan az olmamak üzere polis teşkilatında çalışmış ve burada polis memuru olarak hizmet vermiş olduğunu veya yirmi yıldan az olmamak üzere itfaiye teşkilatında çalışmış ve burada itfaiye şefi olarak hizmet vermiş olduğunu belirtir. Ancak, bekçi, koruma ya da özel devriye olarak istihdam edilmiş olmak bu bölümün amaçları çerçevesinde “özel dedektif’ olarak istihdam edilme olarak kabul edilmez. Bekçi, koruma ya da devriye bürosu için lisans başvurusunda bulunan herkes Dışişleri Bakanlığı’na şunları arz eder (a)başvuru sahibi gerçek kişi ise, ya da, (b) başvuru sahibinin firma, sınırlı sorumlu şirket, ortaklık ya da anonim şirketi olması halinde, söz konusu firma, sınırlı sorumlu şirket, ortaklık ya da anonim şirketinin en az bir üyesinin iki yıldan az olmamak üzere düzenli olarak istihdam edilmiş olup şerif, şehir ya da ilçe polis teşkilatında polis memuru, devlet, ilçe ya da ABD hükümeti büro ya da lisanslı bir özel dedektif veya bekçi, koruma veya devriye bürosu çalışanı olarak bu maddenin 71. bölümünün ikinci alt bölümünde bekçi, koruma veya devriye bürosu olarak sunulan veya gerçekleştirilen görevleri yerine getirdiğini ya da hizmetleri sunduğunu, ya da benzer bir pozisyonda çalışmış ve ilgili tecrübeye sahip olduğunu; ilgili tecrübenin Dışişleri Bakanı tarafından olumlu değerlendirilmesi için belirtilen süre içerisinde ve başvuru tarihinden belirtilen süre kadar önce edinilmiş olması gerekir. Bu bölümün birinci alt bölümü kapsamında tecrübeye ilişkin koşullara uygun olan kişi ya da üye ve başvuru sahibinin her bir büro, acente, tali acente, ofis ya da şubesinin işletilmesi ve yönetiminden sorumlu kişi Dışişleri Bakanlığı tarafından sunulan, lisans kapsamında gerçekleştirilecek görevlere bağlı olarak özel dedektif ve/veya bekçi, koruma ya da özel devriye olarak hak, görev ve yetkilerin anlaşılıp anlaşılmadığının test edilmesi amacıyla verilen yazılı sınava tabi tutulduğuna ve bu sınavı geçtiğine ilişkin yeterli kanıt sunar. Başvurunun New York eyaleti mukimlerinden biri tarafından yapılmış olması durumunda, ilgili başvuru sahibinin mukim olduğu ya da işlerini yürüttüğü ya da almak istediği lisans kapsamında açacağı, işleteceği, yöneteceği ve sürdüreceği büro, acente, tali acente, ofis, şubenin bulunduğu topluluğa dâhil olan, her biri yalan yere yemin etmek suçuna verilen cezalar kapsamında söz konusu kişi veya bireyi başvuru öncesindeki en az beş yıllık süre içerisinde şahsen tanıdığını, başvuruyu okuduğunu ve başvuruda yer alan beyanların her birinin doğru olduğuna inandığını, söz konusu kişinin dürüst, yetkin ve karakterinin iyi olduğunu ve ilgili kişiyle arasında herhangi bir akrabalık veya evlilik bağı bulunmadığını beyan ederek doğruluğunu onaylayan beş itibarlı üyesinden az olmamak kaydıyla söz konusu başvuru başvuruyu imzalayan her bir mukim kişi ya da birey için onaylanır. Başvurunun New York eyaleti mukimlerinden biri tarafından yapılmadığı durumlarda, söz konusu başvuru ilgili başvuru sahibinin mukim olduğu topluluğun beş itibarlı üyesinden az olmamak üzere başvuruyu imzalayan her bir mukim olmayan kişi ya da birey için onaylanır. Onay belgesi söz konusu itibarlı kişiler tarafından imzalanır ve yemin edilmesi ve muvafakat namelerin ikrarından sorumlu memur huzurunda teyit ve ikrar edilir. Bu bölümde yer alan, anonim şirketleri için geçerli olan tüm hükümler söz konusu anonim ortaklıkların bu kapsamda gerekli olan ana kuruluş sözleşmesinin tasdikli nüshası yerine gerekli şekilde onaylanan organizasyon belgesi bulunması durumu hariç olmak üzere, aynı zamanda anonim ortaklıklar içinde geçerlidir.

 1. Kefalet infaz görevlisi lisansı almak için başvuran her bir başvuru sahibi Dışişleri Bakanı’na şunları sunar (a) başvuru sahibi gerçek kişi ise ya da, (b) başvuru sahibinin firma, şirket, ortaklık ya da anonim şirketi olması durumunda söz konusu firma, sınırlı sorumlu şirket, ortaklık ya da anonim şirketinin en azından bir üyesinin üç yıldan az olmamak üzere düzenli olarak şerif, şehir ya da ilçe polis teşkilatında veya Devlet Polis Teşkilatında çalışan polis memuru, devlet, ilçe ya da ABD hükümeti bürolarından birinde dedektif olarak ya da lisanslı özel dedektifin yanında çalışan görevli olarak istihdam edildiğini veya bu maddenin 71. bölümünün birinci alt bölümünde kefalet infaz görevlisi tarafından gerçekleştirildiği belirtilen görevleri üstlendiği ya da hizmetleri sunduğu veya benzer bir pozisyonda çalışmış ve tecrübeye sahip olduğunu ya da söz konuşu kişi ya da üyenin yirmi yıldan az olmamak üzere polis teşkilatında çalışmış ve burada polis memuru olarak hizmet vermiş olduğunu veya yirmi yıldan az olmamak üzere itfaiye teşkilatında çalışmış ve burada itfaiye şefi olarak hizmet vermiş olduğunu belirtir.
 2. Bu bölümün 1 ve 1-a alt bölümlerinde yer alan, tecrübe koşullarına uygun kişi ya da üye ve mahkeme huzuruna çıkmayan sanıkların yakalanması ve geri getirilmesiyle meşgul olan firma, şirket, ortaklık ya da anonim şirketinden herhangi bir kişi ya da üye Dışişleri Bakanı tarafından onaylanan bir kaynak tarafından verilen kefalet infaz görevlisi temel sertifika eğitimini başarıyla tamamlamış olmalı ya da söz konusu kişi ya da üye üç yıldan az olmamak kaydıyla Ceza Muhakemeleri Kanununun 1.20 bölümünün 34. alt bölümünde belirtilen terim çerçevesinde polis memuru olarak görev yapmış olmalıdır. Temel eğitim kursu Dışişleri Bakanı tarafından onaylanan, en az 25 saatlik eğitimi ve kefalet infaz görevlisi ile sözleşme imzalayan yediemin/ firarinin hak ve sınırları ile ilgili konulara ilişkin talimatları içermelidir. Kurs yalnızca eğitim amaçlı tamamlanmalıdır ve söz konusu kişi hükümet kurumu tarafından sulh memuru ya da ilgili devlet görevlisi, federal, devlet ya da yerel hükümet görevlisi olarak istihdam edilmediği sürece bu kişilerin sahip olduğu tutuklama yetkisine haiz olunmasını sağlamaz.
 3. Başvuru sahibinin anonim şirketi olması halinde, başvuru New York eyalet sınırları içerisinde, söz konusu anonim şirketinde çalışan başkan, sekreter, mali işler müdürü, diğer görevliler ya da yöneticiler tarafından doldurulur ve anonim şirketinin adı, kuruluş yeri ve tarihi, esas iş yerinin yeri, lisans istenen büro, acente, tali acente, ofis ya da şubenin bulunduğu şehir, ilçe ya da köy, binaya ilişkin numara ve sokak adı olması durumunda, numara ve sokak adı, aksi takdirde mekânın yerini makul bir biçimde belirten uygun tarif, anonim şirketinin ödenmiş/ödenmemiş sermaye stokları ve bunların nakit mi yoksa gayrimenkul ile mi ödendiği ve gayrimenkul ile ödendiyse bunun tabiatı belirtilir ve ana kuruluş sözleşmesinin tasdikli nüshası ile birlikte sunulur. Bu bölümün birinci alt bölümü ile ilgili, firma ya da ortaklığa bağlı kişi ya da bireye ilişkin, her bir gereklilik New York eyaleti sınırlarında yer alan anonim şirketinin başkanı, sekreteri, mali işler müdürü, diğer görevliler ya da yöneticiler için geçerlidir ve söz konusu her bir görevli ya da yönetici, halefi ya da halefleri görevine başlamadan önce belirtilen alt bölümde firma ya da ortaklığa bağlı kişi ya da üyeler için belirtilmiş olan beyanlarda bulunur ve bunları onaylar.
 4. Bu bölüme uygun şekilde başvuruda bulunan herkes burada verilen beyanların doğru ve yalan yere ifade vermeye ilişkin cezalara tabi olduğunu teyit eder.
 5. Dışişleri Bakanı, şirket hisselerinin yüzde 10’unun bireysel olarak lisans alanlara dair nitelik standartlarını karşılayamayan bir kişiye ait olması durumunda, her zaman için, anonim şirketine lisans vermeyebilir, lisansı askıya alabilir ya da fes edebilir.

Bölüm 73: Maddelerin uygulanması; soruşturmalar

Dışişleri Bakanı, şikâyet üzerine ya da kendi iradesiyle, Dışişleri Bakanının görüşüne göre söz konusu soruşturmanın haklı gerekçeleri olması halinde, aşağıda adı verilen maddelere ilişkin herhangi bir ihlali soruşturmak, özel dedektif, kefalet infaz görevlisi, bekçi, koruma ya da özel devriye bürosu lisansına sahip her türlü kişi, firma, sınırlı sorumlu şirket, ortaklık ya da anonim şirketinin işi, iş uygulamaları ve iş yöntemini soruşturmak üzere bu madde hükümleri ve bu bölümde yer alan 7-A maddesi hükümlerini uygulama yetkisine haizdir. Tüm başvuru sahipleri ya da lisans alanlar Dışişleri Bakanı’nın izni üzerine işi, ya da işleri, iş uygulama ya da yöntemi ya da yöntemleri veya önerilen iş uygulama ya da yöntemi/yöntemleri ile ilgili bilgi, kitap, belge ya da kayıtları istenilen şekilde sunmakla yükümlüdür. Dışişleri Bakanı’nın yasal talebine uyulmaması lisans başvurusunun reddine, bu madde kapsamında verilen bir lisansın iptal edilmesi, askıya alınması ya da temdit edilmemesine sebeptir.

 1. Bu madde hükümleri ve bu bölümdeki madde 7-A hükümlerinin infazı amacıyla ve bu maddelerin ihlaliyle ilgili soruşturmalar yürütülürken ve bu kapsamda başvuru sahibi ya da lisans alanların karakter, yetkinlik ve sağlamlığının soruşturulması için ve herhangi bir başvuru sahibi ya da lisans alanın ya da bunların memur veya görevlilerinin iş, iş uygulamaları ve iş yöntemlerinin soruşturulması için, Dışişleri Bakanlığı, ya da Bakanlıktan Dışişleri Bakanı tarafından belirlenen ve Bakan adına hareket eden memur ya da görevli, başvuru sahibi, lisans alan ya da bunların görevlisi veya memurunun ücret ya da yolluk ödemek zorunda bırakılması hariç olmak üzere, bu eyalette bulunan herhangi bir kişiyi celp etmek ve huzuruna getirmek, tahkikat ile ilgili gördüğü defter, kayıt ya da belgelerin getirilmesi, yemin edilmesini talep etmek, ifadesini almak, yeminli ifadesinin aldırılması yetkisini haizdir. Bu bölüm kapsamında çıkartılan celp Medeni Hukuk Kanun ve Kurallarına tabidir. Celp edilen ve makul bir sebep olmaksızın celbe uymayan ya da makul bir sebep olmaksızın sorgulanmayı veya başvuru sahibi ya da lisans alan, başvuru sahibi ya da lisans alanın işi, iş uygulamaları ve iş yöntemleriyle veya söz konusu ihlallerle ilgili hukuki veya konuya ilişkin soruları cevaplamayı reddedenler kabahat işlemiş sayılır. Her türlü soruşturma takibatında şahitlerin ifadeleri Dışişleri Bakanı, ya da yardımcılarından biri, veya Bakanlık emrinde çalışan ve Dışişleri Bakanı tarafından belirlenen görevlilerden biri huzurunda yemin ettirilmek suretiyle alınır, bu gibi takibatlarda bilinçli olarak yalan yere yemin etmek yalan yere yemin etme cezalarına tabidir.
 2. Bu kapsamda lisans alanlar Dışişleri Bakanı tarafından kanunlar uyarınca belirlenen kayıtları muhafaza ederler ve bunların yanı sıra Bakan belirli lisans alan gruplar için ek olarak bir takım kayıtların muhafaza edilmesini öngörebilir.

Bölüm 74: Lisans, Ücret ve Mukaveleler

 1. (a) Başvuru için, başvuru sahibine aşağıda belirlenen lisans sertifikalarının verilmesi için Dışişleri Bakanlığına devlet adına iadesi mümkün olmayan belirli bir ücret ödenir, başvuru sahibi gerçek kişi ise, özel dedektiflik ya da kefalet infaz görevliliği lisansı için $400 ücret, ya da bekçi, koruma ya da devriye büroluğu lisansı için $300 ücret, başvuru sahibi firma, ortaklık, sınırlı sorumlu şirket ya da anonim şirketi ise özel dedektiflik ya da kefalet infaz görevliliği lisansı için $500 ücret, ya da bekçi, koruma ya da devriye büroluğu lisansı için $400 ücret ödenir.

Başvuru incelendikten ve Dışişleri Bakanı tarafından uygun görülen soruşturma ve tahkikatların yapılmasının ardından, bunlara dayalı olarak Dışişleri Bakanı söz konusu başvuru sahibinin veya başvuru sahibi firma ya da ortaklık ise bunun üyeleri, başvuru sahibi sınırlı sorumlu şirket ise bunun üyeleri, başvuru sahibi anonim şirketi ise başkanı sekreteri, mali işle müdürü ve diğer tüm görevli ve yöneticileri, hisselerin %10 ya da daha fazlasına sahip hisse sahiplerinin karakter, yetkinlik ve sağlamlığı konusunda olumlu bir fikre sahip olursa başvurunun yapılmasından itibaren 10 gün geçtikten sonra Dışişleri Bakanlığı söz konusu işin yürütülmesi ve işin yürütülmesi için başvuru sahibinin $10,000 teminat senedi tanzim ve tevdi etmesi üzerine başvuruda belirtilen adreste büro, acente, tali acente, ofis ya da şube açılması, işletilmesi, yönetilmesi ve sürdürülmesine ilişkin lisans sertifikası çıkarır ve başvuru sahibine teslim eder ancak kefalet infaz görevliliği için lisans başvurusunda bulunanların söz konusu işin belirtilen kişi tarafından dürüst ve güvenilir bir şekilde yapılması koşuluyla tanzim ve tevdi edilmiş başvuru sahibinin $500,000 teminat senedi bulunması gerekir, söz konusu teminat senedinin eyalet Sigorta Denetleme Kurulu tarafından tanınan ve onaylanmış ve şekil, tanzim ve tevdi şekli ve yeterliliği konusunda Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış bir şirket tarafından yazılmış olması gerekir, ancak, eyalet mukimi olmayan bir kişiye lisans verilmeden önce başvuru sahibi (i) özel dedektif, kefalet infaz görevlisi ya da bekçi, koruma veya devriye bürosu olarak eyalet içerisinde yapılan ya da kısmen ya da tamamen eyalet içerisinde gerçekleştirilmek üzere ya da herhangi bir şekilde işin eyalet içerisinde yürütülmesiyle bağlantılı olan özel dedektiflik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin sözleşmeden doğan dava veya davalarda (ii) eyalet içerisinde ya da lisans kapsamındaki işle Bağlantılı olarak New York eyaleti içerisinde gerçekleşen haksız fiillerden kaynaklanan dava veya davalarda New York mahkemelerinin yargı yetkisini kabul eden yazılı bir beyanname imzalayarak Dışişleri Bakanına sunar. Bu madde kapsamında verilen özel dedektiflik, kefalet infaz görevlisi ya da bekçi, koruma veya devriye büroluğu lisansı iki yıl boyunca geçerlidir, ancak her zaman için, gösterilen sebeplerden ötürü Dışişleri Bakanı tarafından iptal edilebilir. Söz konusu mukavele New York eyalet halkı adına alınır ve bu madde hükümlerinin ihlali sebebiyle ya da yönetici veya çalışanın bilinçli, kötü niyetli kusurlu hareketinden zarar gören herhangi bir kişi bu yönetici ya da çalışan aleyhinde veya söz konusu mukaveleye karşı kendi adına söz konusu bilinçli, kötü niyetli kusurlu hareketten doğan zararın karşılanması için dava açabilir. Bu maddeden doğan her bir davada ya da kovuşturmada, istihdam ya da istihdam sırasında yapılan hareketlerden ötürü çalışanın bürosu sorumlu tutulur. Lisans sertifikasının şekli Dışişleri Bakanı tarafından belirlenir ve lisans sertifikasında başvuru sahibinin tam adı, esas iş yerini ya da iş yerini, lisans alınan büro, acente, ofis ya da şubenin yerini, lisans veriliş tarihini, lisans geçerliliğinin sona ereceği tarihi ve bu maddenin 72. bölümü uyarınca ilgili beyanlarda bulunan başvuru sahibi ya da sahiplerinin isim ve ikametgâhları belirtilir, söz konusu adres ya da ikametgâhlarda herhangi bir değişiklik olması halinde Dışişleri Bakanlığı değişiklikten sonra 24 saat içerisinde yazılı olarak gereken şekilde bilgilendirilir ve ilgili bilgilendirmenin yapılmaması lisansın iptal edilmesi için yeterli bir sebep olarak kabul edilir. 25 yaşından küçük hiç kimseye özel dedektiflik, kefalet infaz memurluğu ya da bekçi, koruma veya özel devriye büroluğu lisansı verilmez.

(c) Bu madde kapsamında lisans başvurusunda bulunmaya hak kazanmak için yapılan sınava giren her aday tarafından Dış işleri Bakanına iadesi mümkün olmayan $15 sınav ücreti verir. Bu madde uyarınca Dış işleri Bakanlığına ödenen ücretler Finans Yasasının 97-y bölümü uyarınca açılan iş ve lisans hizmetleri hesabına yatırılır.

 1. Bu alt bölümde öngörülmediği takdirde bu eyalet ya da diğer bir eyalet ya da sınır içerisinde cürüm işlemiş, ya da aşağıda belirtilen suçları işlemiş olduğu bilinen kişilere söz konusu lisans verilmez:
 2. Tabanca ya da diğer tehlikeli silahları yasa dışı olarak kullanmak, taşımak veya bulundurmak;
 3. Soygun araçları yapmak veya bulundurmak;
 4. Çalıntı eşyaları satın almak, teslim almak ya da suç teşkil edecek şekilde bulundurmak;
 5. Bir binaya yasa dışı girmek;
 6. Hapishaneden kaçışa yataklık etmek;
 7. Narkotik uyuşturucuları yasa dışı bir şekilde bulundurmak ve dağıtmak;
 8. 1 Eylül 1967 öncesinde yürürlükte olan, eski Ceza Kanununun 722. bölümünün 6 ve 8. altbölümünü ihlal etmek ya da Ceza Kanununun 165.25, 165.30 bölümlerini ya da 240.35 bölümünün 3. alt bölümünü ihlal etmek;

Yukarıda bahsedilen eski Ceza Kanununun 742, 743, 745. bölümlerini ihlal etmek ya da Ceza Kanununun 250. maddesinde yer alan herhangi bir bölümü ihlal etmek. Bu alt bölümde öngörülmediği takdirde, Dış işleri Bakanlığı, diğer bir eyalet ya da bölgenin yetkili kurumu tarafından bu bölümde belirtilen suçlardan birinden mahkûm olmak sebebiyle önceden lisansı iptal edilmiş olan kimseye lisans verilmez. Bu alt bölümde yer alan hükümler, mahkûm olmasının ardından affa tabi olarak lisans alma engelini kaldıran, ya da söz konusu mahkûmiyet ya da mahkûmiyet dolayısıyla önceden lisansının iptal edilmiş olması sebebiyle sahip olduğu engelin kaldırılması için İdari Hukuk uyarınca af kurulu tarafından verilen iyi hal kağıdı verilmiş olan kişilere lisans verilmesini engellemez.

 1. Dışişleri Bakanlığı ofisinde kamunun erişimine açık bir duyuru panosu bulunmalı ve her hafta Cuma öğlen saatinde bu panoya şunlar asılmalıdır:

Bu madde kapsamında beklemede bulunan tüm lisans başvuruları, başvuru sahibinin ismi, gerçek kişi, firma, sınırlı sorumlu şirket ya da anonim şirketi olduğu, teklif edilen iş adresi; bir önceki hafta içerisinde lisans alanların aynı şekilde beyan edilmesi; bir önceki hafta içerisinde lisansı iptal edilen lisans sahiplerinin benzer şekilde beyan edilmesi.

İş bulma bürosu lisansı bulunanlar bu madde kapsamında lisans alamazlar. Bu madde kapsamında verilen lisansa sahip olan kişi aynı anda iş bulma bürosu lisansına sahip olamaz ya da herhangi bir iş bulma bürosu ya da özel dedektiflik işi ile meşgul olan kişi, firma, sınırlı sorumlu şirket ya da anonim şirketi ile ilgili mali çıkarlara sahip olamaz ya da bunların kontrol ve yönetimine katılamaz, ancak, bu kapsamda lisans alan kişi, tek görevi kira bedeli karşılığında maaş bordrolarını hazırlamak, maaş bordroları, para, menkul kıymet ve diğer kıymetli şeyleri taşımak olan ya da tek görevi aşağıda belirtilenlere koruma amaçlı özel dedektiflik ya da koruma hizmeti sunmak ve sağlamak olan bir şirketin hisselerine sahip olabilir:

 1. Birleşik Devletler Hükümeti ya da Birleşik Devletler Hükümeti alt bölüm, departman veya kuruluşlarından bir tanesi, New York eyaleti hükümeti ya da alt birim, departman, komisyon ya da kuruluşları; veya
 2. 1926 kanunları, 440. kısım veya 1940 kanunları 254. kısım hükümleri altında ya da bunlara tabi olarak oluşturulan anonim şirketi. Bu madde hükümleri kapsamında lisans verilmesine ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı ofisine itiraz beyanında bulunulması durumunda, söz konusu başvuru sahibine kamuya açık bir duruşmada tüm itirazlar dinlenip bu maddenin 79. bölümüne uygun bir karar verilene kadar lisans verilmez.
 3. Lisans üzerindeki isim ya da lisans statüsünün değiştirilmesi için Dışişleri Bakanına $150 ücret ödenir ve bu ücret iade edilmez.
 4.  Lisans üzerinde yazan adresin değiştirilmesi için Dışişleri Bakanına $10 ücret ödenir ve bu ücret iade edilmez.

Bölüm 74-a. Tebliğ

Bir kişi gözaltına alınmadan ya da gözaltına alma girişiminde bulunulmadan önce kefalet infaz görevlisi, kefalet infaz memurunun amacı dâhilinde, söz konusu kişinin bulunduğuna inanılan alanda yetkiye haiz yerel kanun infaz bürosuna tebliğde bulunur. Tebliğ yerel kanun infaz bürosu tarafından belirlenen şekilde sunulur. Form söz konusu görevlinin adı, adresi, yerel adresi ve motorlu araç kaydını içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan bilgileri içerir. Yerel kanun infaz bürosu söz konusu formu tayin ederken ceza adaleti hizmetlerine danışabilir. Yerel kanun infaz bürosunun temsilcisi kefalet infaz görevlisi bir kişiyi aramak ya da yakalamak üzere girilen iskân edilmiş yapıya girişte kefalet infaz görevlisine eşlik edebilir.

Bölüm 75. Lisans sertifikalarının ilan edilmesi ve geri verilmesi

Bu madde uyarınca Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen lisans sertifikasının alınmasının hemen ardından, lisansta adı geçen lisans sahibi söz konusu lisans sertifikasını ilan edebilir ve lisansın kullanılacağı büro, acente, tali acente, ofis ya da şubenin görünür bir yerinde sürekli olarak sergileyebilir, böylece buraya gelen herkes lisansı hazır olarak görebilir. Söz konusu lisans sertifikaları her zaman için Dışişleri bakanı ya da yetkili temsilcisinin ya da Dışişleri Bakanlığı yetkili temsilcisinin denetimine tabidir. Söz konusu lisans sertifikasına sahip herhangi bir kişi, firma, ortaklık, sınırlı sorumlu şirket ya da anonim şirketinin ilgili sertifikayı burada belirtilenler dışında ya da bu madde hükümleri uyarınca transfer olduğu yerde ilan etmesi ya da sergilenmesine izin vermesi veya bilerek lisans sertifikası üzerinde değişiklik, tahribat veya tahrifat yapması kanuna yasaktır. Lisans sertifikasının geçerlilik süresi doluşundan ya da lisans sahibine lisansın iptal edildiğine ilişkin yazılı bilgi verilmesinden sonra 72 saat içinde Dışişleri Bakanlığı’na geri verilmesi gerekir. Bu bölümde yer alan hükümlere uyulmaması kabahat teşkil eder ve lisansın iptal edilmesi için yeterli bir sebep olarak kabul edilir.

Bölüm 76: Kayıp ya da tahrip olmuş sertifika ya da cep kartlan

Bu madde hükümleri çerçevesinde verilen ve henüz geçerlilik süresi dolmamış olan bir lisans sertifikası ya da cep kartının sahibinin hatası olmaksızın kayıp ya da tahrip olmasıyla ilgili olarak, söz konusu bakanlığın tüzük ve yönetmeliklerine uygun şekilde, Dışişleri Bakanının onayı alınır ise ilgili departman orijinal lisans sertifikasının kalan geçerlilik süresini dikkate alarak, lisans sertifikası ya da cep kartını çoğaltır. Dışişleri Bakanı lisans sertifikası ya da kimlik kartı çoğaltımı için $10 ücret alır ve bu ücret iade edilmez.

Bölüm 77: Büro acente ya da ofisin taşınması

Bu madde uyarınca verilen ve henüz geçerlilik süresi dolmamış lisans sertifikasının sahibi büro, acente, tali acente, ofis ya da şubeyi lisans sertifikasında yazandan farklı bir yere taşımak isterse, lisans sahibi söz konusu taşınmayı takip eden 24 saat içerisinde, ilgili taşınmayı Dışişleri Bakanlığı’na yazılı olarak bildirir, bu yazıda taşınılan yer, taşınma tarihi belirtilmeli ve söz konusu lisans sertifikasını Albany kentindeki ilgili departman ofisine gönderir, ilgili departman Dışişleri Bakanı ya da Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından imzalanan lisans sertifikasının yüzüne lisans sahibinin yazıda bildirilen tarihte söz konusu büro, acente, tali acente, ofis ya da şubeyi lisans sertifikasında esasen belirtilen adresten yazıda belirtilen adrese taşımış olduğunu yazar ve mühürler, ilgili lisans sertifikası onaylanır ve adı geçen lisans sahibine geri gönderilir.

Bölüm 78: Lisansların Temdidi

Bu madde hükümleri uyarınca verilen lisans, lisans sahibinin başvurusu üzerine, Dışişleri Bakanlığı tarafından, bakanlığın uygun göreceği şekilde, iade edilemez nitelikteki ücret ödenmesi ve orijinal lisanslar için bu maddenin 74. bölümünde belirlenenlere denk bir teminat senedinin verilmesiyle temdit edilebilir. Başvuru, iade edilemez nitelikteki $100 geç başvuru ücreti ödenmediği sürece, geçerlilik süresinin doluşundan altı hafta önce yapılır. Temdit lisans geçerlilik süresi dolum tarihinden sonra en geç altı ay içerisinde verilir. Hiçbir kişi, firma, sınırlı sorumlu şirket, ortaklık ya da anonim şirketi lisans geçerlilik süresi dolum tarihi ile temdit süresi arasında geçen süre içerisinde bu madde kapsamında belirtilen işlere devam edemez.

Bölüm 78-a. Lisansın geri verilmesi

Dış işleri Bakanı ya da onun adına hareket etmeye yetkili yardımcısının yazılı onayı olmaksızın bu madde uyarınca verilen lisans geri verilemez ya da lisans sahibi söz konusu lisanstan vazgeçemez.

Bölüm 79: Duruşma, ihbar, kararlar ve tekrar gözden geçirme

 1. Aşağıda belirtilenlerin gerçekleşmesi halinde Dış işleri Bakanlığı her türlü lisansı geri ya da askıya alma ya da bunun yerine $1,000 geçmemek üzere Dış işleri Bakanlığına ödenmek üzere ceza kesme veya lisans alanı kınama ya da lisans başvurusunu veya lisans temdit talebini reddetme yetkisini haizdir:
 2. Başvuru sahibi ya da lisans alanın bu madde hükümlerinden herhangi birini ya da bunlara göre yayınlanan tüzük ve yönetmelikleri ihlal etmesi;
 3. Başvuru sahibi ya da lisans alanın hile, aldatma ya da yanlış beyanda bulunması;
 4. Başvuru sahibi ya da lisans alanın lisansının temdidi için başvurduğunda maddi açıdan gerçeğe aykırı beyanda bulunması;
 5. Başvuru sahibi ya da lisans alanın eylemlerinde yetkin ya da güvenilir olmaması;
 6. Başvuru sahibi ya da lisans alanın bu kısımda yer alan 7-A maddesi hükümlerinden herhangi birini ya da bunlara göre yayınlanan tüzük ve yönetmelikleri ihlal etmesi.
 7. Dış işleri Bakanlığı, lisans başvurusunu reddetmeden veya lisansın burada yer alan
 8. alt bölümde belirtilen şekilde geçici olarak askıya alınması hariç olmak üzere herhangi bir lisansı geri ya da askıya almadan veya ceza vermeden ya da kınamadan önce, duruşma için belirlenen tarihten en az 15 gün önce, şikâyet ya da itirazda bulunanın vakit kaybetmeksizin bilgilendirilmesi üzerine, başvuru sahibini veya lisans alanı belirtilen iddia ile ilgili yazılı olarak bilgilendirir ve söz konusu başvuru sahibi ya da lisans alana konuyla ilgili şahsen ya da müşavir aracılığıyla ifade hakkı tanır. Söz konusu yazılı ihbar başvuru sahibi ya da lisans alana şahsen veya başvuru sahibi ya da lisans alanın bilinen son iş adresine iadeli taahhütlü posta aracılığıyla teslim edilebilir.
 9. Bu gibi iddialarla ilgili duruşmalarda Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen yer ve tarihte yapılır ve ilgili departmanda bulunan, Dışişleri Bakanlığı tarafından tayin edilecek, bu eyalette bulunan herhangi bir kişiyi celp etmek ve huzuruna getirmek, yemin edilmesini talep etmek, yeminli ifadesinin aldırılması yetkisine haiz bir görevli ya da memur tarafından gerçekleştirilir. Bu bölüm kapsamında çıkarılan celp Medeni Hukuk Kanun ve Kurallarına tabidir. Dışişleri Bakanlığında söz konusu ifadeleri almak üzere tayin edilen görevli ya da memur genel hukuk, delillere ilişkin tüzükler ya da teknik veya şekli usul kurallarına tabi değildir.
 10. Bakanlığın lisans başvurusunu reddetmesi ya da lisansı geri veya askıya alması veya ceza kesmesi ya da kınaması durumunda, karar yazılı ve resmi olarak onaylanmış şekilde sunulur. Onaylandığında, kararın orijinali bakanlık ofisinde tutulur ve nüshaları başvuru sahibi veya lisans alan ve şikâyette bulunan kişiye belge onaylanma tarihinden itibaren 2 gün içerisinde gönderilir.
 11. Yukarıda belirtilen 3. alt bölüm uyarınca duruşmaları yürütmek üzere tayin edilen memur ya da görevli veya bakanlıkta çalışan, Dışişleri Bakanı tarafından belirlenen görevli ya da memur aracılığıyla hareket eden bakanlık bu eyalet veya diğer bir eyalet ya da bölgede cürüm ya da kabahat ya bu kısmın 74. bölümünün 2. alt bölümü veya 84. bölümü kapsamında belirtilen suçlardan hüküm giymiş lisans sahibinin lisansını devam eden duruşma ve ilgili kişi aleyhindeki iddialara ilişkin karar verilmesi süresince 30 günü geçmemek kaydıyla askıya alabilir. Bu türden bir duruşmanın lisans sahibinin talebi üzerine ya da kendisi ya da kendisi adına yapılan herhangi bir hareket veya ihmalden ötürü ertelenmesi durumunda askıya alınma durumu söz konusu ertelenme süresi boyunca uzatılabilir.

Dışişleri Bakanlığı’nın bu madde kapsamında lisans vermesi ya da lisans vermeyi ya da temdidi reddetmesi veya söz konusu lisansı geri ya da askıya alma veya geri ya da askıya almayı reddetmesi ya da ceza kesmesi veya kınaması kararıyla ilgili olarak, söz konusu lisans başvuru sahibi ya da lisans sahibinin lisansının geri veya askıya alınması, ceza kesilmesi, kınanması ya da kişinin mağdur olması halinde Medeni Hukuk Kanun ve Kuralları 78. maddesi kapsamında yer alan yargılama usulü dâhilinde tekrar inceleme yolu açıktır.

Bölüm 80: Lisans sertifikaları, cep kartları ve rozetler

Burada belirtilen şekilde lisans verilmesiyle Dışişleri Bakanlığı bu maddenin 72. bölümü uyarınca beyanda bulunan her bir kişi, ortak sınırlı sorumlu şirket üyesi ya da anonim şirketi görevlisi için boyut ve tasarımı Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek, lisans alanın fotoğrafı, adı, iş adresi, Dışişleri Bakanlığı mühür ya da damgasını taşıyan, bu madde kapsamında belirtilen koşullar uyarınca yetki ile ilgili delil teşkil edecek cep kartı çıkarır. Söz konusu lisans sertifikaları ya da cep kartları çıkarılan tüm kişiler bunun güvenli bir şekilde muhafaza edilmesinden sorumludur ve cep kartı ve lisans sertifikası herhangi bir kişiye ödünç verilemez, başka bir kişinin almasına, bulundurmasına, kullanmasına ya da göstermesine izin, müsaade edilemez ya da olanak tanınamaz ve söz konusu lisans sertifikası ya da cep kartını yetkisi olmaksızın bulunduran veya gösteren veya bu madde uyarınca kendisi adına onaylanarak çıkartılmadığı sürece, sahibini yetkilendirdiğini beyan eden lisans sertifikası ya da cep kartını özel dedektif, kefalet infaz memuru ya da bekçi, koruma ya da devriye bürosuymuş gibi hareket etmek suretiyle gösterenler kabahat işlemiş sayılır. Bu bölüm hükümlerine uyulmaması söz konusu lisansın iptal edilmesi için yeterli bir sebep teşkil eder ve ilgili tüm sertifika ve cep kartlarının lisans sahibine lisansın geçerlilik süresinin dolduğu ya da iptal edildiğiyle ilgili yazılı tebliğ ulaşmasından sonra 72 saat içerisinde Dışişleri Bakanlığına teslim edilir. Lisans sahibi ya da herhangi bir kimsenin bu maddede belirtilen durumlar saklı kalmak kaydıyla, madde kapsamında verilen lisansı işaret eden her türlü lisans sertifikası, cep kartı, yaka kart, şilt vb. dağıtması, bulundurması, kullanması ya da sergilemesi yasadışıdır. Bu kapsamdaki lisans sahipleri ya da bu kapsamda lisans alan ya da almayan kişi, firma, sınırlı sorumlu şirket ya da anonim şirketinin memuru ya da yetkili görevlisi bekçi, koruma ya da özel devriye görevini gerçekleştirirken kıyafetinin dışına Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan 3 inç boy ve 4 inç genişlikten fazla olmayacak bir ebatta, meta ya da örgü, dikdörtgen şeklinde, içinde “bekçi”, “koruma” ya da “özel servis” yazan ve lisans alan ya da işverenin adını taşıyan bir nişan takabilir. Bu kapsamda lisans alan ya da almayan işverenlerin, bu madde kapsamında yetkilendirilip Dışişleri Bakanı tarafından onaylanmadığı sürece çalışan kimlik kartlarını takmaları ya da kendi ya da başkalarının çalışanlarına dağıtmaları yasadışıdır. Bu bölümde yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal edenler kabahat işlemiş kabul edilir.

Bölüm 81: Çalışanlar

Bu madde kapsamında lisans sertifikası alan kişi 71. bölümde belirtilen özel dedektiflik, kefalet infaz görevliliği, bekçi, koruma ya da devriye bürosu işinde kendisine ya da işin yürütülmesinde yardımcı olmak üzere gerekli gördüğü sayıda kişi istihdam edebilir ve bu istihdam boyunca her zaman için istihdam ettiği her bir kişi ya da çalışanın iyi halinden yasal olarak sorumludur. Bu madde kapsamında verilen ve geçerlilik süresi dolmamış lisans sertifikasının sahibi bilerek, kendi ya da başkasının işi ile bağlantılı olarak ya da kapasitesi dâhilinde, cürüm işlemiş veya bu kısmın 74. bölümünün ikinci altbölümünde hüküm giymiş ve mahkûm olmasının ardından affa tabi olarak lisans alma engelini kaldırmamış, ya da söz konusu mahkûmiyet ya da mahkûmiyet dolayısıyla önceden lisansının geri alınmış olması sebebiyle sahip olduğu engelin kaldırılması için İdari Hukuk uyarınca af kurulu tarafından verilen iyi hal kâğıdı verilmemiş veya herhangi başka bir suçtan mahkûm olmak dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı ya da diğer eyalet veya bölge yetkilileri tarafından özel dedektiflik, dedektiflik ya da kefalet infaz görevlisi lisansı geri alınmış ya da bu

 1. Lisanslara ilişkin başvurusu reddedilmiş olan kişileri istihdam edemez. Dedektif olduğu ya da bir dedektiflik bürosunda çalıştığı ya da kefalet infaz görevlisi olduğu veya kefalet infaz bürosunda çalıştığı konusunda yalan yere beyanda bulunan kişi kabahat işlemiş kabul edilir.
 2. Öncelikle “Çalışan beyannamesi” olarak bilinen, aşağıda belirtilen bilgileri içeren onaylı beyannameyi sunmayan ya da sağlamayan herhangi bir kişi lisans sertifikası sahibi tarafından istihdam edilemez:
 3. Çalışanın tam adı, yaşı, ikametgâh adresi
 4. İş için başvuran kişinin ABD vatandaşı ya da yasal olarak ABD’de sürekli ikamet izni almış olan bir yabancı olduğu
 5. Beyannamenin yazılma tarihinde hemen önceki üç yıl içerisinde meşgul olduğu iş ya da meslek, söz konusu iş ya da mesleğin yapıldığı yer veya yerler, varsa çalışan ya da çalışanlarının işini.
 6. Cürüm işlememiş, ahlaksızlık içeren suç veya bu bölümün altbölümünde sayılan kabahat ya da suçlardan hüküm giymemiş olmak.
 7. Dışişleri Bakanlığı tarafından beyannameyi hazırlayan kişinin iyi hali, yetkinliği ve sağlamlığını göstermek üzere istenilen diğer bilgiler.
 8.  Çalışan beyannamesinin doğrulanmasının hemen ardından söz konusu kişiyi istihdam eden ya da edecek olan lisans sertifikası sahibi istihdam edeceği kişiden, kişinin Dışişleri Bakanlığı tarafından tüzükler aracılığıyla belirlenecek şekilde kaydedilmiş, iki eline ait iki set parmak izini alır. Lisans sertifikası sahibi çalışan beyannamesi ve her bir parmak izi setine silinmeyen mürekkeple isim, yıl ve lisans sertifikası sahibinin lisans sertifika numarasını ve bunun yanı sıra lisans sertifikası sahibine verilen beyannamelerin sayısına göre sıralı olarak belirlenmiş bir numara yazar.
 9. Lisans sertifikası sahibi söz konusu parmak izlerinin bir setini çalışan beyannamesine izlerin çalışan beyannamesi içeriğini ifşa etmeksizin incelenmesini sağlayacak şekilde ekler ve beyanname ve parmak izlerini bu madde kapsamında Dışişleri tarafından verilen lisansa sahip olduğu süre boyunca muhafaza eder.
 10. Lisans sertifikası sahibi diğer parmak izi setini, söz konusu istihdamın gerçekleşmesinin ardından 24 saat içerisinde taahhütlü posta ile Dışişleri Bakanı, Albany, New York adresine iletir ve izler Dışişleri Bakanlığı bünyesinde dosyalanır.
 11. Söz konusu parmak izi setlerinin dosyalanmamsının ardından beş gün içerisinde Dışişleri Bakanı söz konusu parmak izlerinin Ceza Adaleti Hizmetleri Şubesindekilerle karşılaştırılmasını ister ve

Ceza Usul Kanununda cürüm olarak kabul edilen ya da bu bölümün birinci alt bölümünde belirtilen suçlardan birinden hüküm giyilmiş olduğuna dair herhangi bir kayıt bulunması durumunda, söz konusu lisans sertifikası sahibini derhal bilgilendirir ve aynı zamanda konuyu savcılığa intikal ettirir. Dışişleri Bakanı, bunun yanı sıra, söz konusu parmak izlerinin zaman zaman Ceza Adaleti Hizmetleri Şubesindekilerle ya da bu eyalet içi ya da dışında kaydedilmiş olan resmi parmak izleriyle karşılaştırılarak kontrol edilmesini öngörür ve söz konusu kişinin cürüm olarak kabul edilen ya da bu bölümün birinci alt bölümünde belirtilen suçlardan birinden hüküm giymiş olduğuna dair herhangi bir kayıt bulunması durumunda, söz konusu lisans sertifikası sahibini derhal bilgilendirir ve aynı zamanda konuyu savcılığa intikal ettirir. Dışişleri Bakanının lisans sertifikası sahibi tarafından bu bölümün dördüncü alt bölümünde belirtilen şekilde muhafaza edilen parmak izlerine her zaman için erişimi ve bu parmak izlerini zaman zaman kontrol edebilmesi sağlanır.

Sertifika sahibi Dışişleri Bakanlığına istihdam ettiği kişi dışında birinin parmak  izlerini iletirse $5,000 aşmayacak para cezası ya da bir yılı aşmayacak hapis cezası ya da her ikisine birden çarptırılır.

 1. Bu bölüm hükümleri güvenlik görevlileri ya da lisans alanlar tarafından güvenlik görevlisi istihdam edilmesi için geçerli değildir.

Bölüm 82: Çalışanların bilgileri ifşa etmemesi ya da sahte rapor hazırlamamaları

Lisans sahibinin çalışanı olan ya da çalışanı olmuş olan herhangi bir kişi, işveren tarafından atandığı işle ilgili olarak istihdam edildiği süre boyunca elde ettiği hiçbir bilgiyi, yasalar uyarınca talep edilmediği sürece, işvereni dışında kimseye ya da işverenin yönlendirdiği şekil dışında hiçbir şekilde ifşa etmez. Bu bölüm hükümlerini ihlal eden ve işiyle ilgili işverenine bilerek sahte rapor hazırlayan çalışanlar kabahat işlemiş sayılır. Bu bölümü ihlal ettiğine inanılan çalışanın işvereni söz konusu çalışana karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmaksızın Dışişleri Bakanı ya da Dışişleri Bakanlığında çalışan ve Dışişleri Bakanı tarafından belirlenen memur ya da görevliye, söz konusu çalışanın bu maddeyi ihlal ettiğine inanılan işlem, icraat ya da eylemiyle ilgili olarak bilinen tüm gerçekleri ve durumları iletir ve Dışişleri Bakanı ya da yetkili temsilcisi, durum ve ahval gerektirdiği takdirde, ek soruşturmalar yürütür ve bu şekilde elde edilen delilleri, bu kısmın 85. bölümü hükümleri uyarınca gerekenlerin yapılması için eyalet savcısına arz eder.

Bölüm 83: Kanunun uygulanması

Bu kanunun maddeleri, resmi görevi başındayken, eyaletin ya da bir ili, ilçesi, beldesi ya da köyünün, devlet yetkisiyle atanmış ya da seçilmiş polis güçleri için ya da devletin ya da bir ili, ilçesi, beldesi, ya da köyünün polis güçleri ya da emniyet güçleri tarafından istihdam edilen herhangi biri için; yalnızca, kişilerin, firmaların ya da anonim şirketlerin ticari ve mali durumu ile ilgili ya da sigorta, kefalet senedi ya da ticari krediler için başvuranların ya da sigorta poliçelerinin hak sahiplerinin kişisel alışkanlıkları ve mali sorumluluklarıyla ilgili bilgi sağlamak işiyle uğraşan; ve iş alanı bu kanunun 71. maddesi altında tanımlanan diğer faaliyetleri kapsamayan; ya da işletmesine, İşçi Tazminatı Kanunu’nun 24-a bölümü ya da 50. bölümün 3-b altbölümü kapsamında, işgücü komiseri tarafından lisans verilen ya da işi, İşçi Tazminat Kanunu kapsamında sigortalanmış işverenleri ya da işveren gruplarını Devlet Sigorta Fon’unda temsil etmek olan herhangi bir kişi, firma, sınırlı sorumlu şirket, ortaklık, anonim şirket ya da herhangi bir büro ya da acente için; devlet tarafından usulüne uygun olarak, merkezi bir hırsızlık ya da yangın alarmı işi için işletme yetkisi verilmiş herhangi bir şirket için; bir sigorta şirketi için eksper olarak çalışırken herhangi bir kişi için ya da Sigorta Kanunu kapsamında sigorta idare memuru tarafından lisans verilmiş herhangi bir kamu sigorta eksperi için ya da özel ajan, dedektif ya da soruşturmacı olarak, yalnızca bir işveren tarafından, bir tek o işverenin işleri için düzenli biçimde istihdam edilen herhangi bir kişi için ya da devlet kanunları kapsamında usulüne uygun olarak kurulmuş ve kar amacı gütmeyerek kamu yararı için örgütlenmiş, hayır işleri amacıyla ya da kamu yararına çalışan bir dernek ya da birlik için geçerli değildir ve bu kanunun hiçbir maddesi, mesleklerini icra ederken avukatları ya da dava vekillerini etkileyecek şekilde yorumlanamaz ama bu muafiyet, söz konusu avukat ya da dava vekilinin, yalnızca ve düzenli olarak, o avukat ya da dava vekili tarafından istihdam edilmeyen herhangi bir çalışanı ya da temsilcisi lehine yürürlüğe girmez. Aşağıda bu kanunun uygulanmasından muaf tutulmuş hiç bir kişi, firma, sınırlı sorumlu şirket, ortaklık, anonim şirket, büro ya da acente, başka bir kişi, firma, sınırlı sorumlu şirket, ortaklık, anonim şirket, büro ya da acente için, ücret, kira, ödül, başka bir bedel, istihkak ya da ödeme karşılığı ya da ücret, ödül ya da istihkak olmadan hizmet olarak ya da tarafların talebi üzerine bu hizmetlerin takas edildiği karşılıklı bir anlaşmayla bu kanunun 71. maddesinde açıklanan özel soruşturmacı, kefalet infaz memuru ya da bekçi, koruma ya da devriye görevlisi görevlerini gerçekleştirmez. Bu kanunla yasaklanmış tek bir davranışın gerçekleştirilmesi, kanunun ihlaline neden olur.

Bölüm 84: Kanuna Aykırı Davranışlar

Bu kanun kapsamında verilen bir lisansa sahip, ya da lisans sahibi tarafından istihdam edilen birinin, New York eyaleti içinde ya da dışında kasıtlı olarak aşağıdaki hareketlerde bulunması kanuna aykırıdır: bir greve taraf olmuş kişi ya da kişileri tahrik etmek, teşvik etmek, ya da tahrik ya da teşvike yardım etmek, herhangi birinin kişiliği ya da mülkiyetine karşı yasadışı hareketlerde bulunmak ya da greve gitmeleri amacını gütmeden, herhangi bir kişi, firma, sınırlı sorumlu şirket ya da anonim şirketin çalışanları arasında mutsuzluk ya da memnuniyetsizliği tahrik etmek, kışkırtmak, oluşturmak ya da tahrik edilmesine yardım etmek; grevler esnasında grev gözcülüğünün kanuni ve barışçıl bir biçimde yapılmasına müdahale etmek ya da bunu engellemek; çalışanların kendi seçtikleri şekilde bir işçi örgütü oluşturma, örgüte katılma ya da örgütü destekleme haklarını kullanmalarına müdahale etmek, kısıtlama getirmek ya da bu konuda zor kullanmak; çalışanlar ve işverenler arasında toplu iş görüşmesinin kanuni ve barışçıl bir biçimde yapılmasına müdahale etmek ya da bunu engellemek; doğrudan ya da dolaylı olarak, örgütlenme hakkını kullanarak işçi örgütleri oluşturmaları, örgütlere katılmaları ya da onları desteklemeleri ve kendi seçtikleri temsilciler yoluyla toplu iş görüşmesi yapmaları sırasında, çalışanların kanuni faaliyetlerinin sözlü ya da yazılı olarak rapor edilmesi için herhangi birine, para, hediye, ödül, ödenek ya da değerli başka bir şey ödemek, teklif etmek ya da vermek; ücret ya da ödül karşılığında, New York eyaleti içinde ya da dışında, vasıflı ya da vasıfsız eleman için ilan vermek, onları işe almak, yerleştirmek ya da başkasının yerine getirmek ya da yerleştirmeyi ya da başkasının yerine getirmeyi önermek ya da maaş bordroları, mal ya da tesislerin koruması için şimdiye kadar düzenli olarak istihdam edilen silahlı korumalar dışında, bir grev beklentisi içindeki ya da grevin başlamakta olduğu ya da devam ettiği bir tesiste hizmet vermesi için silahlı koruma sağlamak ya da sağlamayı önermek ya da, ticari konularda anlaşmazlıklara dâhil olmuş kişiler için otoyollarda silahlı korumalar sağlamak, ya da işverenlere ya da vekillerine, ateşli silah, cephane, gözyaşı bombası, ya da başka tür silahlar sağlamak ya da sağlamayı önermek; ya da işverenlere işçi sendikalarını ortadan kaldırmayı öneren mektup ya da yayın göndermek ya da bir işçi örgütünün üyelerinin listesini dağıtmak ya da yaymak ya da açıkça birinin işe alınmasını ya da işine devam edebilmesini engellemek amacıyla, o kişinin bir işçi örgütündeki üyeliği konusunda herhangi birine bilgi vermek. Bu bölümün hükümlerinden herhangi birinin ihlali, kanuna aykırı bir hareket olacaktır ve en az 500 $ cezayla ya da bir yıl hapis cezasıyla ya da her ikisiyle birden cezalandırılır. Lisans sahibinin, borç tahsil etmesi ya da tahsil etmeyi önermesi ya da buna teşebbüs etmesi ya da doğrudan ya da dolaylı olarak tahsil etme işine girmesi kanuna aykırıdır. Buna istisna olarak, Yeknesak Ticaret Kanunu’nun 9-503. bölümü kapsamında bunu yapma hakkına sahip, ipotek karşılığı borç veren biri, bir mal ile teminat altına alınan bir güvenlik anlaşmasındaki görevini yerine getirmeyen bir borçlunun sahip olduğu mallara el koymak bu bölümün ihlali sayılmayacaktır. Ayrıca, başka bir istisna olarak, Dışişleri Bakanlığı, aslen kredi incelemesi ve kredi raporlamasıyla uğraşan lisans sahiplerine, borçların tahsil edilmesinde, bu yasakla ilgili muafiyet tanıyabilir. Lisans sahibinin 71. bölümün 1. ve 2. altbölümlerinde açıklanan hizmetleri arızi olarak ya da yüzde temelinde sağlaması ya da gerçekleştirmesi ya da herhangi bir tür ya da özellikte hizmetleri sağlamak için anlaşma yapması ya da anlaşmaya katılması kanuna aykırıdır, bu anlaşmanın koşulları ya da şartları gereğince, bu hizmetler için lisans sahibine ödenecek tazminat, kısmen ya da tamamen arızidir ya da tahsil edilen para ya da mal miktarının bir yüzdesini temel alır ya da bir şekilde elde edilen sonuca bağlıdır. Bir lisans sahibinin, üzerinde, usulüne uygun olarak lisans aldığı isim dışında, kendi adı ya da lisans durumunu belirten işaretler olan kartvizit, antetli kağıt, el ilanı, broşür ya da diğer bir tanıtım malzemesi ya da reklâm kullanması, görüntülemesi, basılmasına ya da dağıtılmasına neden olması kanuna aykırıdır. Bu kanun kapsamında bekçi, koruma ya da devriye görevlilerinden farklı olarak, lisanslı bir özel dedektif ya da kefalet infaz görevlisinin, özel dedektif ya da kefalet infaz görevlisi olarak çalışırken, herhangi bir malzeme, tür, nitelik ya da tanımda bir rozet ya da şilte sahip olması ya da herhangi bir şekilde giymesi, sergilemesi ya da göstermesi kanuna aykırıdır. Lisanslı bir özel dedektif ya da kefalet infaz görevlisinin, söz konusu lisans sahibi tarafından istihdam edilen herhangi birine herhangi bir malzeme, tür, nitelik ya da tanımda bir rozet ya da şilt vermesi kanuna aykırıdır ve söz konusu lisans sahibi tarafından istihdam edilen herhangi bir kişinin, herhangi bir özellikte bir rozet ya da şilt taşıması ya da göstermesi kanuna aykırıdır ancak aynı zamanda bekçi, koruma ya da devriye görevlisi olarak çalışan bir lisanslı özel dedektif ya da kefalet infaz görevlisi, söz konusu işleri yürütürken, dış kıyafetler üzerine giyilen ve Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış, dikdörtgen metal ya da dokunmuş bir işarete sahip olabilir, kullanabilir ya da gösterebilir ya da çalışanlarına verebilir; söz konusu işaretin yüksekliği 3 inç, genişliği 4 inç’ten fazla olmamalı ve “bekçi”, “koruma”, “devriye” ya da “özel hizmet” sözcüklerini ve lisans sahibinin adını içeren bir yazı bulunmalıdır. Bir lisans sahibinin, kendisinin New York eyaletinin ya da siyasi alt bölümlerinden birinin resmi bir polisi ya da soruşturma görevlisi ya da başka bir görevli organı olduğu izlenimini veren herhangi bir reklâm, antetli kağıt, el ilanı, bildiri ya da ibare yayınlaması ya da yayınlanmasına neden olması kanuna aykırıdır. Bir lisans sahibinin, birinin, kendisinin New York eyaletinin ya da siyasi alt bölümlerinden birinin polis memuru ya da resmi soruşturmacısı olduğuna inanmasına neden olacak beyanda bulunması kanun dışıdır. Bir lisans sahibinin, yalnızca telefonla yanıt hizmeti söz konusu iken, radyo, televizyon, gazete reklâmları ya da başka iletişim yollarıyla, hizmetlerini herhangi bir yerde sunmayı teklif etmesi, bu durum tamamen açıklanmadığı takdirde kanun dışıdır.

 1. Bu bölümün birinci alt bölümünde yer alabilecek aksi yöndeki hükümlere bakılmaksızın, özel bir dedektif, arızi olarak, kayıp ebeveynlerin ya da evlilik dışı doğmuş çocukların babalarının yerinin bulunmasıyla ilgili hizmetleri sağlamak ya da gerçekleştirmek için, yerel bir sosyal hizmetler merkezi ile sözleşme yapabilir.

Bölüm 85: Savcının dava açması

Bu kanunun ihlali için ceza davası, eyalet halkı adına savcı ya da vekili tarafından açılır ve söz konusu davada, savcı ya da vekili, bölge savcısının diğer durumlarda sahip olacağı tüm yetkileri kullanır ve tüm görevleri yerine getirir. Savcı, bu kanunun hükümlerinden birinin ihlali için mahkûmiyet durumunda ve sonraki on gün içinde, Dışişleri Bakanlığı’na söz konusu mahkûmiyetin tarihini, mahkûm edilen kişinin adını ve suçun niteliğini gösteren ayrıntılı bir rapor hazırlar ve dosyalar.

Bölüm 86: Ödül karşılığı

Bu kanun kapsamındaki herhangi bir davada, bu kanunun 70. ve 71. maddelerinde beyan edilen eylemleri yapan ya da gerçekleştiren herhangi bir firma, sınırlı sorumlu şirket, ortaklık ya da anonim şirketin bunu bir ücret, bedel ya da ödül karşılığında yapmış olması farz edilir.

Bölüm 87: Dışişleri Bakanlığı’nın görevlileri istihdamı; kanunun uygulanması için masraflar

Bu belge ile Dışişleri Bakanlığı’na, Bakanlığın bu kanunun hükümlerini uygulamak ve kanuna uyumu sağlamak için gerekli gördüğünce söz konusu görevli ya da görevlileri istihdam etme yetkisi verilmiştir.

Bölüm 88: Lisans sahiplerinin listesi

Dışişleri Bakanlığı, her yıl en az bir defa, bu kanunun hükümleri kapsamında lisans verilen tüm kişiler, firmalar, sınırlı sorumlu şirketler ve anonim şirketlerin isim ve adreslerinden oluşan bir liste yayınlar. Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan her listenin bir kopyası, istek üzerine ve ücretsiz olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından tüm lisans sahiplerine gönderilir.

Bölüm 89: İş Komiseri Denetimi

Dışişleri Bakanlığı’nda bu konuyla ilgili dosyalanmış tüm başvurular, belgeler ve kayıtlar, İşgücü Bakanlığı’nın İşgücü Komiseri’nin denetimine her zaman açıktır ve bundan sorumlu kişiler inceleme için makul görülen tüm olanakları sağlar ve İşgücü Komiseri gerekli gördüğünde, kopyaların çıkarılmasına izin verir.

Bölüm 89-a. Ücret ve diğer gelirlerin kullanımı

Bu kanunun uygulanmasından elde edilen tüm ücretler ve diğer gelirler, her ayın beşinci günü Dışişleri Bakanlığı tarafından devlet hazinesine ödenir.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN KANUN

Bölüm 89-f. Tanımlar

Bu maddede kullanılan şekilleriyle, aşağıdaki kelime ve ifadeler karşılarında belirtilen anlamlara sahiptir:

 1. Komiser: Ceza Adaleti Hizmetleri Dairesi komiserini ifade eder.
 2. Şube: Ceza Adaleti Hizmetleri Şubesini ifade eder.
 3. Bakan: Dışişleri Bakanını ifade eder.
 4. Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını ifade eder.
 5. Güvenlik görevlisi şirketi: ya kendisi kullanmak üzere mülk esası üzerine ya da Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki başka bir şahıs, firma, sınırlı sorumlu şirket, anonim şirket, kamu tüzel kişiliği ya da bunların bağlı kuruluşları tarafından kullanılmak üzere sözleşme esasına dayalı olarak bir ya da daha fazla güvenlik görevlisi istihdam eden ya da güvenlik görevlisi olarak bağımsız çalışan şahıs, firma, sınırlı sorumlu şirket, anonim şirketi, kamu tüzel kişiliği veya bu firmanın, sınırlı sorumlu şirketin, anonim şirketin veya kamu kurumunun bağlı kuruluşu veya bölümünü ifade eder.
 6. Güvenlik görevlisi: güvenlik görevlisi şirketi tarafından Amerika Birleşik Devletler içerisinde aşağıdaki görevlerden bir ya da birkaçını icra etmek üzere istihdam edilen polis memuru dışındaki kişiyi ifade eder:
  1. bireyleri ve/veya mülkü zarardan, hırsızlıktan veya kanuna aykırı diğer eylemlerden korumak;

herhangi bir mülkü kanuna aykırı veya izinsiz bir şekilde fuzuli işgal etme veya girme, hırsızlık, vandallık, suiistimal, kundakçılık veya tecavüz eylemleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kanuna aykırı veya izinsiz eylemlerin engellenmesi amacıyla olayları caydırmak, gözlemlemek, tespit etmek ve/veya bildirmek;

 1. sokak devriye görevlerini yerine getirmek;
 2. korunan bir mülke izinsiz girilmesinin, bu mülkte soygun, haneye tecavüz, hırsızlık, çalma eylemlerinin ve diğer kayıpların engellenmesi ve bu eylemlerin gerçekleştiğinin tespit edilmesi amacıyla ve/veya bu mülkün güvenliğini sağlamak amacıyla kurula ve/veya kullanılan güvenlik sistemi alarmına yanıt vermek ancak bunları kurmamak veya hizmetini sunmamak. Ancak, güvenlik görevlisinin görevlerini icra ederken federal hükümet tarafından tescil ve eğitim açısından bir düzenlemeye tabi olması ya da güvenlik görevlisinin bu hizmetleri gönüllülük esasına dayalı olarak sunması halinde, söz konusu bu güvenlik görevlisi bu maddede öngörülen hükümlere tabi değildir
 3. Kamu tüzel kişiliği: aşağıdakileri ifade eder:
  1. New York Eyaleti;
  2. Herhangi bir ilçe, şehir, kasaba, köy, veya Amerika Birleşik Devletleri’ndeki diğer siyasi alt birim veya bölüm;
  3. diğer kamu kuruluşu, kamu idaresi, komisyon, büro, belediye, ya da diğer toplu konut idareleri veya Özel Toplu Konut Finansman Kanunu’nun ikinci maddesine istinaden düzenlenen proje;
  4. New York Eyaleti içerisindeki diğer devlet kurumları veya devlet birimleri.
  5. Güvenlik sistemi: mülke izinsiz fuzuli işgal eyleminde bulunulduğunun tespit edilmesi ve/veya buna ilişkin uyarının verilmesi amacıyla ya da korunan bir mülkte soygun, haneye tecavüz, hırsızlık, çalma eylemlerini veya diğer kayıp eylemlerini gerçekleştirmeye teşebbüs edildiği uyarısının verilmesi amacıyla ve polis ve/veya güvenlik görevlilerinin hangi uyarıya yanıt vermeleri gerektiğine ilişkin olarak geliştirilmiş aygıt ve cihazlar kurulumunu ya da tek bir cihazı ifade eder. Duman ve/veya yangın alarmı sistemleri, bu maddede öngörülen hükümlerin kapsamı dışında yer almaktadır.
  6. Başvuru sahibi: güvenlik görevlisi tescil kartı için bakanlığa başvuruda bulunan bir kişi anlamına gelir.
  7. Kart sahibi: bakanlık tarafından kayıt kartı verilen birey anlamına gelir.
  8. “Tescil kartı”, kart üzerinde belirtilen kişiye bakanlık tarafından güvenlik görevlisine ait vazifeleri icra etme yetkisinin verildiğinin gösterildiği özel silahlı görevli tescil kartı dâhil olmak üzere bakanlık tarafından verilen fotoğraflı kimlik kartını ifade eder.
  9. Özel silahlı görevli tescil kartı: kart üzerinde belirtilen kişinin bakanlık tarafından güvenlik görevlisine ait vazifeleri icra edeceğinin ve bu görevleriyle bağlantılı olarak üzerinde ateşli silahlar bulunduracağının tescil edildiğini gösteren, bakanlık tarafından verilen tescil kartını ifade eder. Burada belirtilen hiçbir hüküm, söz konusu güvenlik görevlisinin yukarıda bahsedilen ateşli silahları üzerinde bulundurmak üzere lisanslanmasını gerektiren kanun hükümlerine tabi olmasından kurtaramaz.

Ciddi suç: bu alt bölümün kapanış fıkrasında sıralanan suçları içeren cürüm; suça azmettirme, komplo kurma, teşebbüste bulunma veya suçu kolaylaştırma eyleminin bu eyalette işlenmesi halinde cürüm teşkil edecek ve diğer kaza dairelerinde cürüm veya suç teşkil eden bu alt

 1. bölümün kapanış fıkrasında sıralanan bir cürümün işlenmesi veya bu suçun kolaylaştırılması eyleminin işlenmesi veya girişimde bulunulmasına yönelik suça azmettirme ve komplo kurma; bu maddenin amaçları doğrultusunda aşağıdaki hallerin suç mahkûmiyeti olarak sayılmadığı veya bu şekilde bildirilmediği durumlarda bu eyalette işlenmesi halinde cürüm teşkil edecek diğer kaza dairelerindeki suçları ifade eder:
 2. İcra Kanunu’na istinaden idari affın çıkarıldığı bir mahkûmiyet;
 3. Ceza Muhakemeleri Usul Kanununun 720. maddesine ya da diğer kaza dairelerinin yürürlükteki ilgili hükümlerine istinaden genç fail bulgusu ile iptal edilen ve değiştirilen mahkûmiyet ya da
 4. Bu eyaletin veya diğer kaza dairelerinin kanunlarında öngörülen yürürlükteki hükümlere istinaden kayıtları mühürlenmiş bir mahkûmiyet ve
 5. Engelliliğin ortadan kaldırılmasına ilişkin olarak başka bir başarılı ıslah kanıtının sunulabildiği mahkûmiyet.

Ceza Kanunu’nun 120nci maddesine itsinden şahsa karşı fiili tecavüz, ağır cezayı gerektiren mevsuf tecavüz ve tehlikeye düşürme eylemlerini içeren cürümler; 125. maddesine istinaden taşıt kullanırken adam öldürme, adam öldürme ve cinayet suçları; 130. maddesine istinaden cinsel suçlar; 135. maddesine istinaden kanuna aykırı hapis cezası, adam kaçırma, veya cebir; 140ıncı maddesine istinaden başkasının arazisine tecavüz ve haneye tecavüz; suç sayılacak haince davranışlar, bir tüketici ürünü tahrif etme; 150. maddesine istinaden kundaklama; 155. maddesine istinaden çalma ve hırsızlık içeren suçlar; 160. maddesine itsinden soygun; 165. maddesine istinaden çalıntı bir mülkü mülkiyete geçirme; 170. maddesine istinaden 175. madde çerçevesinde sahte yazılı beyanlar dâhil olmak üzere sahtekarlık ve ilgili suçlar; 180. maddesine istinaden ticari amaçlı rüşvet verme ve ticari amaçlı rüşvet alma; 190. maddesine istinaden suç sayılacak şekilde başkasının kimliğine bürünme dolandırırcılık tertip etmek; 200. maddeye istinaden devlet memurlarının ve diğer suçların dâhil olduğu rüşvet verme suçu; 210. maddesine istinaden yalan yere yemin etmek ve ilgili suçlar; 215. maddesine istinaden şahitlerin rüşvet yemesi, bir mağduru veya tanığı korkutma ve fiziksel bir kanıtta tahrifat yapma; 220.06, 220.09, 220.16, 220.18 ve 220.21 sayılı maddelerine istinaden kontrollü bir maddeyi suç sayılacak şekilde mülkiyetine geçirmek; 220.31, 220.34, 220.39, 220.41, 220.43 ve 220.44 sayılı maddelerine istinaden kontrollü bir maddenin suç sayılacak şekilde satışını yapma; 221.45, 221.50 ve 221.55 sayılı maddelerine istinaden marihuana satışı yapma; 240. maddeye istinaden birinci derecede isyan, ağır ceza gerektiren birinci derecede taciz, birinci derecede zarar verici fiiller ve birinci ve ikinci dereceden yanlış olay ihbarı yapmak; 240. maddesine istinaden kamu güvenliğine karşı işlenen suçları ifade eder.

 1. “Sulh memuru”, Ceza Muhakemeleri Usul Kanununun 1.20. bölümünün 33üncü alt bölümünde açıklandığı üzere sulh memuru olarak tam zamanlı istihdam edilen ve söz konusu kanunun 2.30. bölümünün 1inci alt bölümünde öngörülen eğitim gereklerini yerine getirerek tamamlayan sulh memurunu ifade eder.
 2. “Polis memuru”, Ceza Muhakemeleri Usul Kanının 1.20inci bölümünün 34üncü alt bölümünde tanımlanan polis memurunu ifade eder.

Bölüm 89-g. Güvenlik görevlilerinin istihdam edilmesi

 1. Bu bölümde ve bu maddeni 89-w bölümünde öngörülenlerin dışında,
 1. Güvenlik görevlisi şirketinin söz konusu kilinin müddeti sona ermemiş ya da iptal edilmemiş veya askıya alınmamış geçerli bir tescil kartına sahip olduğunu bakanlıktan doğrulamadığı ya da
 2. Söz konusu güvenlik görevlisinin iadeli taahhütlü posta yoluyla bakanlık tarafından neşredilen tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen şekilde bakanlığa:
 3. Bu maddenin 89-h bölümünün 1inci alt bölümüne istinaden söz konusu şahsa hazırlanmış ve yeminli bir tescil kartı verilmesi için bir başvuruda bulunmadığı;
 4. güvenlik görevlisi şirketinin söz konusu şahsın başvurusunda yer alan bilgilerin doğruluğunu teyit etme konusunda gerekli özeni gösterdiğine dair bir belgenin şirket tarafından sunulmadığı;
 5. Söz konusu şahsın bu maddenin 89-h bölümünün 2. alt bölümüne istinaden gerekli görülen görevlendirme öncesi eğitimi tamamladığına dair bir belgenin sunulamadığı;
 6. Başvuruda bulunulan tarihten 30 gün öncesinde, bakanlık tarafından belirtilen boyutlarda çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı ile söz konusu şahsın iki seri halinde parmak izlerinin verilmediği durumlarda. Parmak izleri, şube tarafından onaylanan standart bir parmak izi kartı üzerine alınacaktır ve
 7. Bu maddenin 89-h bölümünün 10. alt bölümünde öngörülen ücretlerin ödenmediği hallerde,

hiçbir güvenlik görevlisi şirketi bilerek bir kişiyi güvenlik görevlisi olarak istihdam edemez veya hiçbir kişi güvenlik görevlisi olarak istihdam edilemez

 1. Bakanlığa verilen her bir tescil kartı başvurusunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu teyit etme sorumluluğu her bir güvenlik görevlisi şirketine aittir, ancak bakan, güvenlik görevlilerine ilişkin danışma kuruluyla istişare ettikten sonra, söz konusu şirketler tarafından bu maddenin 89-h bölümünün 5 ve 7. alt bölümlerine istinaden gerekli olan bilgileri doğrulamak amacıyla yerine getirilmesi gereken minimum özenin belirtildiği tüzük ve yönetmelikleri ilan eder.

Islah Kanunu’nun 752. bölümünde öngörülenin dışında, hiçbir güvenlik görevlisi şirketi

 1. bu eyalette işlendiği takdirde kabahat sayılacak ve bakanlığın takdirine bağlı olarak bu eyalette güvenlik görevlisinin vazifelerini ifa etmesiyle istihdam önünde engel teşkil edecek bir ilişki arz eden ciddi bir suç ya da kabahat işlemekten veya başka bir kaza dairesinde herhangi bir suç işlemekten mahkûm olmuş ya da
 2. herhangi bir kaza dairesi içerisinde güvenlik görevlisi hizmetlerini vermeye ilişkin yetki verilmeyen ya da söz konusu güvenlik görevlisi hizmetlerini vermeye ilişkin verilen yetkinin bu eyalette tescil kartının reddedilmesi, aslıya alınması veya iptal edilmesi için temel teşkil edecek gerekçelerle askıya alındığı veya iptal edildiği bir şahsı istihdam edemez
 1. İşbu bölümün yürürlüğe girme tarihi itibariyle herhangi bir güvenlik görevlisi şirketi tarafından istihdam edilen her bir güvenlik görevlisi için söz konusu güvenlik görevlisi şirketi, bakan tarafından belirlenen herhangi bir zamanda, kademeli bir programa istinaden, bu bölümün 1. alt bölümlerimin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen hükümlere ve bu maddenin 89-n bölümünde belirtilen hükümlere uyar. Belirtilen başvuruda bulunma tarihine kadar, söz konusu güvenlik görevlisi şirketi, güvelik görevlisi vazifelerini icra etmek üzere söz konusu kişiyi istihdam edebilir.
 2. Hiçbir güvenlik görevlisi şirketi belirtilen başvuru tarihinden sonra söz konusu şahıslara ilişkin bu bölümün linci alt bölümünün (a) ve (b) fıkralarında belirtilen hükümlere uymayan şahısları istihdam edemez.
 3.  Güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi, emekli olması, istifa etmesi veya güvenlik görevlisi şirketi tarafından görevine son verilmesini takiben 15 takvim günü içerisinde söz konusu şirket, Bakanlığa söz konusu duruma ilişkin olarak Bakanlık tarafından belirtilen şekilde yazılı bildirimde bulunur.
 4. Sigorta gerekleri. Kendi kendini sigorta eden tüm güvenlik görevlisi şirketleri Bakanlığa bu eyalete faaliyet gösterme ruhsatına sahip ya da Sigorta Kanunu’nun 2118. bölümüne istinaden ruhsatlı sigorta aracılık hizmetleri komisyoncusu (excess line borker) tarafından tedarik edilen bir sigorta şirketinden ölüm ve şahsi yaralanmaya karşı kapsamlı genel sorumluluk teminatını kanıtlayan bir sigorta belgesini sunar; söz konusu sigorta teminatı, hürriyet tahdidi ya da bir şahsın hürriyetini kanunsuz olarak kısıtlama, haklı gerekçeye dayanmayan kovuşturma, hakaret, iftira ve mahremiyet hakkını ihlal etme eylemlerini içerir ve her meydana geliş için asgari 100,000$ dolar tutarında ve tazminatların ödenmesi için mevcut miktar olacak toplamda 300,000$ dolara tekabül eder. Sigorta belgesi, sigortanın Bakanlığa 30 gün önceden yazılı ihbarda bulunulmadığı takdirde değiştirilemeyeceği veya iptal edilemeyeceği hükmünü içerir. Bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden sonra, hiçbir güvenlik görevlisi şirketi söz konusu teminat yürürlükte olmadığı ve söz konusu sigorta belgesi Bakanlığa ibraz edilmediği takdirde bilerek güvenlik görevlisi istihdam edemez.
 5. Her bir güvenlik görevlisi şirketi, istihdam ettiği her bir güvenlik görevlisi için ve söz konusu güvenlik görevlisinin emekli olması, istifa etmesi ve bu görevlinin istihdamının sona erdirilmesini müteakiben bir yıllık bir süre boyunca, tescil kartı başvurusunun, bu karta yer alan bilgilerin doğruluğunu teyit etmede gerekli özenin gösterildiğini kanıtlayan belgenin birer nüshası, bir fotoğraf ile eğitim kayıtlarını muhafaza eder, bu bir yıllık süre sonunda güvenlik görevlisi şirketi bu kayıtları ve belgeleri imha eder.
 6. Sadece kendi mülklerinde kullanmak üzere güvenlik görevlisi istihdam edecek şirketlerin dışında kalan tüm güvenlik görevlisi şirketleri, bu kısmın yedinci maddesine öngörülen infaz hükümlerine tabidir; ancak, Dışişleri Bakanı herhangi bir güvenlik görevlisi şirketinin işbu maddeyi ihlal eder şekilde lisansız bir güvenlik görevlisini işe aldığına ya da işe almaya niyet ettiğine inanacak gerekçeye sahip olduğunda, Bakan, lisansız güvenlik görevlilerinin bu maddeyi ihlal edecek şekilde istihdam edilmesini yasaklatmak amacıyla ya da güvenlik görevlisi şirketinin bu ihlali telafi etmesini sağlayacak bir kararın alınması amacıyla temyiz mahkemesinde dava açabilir.
 7. Tescilli hiçbir güvenlik görevlisi, Bakanlığın güvenlik görevlisi şirketi olan işverenin (a) işbu maddenin hükümlerini veya bu hükümlere istinaden belirlenen tüzük ve yönetmelikleri ihlal ettiğini ya da (b) sahtecilik, aldatma eylemlerine iştigal ettiğinin veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edildiğine dair ihbarın alınmasını müteakibe n bu işverenle istihdam ilişkisini kabul edemez veya bu ilişkiyi devam ettiremez.
 8. Tüm güvenlik görevlisi şirketleri güvenlik görevlisi olarak istihdam ettiği çalışanlarına ait defter ve kayıtları tutar ve talep üzerine söz konusu defter ve kayıtları Dışişleri Bakanının bilgilerine sunar.

Bölüm 89-h. Tescil kartına ilişkin gereklilik

Başvuru sahibinin güvenlik görevlisine ait görevleri icra etmek üzere tescil kartını almaya hak kazanmak amacıyla aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmesi gerekmektedir:

 1. Başvuru sahibi: Başvuru sahibinin kişisel özellikleri ve zindelik durumu, yeterlilik ve istihdam geçmişi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bakanlık tarafından güvenlik görevlilerine ilişkin danışma konseyiyle istişarede bulunduktan sonra öngörülebilecek veya talep edilebilecek şekilde ve bilgi ile ekleri içerek şekilde bakanlığa başvuru sahibi tarafından emin edilmiş veya teyit edilmiş bir başvuruda bulunmak;
 2. Eğitim: Başvuru sahibinin şube tarafından öngörülen en az sekiz saatlik görevlendirme öncesi eğitimi başarılı bir şekilde tamamladığını veya söz konusu gerekliliğin İcra Kanunu’nun 841-c bölümü çerçevesinde feragat edildiğini kanıtlayan bir belgeyi Bakanlığa sunmak;
 3. Yaş: En az 18 yaşında olmak;
 4. Vatandaşlık: Amerika Birleşik Devletleri’nin bir vatandaşı olmak ya da yabancı uyruklu olup Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet etmek;
 5. Sabıka Kaydı: Eyalette ciddi bir suçtan veya kabahatten ya da istihdamın önünde teşkil edecek şekilde ve bu eyalette işlendiği taktirde kabahat teşkil edecek ve Bakanlığın takdirine bağlı olmak kaydıyla güvenlik görevlisinin görevlerinin yerine getirilmesiyle istihdamın önünde teşkil edecek bir ilişkiye sahip olan bir suçtan hüküm giymemiş olmak;
 6. Kişilik özellikler ve zindelik: İyi bir ahlaki karaktere sahip olmak ve zinde olmak;
 7. Yeterlilik: Yetkili kaza dairesi mahkemelerince zihinsel hastalık ya da ortadan kaldırılamayan bir kusurdan ötürü yetersiz olarak beyan edilmemiş olmak;
 8. İstihdam geçmişi: Herhangi bir yetkili kaza dairesi mahkemesi, idari dava memuru, idari hukuk hâkimi, hakem, tahkim paneli veya usulüne göre görevlendirilmiş diğer mahkemeler tarafından yetersizlik veya vazifeyi kötüye kullanmak gerekçesiyle alınan karar sonucunda askeri kurumlardan ya da kolluk birimlerinden ihraç edilmemiş olmak ya da vazifeyi kötüye kullanmak ve yetersizlik suçlamalarına tabi tutulduğu anda yukarıda bahsedilen kurumlardan istifa etmemiş olmak; ancak vazifeyi kötüye kullanmak ve yetersizlik suçlamalarına tabi tutulduğu anda yukarıda bahsedilen kurumlardan ihraç edilen veya istifa eden Bakanlığa bir açıklama ibraz edebilir ve bu gereklilikten feragat edilmesini talep edebilir;
 9. İş görmezlik: Bakanlıkça belirtildiği üzere makul bir gerekçe ile veya makul bir gerekçe olmadan başvuru sahibinin güvenlik görevlisi pozisyonuna ait elzem vazifeleri ifa edememesine neden olan sarhoşluk, alkol ve uyuşturucu kullanımı, tiryakiliği ve bağımlılığı sebeplerinden dolayı fiziksel veya zihinsel engel veya Bakanlık tarafından belirlendiği üzere sağlık veya güvenliğe doğrudan bir tehdit teşkil eden kişiler;
 10. Ücretler: (a) Başvurunun işleme konulması, başvuru sahibinin araştırılması ve ilk iki yıllık tescil için otuz altı dolarlık bir ücret ödemek. Bu ücret, devlet finansman kanunun doksa yedi- y bölümünde öngörülen hükümlere istinaden oluşturulan ticaret kredisi ve lisanslama hizmetleri hesabına yatırılır. (b) İcra Kanunu’nun sekiz yüz otuz yedinci bölümünün sekiz-a alt bölümüne ve bu kanuna yapılan tadilatlara istinaden şubenin tüm araştırma ve saklama usullerine ait masraflar için bir ücret ve federal soruşturma bürosu tarafından parmak izi araştırma usulleri için belirlenen bir ücret, bu ücretler bakanlık tarafından şubeye ve federal soruşturma bürosuna havale edilir ve
 11. Değişiklikler: Daha önceden işbu bölüme istinaden Bakanlığa verilmiş olan bilgilerde herhangi bir değişikliğin meydana gelmesi halinde bu durum değişikliğinin meydana gelişini müteakiben 14 takvim günü içerisinde Bakanlığa yazılı ihbarda bulunmak.

Bölüm 89-i. Soruşturma

Başvurunun alınmasını müteakiben beş iş günü içerisinde, Bakanlık, şubeye bu maddenin seksen dokuz- h bölümünün onuncu alt bölümünde yer alan (b) fıkrasına istinaden gerekli görülen parmak izlerinden iki seri iletir. Parmak izlerinden bir seri ile ödenmesi gereken ücret, ulusal sabıka kaydı kontrollerinin yapılması amacıyla federal soruşturma bürosuna iletilir. Sonuçlar, başvuru sahibinin ciddi bir suçtan itham edilip edilmediği ya da hüküm giyip giymediğinin tespit edilmesi için kullanılabilir ve başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi amacıyla bir araştırma yapılmasını gerektirebilir; ancak bu maddenin seksen dokuz- g bölümüne istinaden ibraz edilmemiş ve doğrulanmamış başvuru sahipleri için söz konusu araştırmayı Bakanlık yaptırır. Bakanlık, şubeyle istişarede bulunmak suretiyle, kendi görüşüne göre güvenlik görevlisinin daha önceden bu bölümün gereklerini yerine getiren ya da aşan böyle geçmiş kontrollerine ve soruşturma gerekliliklerine tabi olması halinde söz konusu geçmiş kontrollerinden, soruşturmalardan ve ücretlerden vazgeçebilir. Bakanlığın, şubeyle istişarede bulunmak suretiyle, sulh memurları olarak istihdam edilen başvuru sahipleri için de söz konusu geçmiş kontrollerini veya soruşturmaları yapması gerekmeyebilir.

Bölüm 89-j. Güvenlik görevlisi sicili

Bakanlık İcra Kanunu’nun 99. bölümüne istinaden bilgisayar tabanlı bir sicil kaydı tutacaktır.

Bölüm 89-k. Tescil kartlarının çıkarılması ve reddedilmesi

 1. Tescil kartlarına ilişkin gereklilikler. Bakanlık, başvuru sahibinin bu maddenin 89- h bölümünde belirtilen gereklilikleri yerine getirmediğini veya güvenlik görevlisine ait vazifeleri yerine getiremediğini tespit etmediği takdirde, diğer bilgilerin yanı sıra tescil kartının sona kullanma tarihi veya temditleri içeren, başvuru sahibinin güvenlik görevlisine ait vazifeleri icra etmesine yetki veren ve Bakanlıkça belirtilen şekilde bir tescil kartı düzenler. Bakanlık, bir başvuru sahibinin işbu maddenin 89-h bölümünde öngörülen gereklilikleri yerine getirmediğini tespit ettiği takdirde, tescil kartına ilişkin başvuruyu reddeder. Tescil kartının düzenlenmesinin veya bu tescil kartına ilişkin başvurunun reddedilmesi üzerine, Bakanlık söz konusu başvuru sahibine ve başvuru sahibini istihdam eden güvenlik görevlisi şirketine tescil kartının düzenlendiğine ya da başvurunun reddedildiğine dair normal posta yoluyla derhal bilgi verir.
 2. İdari inceleme. İşbu bölüme istinaden bir tescil kartına ait başvurunun ret, bu kısmın 79. bölümünde yer alan 2., 3., 4. ve 5. alt bölümlerinde öngörülen şekilde idari dava ile incelemeye tabi tutulur.
 3. Bölüm 89-l. Tescil kartlarının askıya alınması, iptali ve yeniden düzenlenmesi
 4. İptal ve askıya alma. Bakanlık tarafından görevlendirilen bakan veya herhangi bir şahıs, bu bölüme istinaden bir duruşmanın ardından bu madde çerçevesinde düzenlenmiş bir tescil kartını 18 ayı geçmeyecek bir süre için askıya alabilir; ancak tescil kartı iptalinin sadece kart sahibinin ciddi bir suçtan dolayı hüküm giymiş olmasına dayandırıldığı hallerde Bakanlık kart sahibinin tescil kartının bu ihbarın gönderilmesinden sonra 35 günden daha az olmayacak şekilde belirli bir tarihte kart sahibinin söz konusu 35 günlük süre içerisinde bu maddeye istinaden idari dava talep etmemesi halinde iptal edileceğine dair bir ihbarı Bakanlık tarafından muhafaza edilen kart sahibinin kayıtlı adresine gönderir.
 5. İptal veya askıya almaya ilişkin nedenler. İşbu maddeye istinaden düzenlenen bir tescil kartı, aşağıdaki nedenlerden bir ya da birkaçının meydana gelmesi gerekçesiyle askıya alınabilir veya iptal edilebilir:
  1. Kart sahibinin eyalet içerisinde Bakanlığın takdirine bağlı olarak güvenlik görevlisi vazifelerinin ifa edilmesiyle istihdamın önünde engel teşkil edecek bir ilişkiye haiz ciddi bir suçtan veya kabahatten hüküm giymiş olması;
  2. Başvuruda gerçeğinin ya da başvuru bilgileri arasına dâhil edilmesinin bu maddenin 89-k bölümüne istinaden başvurunun reddedilmesiyle sonuçlanacak önemli bir yanlış beyanın, eksik bilginin yer alması;
  3. Kart sahibinin işbu maddede öngörülen hükümleri ya da işbu maddeye istinaden çıkarılan tüzük ve yönetmelikleri ihlal etmesi;
  4. Kart sahibinin güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmesinin kamunun sağlığına, güvenliğine veya refahına karşı tehlike teşkil etmesi .

S.  Usul. Bu bölümün birinci alt bölümünde yer alan hükümlerin gerektirdiği duruşma, Devlet İdari Usul Kanunu’na istinaden gerçekleştirilir; ancak tescil kartının bu bölümün 4. alt bölümün (b) fıkrasına istinaden geçici olarak askıya alınması halinde, duruşma 30 gün içerisinde gerçekleştirilir ve söz konusu duruşmaya ilişkin ihbarda bulunulmasını müteakiben 45 gün içerisinde hüküm verilir. Söz konusu duruşmanın kart sahibinin talebi üzerine veya kart sahibinin herhangi bir eylemi ya da fiili sebebiyle veya kart sahibi namına tehir edilmesi halinde, tescil kartının askıya alınması tehir edilen ilave süre kadar devam ettirilebilir. Kart sahibine duruşmanın tehir edilmediğine dair bir ihbarın gönderildiği ve söz konusu kart sahibinin geçerli gerekçeler olmadan duruşmada hazır bulunamadığı hallerde, söz konusu duruşma devam eder ve söz konusu kart sahibinin gıyabında hüküm verilebilir.

 1. Tescil kartlarının geçici olarak askıya alınması.
 2. Kart sahibinin ciddi bir suçla itham edildiği hallerde geçici olarak askıya alma. Kart sahibinin ciddi bir suçla itham edildiği hallerde, söz konusu kart sahibinin tescil kartı (i) ciddi bir suç için tutuksuz kovuşturulmak üzere askıya alınabilir. Mahkemenin söz konusu askıya alma kararını hükmedebilmesi için, suçlamaların dayandırıldığı belgelerin Ceza Muhakemeleri Usul Kanunun 14.40. bölümünde öngörülen gerekliliklere uygun olduğu ve kart sahibin itham edildiği ciddi suçu işlediğine inanmak için makul gerekçelerin bulunduğu sonunca varması gerekmektedir. Böyle bir zamanda, kart sahibinin mahkemenin bulgularını çürütmek amacıyla sıralanan hususlara ilişkin bir beyanda bulunma ve tanık sunma ya da başka kanıtları öne sürme olanağından faydalanma hakkı bulunmaktadır. Askıya alma kararı A sınıfı bir kabahat sayılan henüz karara bağlanmamış ciddi bir suç üzerine hükmedildiği ve kart sahibinin Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu’nun 170. maddesine istinaden duruşma talebinde bulunduğu hallerde ya da askıya alma kararının cürüm sayılan henüz karara bağlanmamış ciddi bir suç üzerine hükmedildiği ve kart sahibinin Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu’nun 180. maddesine istinaden duruşma talebinde bulunduğu hallerde, mahkeme söz konusu duruşmayı görür. Söz konusu duruşmanın tamamlanması üzerine mahkemenin kart sahibinin ciddi bir suç işlediğine inanmak için makul bir gerekçe bulamaması halinde ya da suçlamaların reddedilmesi veya kart sahibinin söz konusu suçlamalardan beraat etmesi veya verilen mahkûmiyet kararının temyizde bozulması halinde, mahkeme, Bakana derhal bilgi verir ve söz konusu tescil kartı bu bölümde öngörülen diğer hükümlere istinaden askıya alınmadığı veya iptal edilmediği takdirde tescil kartının yeniden düzenlenmesi için talimat verir. Kart sahibinin ciddi bir suçtan hüküm giymesi halinde, mahkeme, Bakana derhal bilgi verir ve bu bölümün 3. alt bölümüne istinaden görülen duruşma karar bağlanmadan kart askıya alınır ya da (ii) Devlet İdari Usul Kanunu’na istinaden Bakan tarafından duruşmaya başkanlık etmek üzere görevlendirilen bir memur tarafından söz konusu kart sahibinin bu memur tarafından ciddi bir suçla itham edildiğinin ve söz konusu kart sahibinin itham edildiği suçu işlediğine inanmak için makul gerekçelerin bulunduğunun düşünüldüğü hallerde kart sahibine ihbarda bulunmak suretiyle Bakan tarafından yapılan başvuru üzerine askıya alınabilir.
 3. Duruşma görülmeden ve hüküm verilmeden geçici olarak askıya alma. Tescil kartının askıya alınmasına veya iptal edilmesine ilişkin duruşma yapılması ve hüküm verilmesi beklenirken, duruşmaya başkanlık etmek üzere görevlendirilen memur
 4. kart sahibinin ciddi bir suçtan hüküm giydiği,
 5. kart sahibinin ciddi bir suçla itham edildiği ve söz konusu memurun kart sahibinin itham edildiği ciddi suçu işlediğine inanmak için makul gerekçelerin bulunduğunu düşündüğü ve
 6. söz konusu memurun kart sahibinin kart sahibinin güvenli görevlisi olarak istihdam edilmesinin kamunun sağlığına, güvenliğine ve refahına tehdit teşkil ettiğine inanmak için makul gerekçelerin bulunduğunu düşündüğü hallerde

Kart sahibine ihbarda bulunmak suretiyle Bakanın başvurusu üzerine tescil kartını askıya alabilir.

 1. Bu bölüme istinaden, kart sahibinin eyalet içerisinde Bakanın takdirine bağlı olarak güvenlik görevlisinin vazifelerini ifa etmesiyle istihdam önünde engel teşkil edecek bir ilişki arz eden bir ya da birden fazla ciddi suçla veya kabahatle itham edilmesi veya bu suç ve kabahatlerden hüküm giymiş olması gerçeğine dayanarak;
  1. Bir ya da birkaç ciddi suç ile tescil kartı veya kart sahibinin istihdam edilmesi arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığı veya
  2. Kart sahibinin kartı zilyetliğinde bulundurması veya kart sahibinin güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmesi belirli bireylerin ya da genel kamunun mülküne veya güvenliğine veya refahına makul olmayan bir risk teşkil etmediği taktirde

tescil kartları askıya alınamaz.

 1. Cezalar. Duruşma sonunda bu bölümün 2. alt bölümünün (c) fıkrasına istinaden kart sahibinin bu maddenin bir ya da birkaç hükmünü ihlal ettiğinin tespit edildiği hallerde, Bakan söz konusu kart sahibinin tescil kartının iptali ve askıya alınmasının yerine kaim olmak üzere, her bir ihlal fiili için 1.000$ doları aşmayacak bir cezanın Bakanlığa ödenmesini emredebilir.
 2. Askıya alınan veya iptal edilen tescil kartının teslim edilmesi.
  1. Mahkeme bu bölümün 4. alt bölümünün (a) fıkrasının (i) bendine istinaden tescil kartını askıya alma kararını aldığı takdirde, kart sahibi tescil kartını derhal mahkemeye teslim eder ve mahkeme teslim aldığı tescil kartını vakit geçirmeden Bakana gönderir.

Tescil kartının bu bölüme istinaden Bakan tarafından veya duruşmaya başkanlık etmek üzere Bakan tarafından görevlendirilen memur tarafından askıya alınması veya iptal edilmesini müteakiben, kart sahibi, askıya alma veya iptal etme anında hazır bulunuyorsa tescil kartını derhal teslim eder. Kart sahibi söz konusu iptal veya askıya alma anında hazır bulunmuyorsa, Bakan personel hizmetleri birimi aracılığıyla tescil kartı üzerinde belirtilen adrese veya bilinen en son adrese ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla söz konusu kart sahibine ilgili askıya alma veya iptal kararına ilişkin bir tebligat gönderir, bu durumda kart sahibi söz konusu tebligatı aldıktan sonra beş gün içerisinde tescil kartını şahsen teslim eder veya Bakan tarafından belirlenen adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderir. Askıya alma veya iptal kararına ilişkin tebligat, Bakan tarafından kart sahibinin ilgili askıya alma ve iptal kararı anında istihdam edildiği güvenlik görevlisi şirketine verilir.

 1. Tescil kartının yeniden düzenlenmesi. Askıya alınan veya iptal edilen bir tescil kartı sadece Bakan tarafından veya Bakanın görevlendirdiği bir şahıs tarafından yeniden düzenlenebilir. Bu bölümde aksi belirtilmedikçe, tescil kartının iptal edildiği hallerde, iptali müteakiben en az bir yıl boyunca bu tescil kartı yeniden düzenlenemez.

Bölüm 89-m. Tescil kartlarının temdidi

 1. Tescil kartlarının süresi halin icabına göre düzenleme tarihinden veya en son temdit tarihinden iki yıl sonra sona erer. Tescil kartının süresinin sona erme tarihinden en erken 60, en geç 90 gün önce, Bakanlık her bir tescil kartı sahibinin bilinen en son adresine temdit tebligatı ve tescil temdit formunu posta yoluyla gönderir. Tescil kartlarının sona erme tarihlerinden en geç 60, en erken 30 gün öncesinde yalan yere yemin etme cezasına istinaden kart sahibi kendisi tarafından yemin edilen veya beyan edilen tescil temdit formunu Bakanlığa ödenecek yıllık 25$ dolar tutarındaki iki yıllık temdit ücret ve kart sahibinin İcra Kanunu’nun 841-c bölümünün 1. alt bölümüne istinaden komiser tarafından öngörülen gerekli yıllık hizmet içi eğitim kurslarını başarılı bir şekilde tamamladığını tasdik eden sertifikasıyla birlikte Bakanlığa ibraz etmediği takdirde tescil kartları yenilenmez. Bakanlığın işbu maddeye istinaden tescil kartlarının reddedilmesi, iptal edilmesi veya askıya alınmasına ilişkin sebepleri teşkil edecek gerçekleri tespit etmediği takdirde, tescil kartlarını temdit eder. İşbu maddeye istinaden tecil kartlarının temditlerinin reddedilmesi, bu kısmın 79. bölümünde öngörülen idari duruşma işe incelemeye tabi tutulur. Bakanlık tarafından tahsil edilen 25$ dolarlık iki yıllık temdit ücreti, Devlet Finansman Kanunu’nun 97-aa bölümünde öngörülen hükümlere istinaden açılan lisanslama sınav hizmetleri hesabına yatırılır. Bu bölüme istinaden süresi sona eren ya da temdit edilmiş bir tescil kartı, Bakan tarafından tescil kartı sahibine ya da söz konusu kart sahibinin kartın süre bitiminde veya temdit edilmeme anında istihdam edildiği güvenlik görevlisi şirketine verilir.
 2. Temdit edilmeyen veya süresi dolan tescil kartları, sadece Bakanlık tarafından neşredilen tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen şekilde yeniden düzenlenebilir.

Bölüm 89-n. Eğitim gereklilikleri

 1. Güvenlik görevlilerinin, güvenlik görevlisi eğitim programı veren güvenlik görevlisi eğitim okulları tarafından ya da İcra Kanunu’nun 41-c bölümüne istinaden komiser tarafından belirlenen, tasdik edilen ve onaylanan güvenlik görevlisi şirketleri tarafından verilen veya idare edilen;
  1. Sekiz saatlik görevlendirme öncesi eğitim kursunu;

Konsey tarafından belirlendiği üzere istihdamı takip eden 90 gün içerisinde tamamlanacak, genel olarak güvenlik görevlisinin özel vazifelerine, iş yerinin niteliğine ve güvenlik görevlisi şirketine ait gerekliliklere ilişkin asgari 16 saatlik ve azami 40 saatlik iş başı eğitim kursunu;

 1. Özel silahlı güvenlik görevlisi tescil kartının düzenlenebilmesi için 47 saatlik bir ateşli silahlar eğitim kursunu;
 2. Sekiz saatlik yıllık hizmet içi eğitim kursunu,
 3. İlave olarak özel silahlı görevli tescil kartı sahipleri için sekiz saatlik yıllık hizmet içi eğitim kursunu içeren eğitim programlarını başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Bu alt bölüme istinaden gerekli olan eğitim programları ve kurslar, İcra Kanunu’nun 841-c bölümünün 2. alt bölümüne istinaden komiser tarafından onaylanıp tasdik edildiği takdirde güvenlik görevlisi şirketleri tarafından verilir ve idare edilir.

Bu bölümde yer alan hiçbir hüküm, herhangi bir güvenlik görevlisi şirketinin bu altbölüme istinaden öngörülen asgari gereklilikleri aşan eğitim programlarını ve kurslarını vermesini yasaklayacak şekilde yorumlanamaz. Gerekli olan eğitim kursunun tamamlanmasını müteakiben, güvenlik görevlisi eğitimi veren kurumdan söz konusu eğitimi İcra Kanunu’nun 841-c bölümüne istinaden komiser tarafından belirlen gereklilikler doğrultusunda başarılı bir şekilde tamamladığını kanıtlayan bir sertifika alır.

 1. a. 18 ay ya da daha uzun bir süre için sulh memuru olarak istihdam edilen ya da daha önce istihdam edilmiş olan ve Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu’nun 2.30. bölümünün
 2. alt bölümüne istinaden kendisine taltif olunan ve kendisinin Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu’nun 2.30. bölümünde öngörülen eğitim gerekliliklerini başarılı bir şekilde tamamladığını tasdik eden geçerli bir sertifika sunabilen güvenlik görevlisi, Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu’nun 2.30. bölümünün 1. alt bölümünün son fıkrasına istinaden zabıta eğitimi kurulu tarafından onaylanan ateşli silahlar eğitim kursunu tamamladığı takdirde bu bölümün 1. alt bölümünün (c) fıkrasında belirtilen gerekliliklerden muaf tutulur; ancak

Ceza Kanununun 400.00. bölümüne istinaden ateşli silahların taşınmasına, üzerinde bulundurulmasına, onarılmasına veya tasarruf edilmesine ilişkin uygun bir lisans düzenlenmediği takdirde, bu alt bölümde belirtilen hiçbir husus söz konusu güvelik görevlisine ateşli silah taşıma, üzerinde bulundurma, onarma veya tasarrufta bulunmasına yetki verdiği anlamına gelmez.

S.  18 ay ya da daha uzun bir süre için sulh memuru olarak çalışmakta olan bir güvenlik görevlisi de, hâlihazırda sulh memuru olarak çalıştığı müddetçe ya da güvenlik görevlisi işvereninin bu bölümün 1. alt bölümünün (e) fıkrasına istinaden gerekli olan yıllık hizmet içi eğitimi aldığını kanıtladığı müddetçe bu bölümün 1. alt bölümünün (e) fıkrasında belirtilen gerekliliklerden muaf tutulur. Bu bölümde öngörülen hükümler,

 1. Devlet ıslah tesisinin Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu’nun 2.10. bölümünün yirmi beşinci alt bölümüne istinaden sulh memuru yetkilerine haiz ıslah memuru;
 2. Triborough köprüsünün ve tünel idaresinin Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu’nun 2.10. bölümünün yirminci alt bölümüne istinaden sulh memurunun yetkilerine haiz köprü ve tünel görevlisi, çavuşu veya teğmeni;  Birleştirilmiş mahkeme sisteminin Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu’nun 2.10. bölümünün yirmi birinci alt bölümüne istinaden sulh memurunun yetkilerine haiz üniformalı mahkeme görevlisi;
 1. Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu’nun 2.10. bölümünün yirmi birinci alt bölümüne istinaden sulh memurunun yetkilerine haiz mübaşir;
 2. Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu’nun 2.10. bölümünün ikinci alt bölümüne istinaden sulh memurunun yetkilerine haiz emniyet müdür muavini olan bir güvenlik görevlisine uygulanmaz;
 3. Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu’nun 2.10. bölümünün otuz dördüncü alt bölümünün (a), (b), (c), (d), (e), (f), (j), (k), (l), (o) ve (p) fıkralarında istihdam edildiği görevinden on yılı geçmeyecek bir süre önce emekli olan polis memuru olan bir güvenlik görevlisine uygulanmaz, ancak görevinden on yıldan daha uzun bir süre önce emekli olan söz konusu emekli polis memurunun komiser tarafından onaylanan sekiz saatlik yıllık hizmet içi eğitimi başarılı bir şekilde tamamladığına dair güvenlik görevlisi işverenine kanıt niteliğinde belge temin ederek ibraz etmesi ve güvenlik görevlisi işvereni tarafından ateşli bir silah taşıması istenecek veya ateşli silahlara erişme yetkisi verilecek emekli polis memuru, komiser tarafından onaylanan kırk yedi saatlik ateşli silahlar eğitim kursunu başarılı bir şekilde tamamladığına dair işverenine kanıt niteliğinde belge sunması ve söz konusu ateşli silahlar eğitim kursunun söz konusu istihdamdan bir yıl önce tamamlanmaması halinde, komiser tarafından onaylanan ilave bir sekiz saatlik yıllık ateşli silahlar hizmet içi eğitimi başarılı bir şekilde tamamlaması ve söz konusu eğitim kursunun en az her yıl tamamlanması gerekmektedir; ya da
 4. Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu’nun 2.10. bölümünün ikinci, yirminci ve yirmi beşinci alt bölümleri ile a ve b fıkralarında istihdam edildiği görevinden on yılı geçmeyecek bir süre önce emekli olan sulh memuru olan bir güvenlik görevlisine uygulanmaz, ancak görevinden on yıldan daha uzun bir süre önce emekli olan söz konusu emekli sulh memurunun zabıta eğitimi kurulu tarafından onaylanan sekiz saatlik yıllık hizmet içi eğitimi başarılı bir şekilde tamamladığına dair güvenlik görevlisi işverenine kanıt niteliğinde belge temin ederek ibraz etmesi ve ayrıca güvenlik görevlisi işvereni tarafından ateşli bir silah taşıması istenecek veya ateşli silahlara erişme yetkisi verilecek emekli sulh memurunun zabıta eğitimi kurulu tarafından onaylanan kırk yedi saatlik ateşli silahlar eğitim kursunu başarılı bir şekilde tamamladığına dair işverenine kanıt niteliğinde belge sunması ve söz konusu ateşli silahlar eğitim kursunun söz konusu istihdamdan bir yıl önce tamamlanmaması halinde, zabıta eğitimi kurulu tarafından onaylanan ilave bir sekiz saatlik yıllık ateşli silahlar hizmet içi eğitimi başarılı bir şekilde tamamlaması ve söz konusu eğitim kursunun en az her yıl tamamlanması gerekmektedir.

Bölüm 89-o. Tüzük ve yönetmelikler

Bakan, güvenlik görevlilerine ilişkin danışma kuruluyla istişare etmek suretiyle bu maddenin hükümlerini uygulayan tüzük ve yönetmelikleri çıkarır. Söz konusu tüzük ve yönetmelikler bir şahsın güvenlik görevlisi olup olmadığının veya belirli bir vazifenin bu maddenin 89-f bölümünün 6ıncı alt bölümünde tanımlanan bir güvenlik görevlisi vazifesi olup olmadığının tespit edilmesine ilişkin kıstasları içerir.

Bölüm 89-p. İhlal ve cezalar

Bu maddenin 89-g bölümünde belirtilen hükümleri ihlal edecek şekilde güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen ya güvenlik görevlisi olarak hareket eden ya da tescil kartı için ya da tescil kartının temdidi için yaptığı başvurusunda bilerek ve isteyerek önemli yanlış beyanlarda bulunan veya bir kişinin bu maddenin 89-g bölümünde belirtilen hükümleri ihlal edecek şekilde güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmesine izin veya yetki veren bir kişi ya da bu maddenin 89-g bölümünde belirtilen hükümleri ihlal edecek şekilde güvenlik görevlisi istihdam eden güvenlik görevlisi şirketi, mahkûmiyet kararının üzerine altı ayı geçmeyecek hapis cezasıyla veya 1.000$ dolardan fazla olmayacak bir para cezasıyla ya da her iki cezayla ve ilk mahkûmiyet üzerine hapis cezasıyla ve ikinci bir mahkûmiyet üzerine bir yılı aşmayacak hapis cezasıyla veya 1,000$ dolardan daha az ve 2,500$ dolardan daha fazla olmayacak bir para cezasıyla ya da her iki cezayla ve hapis cezasıyla cezalandırılacak kabahatten suçludur. Bu maddenin 89-1 bölümünün 7. alt bölümünde belirtildiği üzere tescil kartını bilerek ve isteyerek teslim etmeyen bir kişi, 250$ doları aşmayacak bir para cezası ile birlikte kanunca öngörülen diğer cezalarla cezalandırılacak ihlal fiilinden suçludur. Bu maddeye ilişkin her bir ihlal, ayrı bir suç olarak kabul edilir.

Bölüm 89-q. Ayırabilirlik

Bu maddenin herhangi bir öğesi, hükmü, cümlesi, bendi, alt bölümü, bölümü veya diğer kısımları ya da bunların herhangi bir şahsa ya da duruma uygulanması geçersiz olduğu takdirde, bu durum bu maddenin geri kalan kısmını ya da söz konusu bölümün ya da geçersiz olan kısmının bölümün söz konusu kısmının diğer şahıs ve durumlara uygulanmasını etkilemez, halel getirmez veya geçersiz kılmaz ancak bu maddenin söz konusu durumla doğrudan ilgili olan öğesi, hükmü, cümlesi, bendi, alt bölümü, bölümü veya diğer kısımlarıyla ve bunlarla ilgili olan şahıslar ve durumlarla sınırlı kalır.

Bölüm 89-r. Diğer çelişkili hükümlerin ve kanunların yerine geçme

Bu maddede belirtilen hükümler, diğer kanunlarda veya gelecekte çıkarılacak kanunlarda yer alacak aksi yöndeki herhangi bir hükme bakılmaksızın geçerlidir, güvenlik görevlilerinin lisanslaması veya tescil edilmesine ilişkin ücret veya lisans gerektiren hiçbir yerel kanun çıkarılamaz.

Bölüm 89-s. Raporlama

1 Şubat 1994 tarihinde veya bu tarihten önce ve takip eden her yılın Şubat ayının birinci gününde ya da bu günden daha önce, Bakan, güvenlik görevlilerine ili şkin danışma kuruluyla istişarede bulunarak, eyalet valisine, senatonun geçici başkanına ve meclisin sözcüsüne 1992 tarihli Güvenlik Görevlisi Kanunu’nun uygulanması, usulleri, işleyişi, eğitimleri ve yürürlüğü ile birlikte bunlar ilişkin tavsiyeler hakkında rapor hazırlar. Söz konusu rapor aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 1. Güvenlik görevlisi sicilinde tescil olunan ve muhafaza edilen güvenlik görevlilerinin sayısı;
 2. Tescil başvurusunda bulunan başvuru sahibi sayısı ve redde ilişkin gerekçe veya gerekçelerle reddedilen başvurusu sayısı;
 3. Parmak izi kartlarının, başvuruların ve sorguların güvenlik görevlisi şirketleri tarafından sicile işlenmesi için gerekli süreye ilişkin istatistikler;
 1. Askıya alma ve iptal etme sayısı ve süresi ile verilen ceza sayısı ve miktarı;
 2. Bakanlık ve şube tarafından tahsil edilen ücretlerin miktarı;
 3. Bakanlığın ve şubenin mevcut olan ödenek yetkilerinin düzeyi ve bakanlık ile şube tarafından bu maddenin amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla harcanan para miktarı ve
 4. Bakanlığın ve şubenin gerekli görebileceği diğer bilgiler. Şube, Bakanlığa bu bölümde belirtilen gerekliliklere uymak için gerekli olan her türlü bilgiyi sağlar.

Bölüm 89-w. Uygulanabilirlik

Bu maddede öngörülen hükümler kar amacı gütmeyen güvenlik görevlisi şirketine ya da güvenlik görevlisini ya da görevlilerini sadece kendi mülkünde kullanmak üzere belirli bir olay ya da etkinlik için işe alan ve söz konusu güvenlik görevlilerini toplamda yılda 15 günü aşmayacak bir süre için sadece geçici olarak istihdam eden kamu tüzel kişililerine uygulanmaz.

NİZAMNAME VE YÖNETMELİKLER NYCRR

BAŞLIK 19

İŞVERENLER KISMI 170

Bu bilgiler New York Eyaleti kanunları, tüzük ve yönetmelikleri resmi listesinin (NYCRR) resmi versiyonu değildir. Belgenin doğruluğuna ilişkin herhangi bir ifade bulunmadığı gibi, bu belge New York Eyalet mahkemelerinde delil olarak kullanılamaz. Doğruluk ve delil amaçlı kullanımın sağlanması için resmi NYCRR belgesine atıfta bulunulması gerekir. Resmi NYCRR belgesi West Publishing, 610 Opperman Drive, Eagan, MN 55123, 1-800-344-5009 adresinden temin edilebilir.

Bölüm 170.1 Güvenlik Görevlisi

 1. Genel Hususlara İlişkin kanunun (General Business Law) 89-f(6) bölümünde tanımlanan bir şahıs, esas olarak engelleme, caydırma, kontrol ve kolluk vazifelerin icra ettiği takdirde güvenlik görevlisidir.
 2. Bu Kısmın amaçları doğrultusunda:
 3. Engelleme vazifesi, güvenlik sistemleri alarmına yanıt vermek dâhil olmak üzere kişilerin ve/veya mülkün zarar, hırsızlığa ve diğer kanuna aykırı eylemlere karşı korunmasını içerir;
 4. Caydırma vazifesi, kanuna aykırı veya izinsiz eylemlerin caydırılması, gözlemlenmesi, tespit edilmesi ve ihbar edilmesini içerir;
 5. Kontrol vazifesi, sokak devriyeleri veya diğer türdeki devriyelerle, çalışan, personel, ziyaretçi ve trafik dâhil olmak üzere mülke erişimin kontrol edilmesini içerir;
 6. Kolluk vazifesi, güvenlik politikalarının, tüzüklerinin, yönetmeliklerinin ve usullerinin infaz edilmesini içerir.
 7. Esas olarak icra etmek;
 8. Bu bölümün (b) alt bölümünde öngörülen vazifeler ile kişinin düzenli olarak programlanan çalışma saatlerinin % 50’sinden daha fazla iştigal etmeyi ya da
 9.  Yukarıdaki vazifelerin herhangi birini ya da tamamını herhangi bir süre boyunca silahlı olarak icra etmek üzere istihdam edilmeyi;
 10. Yukarıdaki vazifelerin herhangi birini ya da tamamını herhangi bir süre boyunca her ikisinin de güvenlik görevlisi statüsünü gösterdiği askeri tarzda veya simgelerin bulunduğu bir üniforma giymek kaydıyla icra etmek üzere istihdam edilmeyi ifade eder.
 11. Polis memurları;
 12. Güvenlik görevlisi şirketi tarafından istihdam edildiği zaman, görevini tamamlamış bir polis memuru Genel Hususlara İlişkin Kanunu’nun 7A maddesinde öngörülen tescil, parmak izi ve eğitime ilişkin hükümlerden muaf tutulur. Güvenlik görevlisi şirketi tarafından istihdam edildiği zaman, polis memurluğundan emekli olan ya da önceden polis memuru olarak görev yapan kişinin Genel Hususlara İlişkin Kanunun 7A maddesinde öngörülen tescil, parmak izi ve eğitime ilişkin hükümlere uyması gerekmektedir.
 13. Görevini tamamlamış bir polis memurunun güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmesinden önce, Genel Hususlara İlişkin Kanunun 7. maddesine istinaden lisanslı bir güvenlik görevlisi şirketi, Genel Hususlara İlişkin Kanunun 81(2) sayılı bölümüne istinaden gerekli görülen işveren beyannamesini polis memurundan alır; ancak söz konusu polis memuru Genel Hususlara İlişkin Kanunun 81. bölümün 3, 4, 5, 6 ve 7. alt bölümlerinde belirtilen parmak izine ilişkin hükümlerden muaf tutulur.
 14. ulh memurları. Güvenlik görevlisi şirketi tarafından istihdam edildiği zaman, görevini tamamlamış bir sulh memurunun Genel Hususlara İlişkin Kanunun 7A maddesinde öngörülen tescil ve parmak izine hükümlere uyması gerekmektedir. Sulh memurunun aynı zamanda Genel Hususlara İlişkin Kanunun 89-n bölümünde sulh memurları için öngörülen özel istisnalara tabi olmak kaydıyla bu bölümde öngörülen eğitime ilişkin hükümlere de uyması gerekmektedir.
 15. Genel Hususlara İlişkin Kanunun 7.  7-A maddelerinin amaçları
 16. doğrultusunda, güvenlik görevlisi Genel Hususlara İlişkin Kanunun 7. maddesine istinaden dedektif olarak ya da bekçi, koruma veya devriye hizmeti veren büro olarak bağımsız bir şekilde lisanslanmadığı takdirde güvenlik görevlisi, federal veya eyalet vergi amaçları doğrultusunda güvenlik görevlisi şirketi tarafından bağımsız yüklenici olarak görülse bile söz konusu güvenlik görevlisinin güvenlik görevlisi şirketi tarafından istihdam edildiği kabul edilir.

Bölüm 170.2 Çalışanların Parmak izlerinin alınması

 1. İster sözleşmeye dayalı olsun isterse mülk esasında işe alınmış olsun lisanslı dedektifin veya lisanslı bekçi, koruma veya devriye hizmeti veren büroların çalışanlarının parmak izleri alınır.
 2. Parmak izlerinin alınmasına ilişkin tüm işlemler, lisans sahibinin ofisinde veya diğer lisanslı dedektifin ya da bekçi, koruma ve devriye hizmeti veren büronun ofisinde, lisans sahibi sıfatına haiz kişi tarafından ya da kurum tarafından istihdam edilen ve daha önce parmak izi alınan görevlendirilmiş bir kişi tarafından gerçekleştirilir.
 3. Söz konusu kişinin (kişilerin) parmak izlerini alması için görevlendirilmesi, hak sahibi olan lisans sahibi tarafından yazılı olarak yapılır ve Dışişleri Bakanlığı, Lisanslama Hizmetleri Şubesi, Albany Bürosuna ibraz edilir.
 4. Çalışanların parmak izlerinin alınmasına ilişkin olarak parmak izi kalıbı kartına ilişkin belgelendirme formu, bu bölümde öngörülen söz konusu parmak izlerini almaya yetkili kişi tarafından imzalanır ve başka hiç kimse bu belgeyi imzalayamaz.
 5. Lisans sahibi Dışişleri Bakanlığı, Albany Lisanslama Hizmetleri Şubesine işe alınan her bir çalışan için istihdam edilmesinin ardından 24 saat içerisinde bir seri parmak izi kartını gönderir. Parmak izi kartlarından bir seri da işveren tarafından saklanır ve işe alınan her bir kişinin çalışan beyannamesinin önüne eklenir.
 6. Bir firmanın, şirketin, ortaklığın veya anonim şirketin mülkü için koruma hizmeti sağlayan dedektiflik ve bekçilik, koruma ve devriye bürolarının lisans sahibi, vazifeleri esas olarak güvenlik şirketi kurumunun işleyişiyle ilgili olan tüm çalışanlarının parmak izlerini alır.
 7. Çalışan beyannamesi ve parmak izi kartlarıyla birlikte, parmak izi kartıyla birlikte yer alan parmak izi iletim formunun bir sureti her bir çalışanın personel dosyasına eklenir.
 8. Mevcut bir güvenlik görevlisi tesciline sahip olan bireylerin sadece çalışan personel dosyasında parmak izinin yerine kaim olmak üzere saklanacak çalışan beyannamesini doldurması gerekmektedir.

Bölüm 170.3 Çalışan beyannameleri

 1. Çalışan beyannamesi. Her özel mülk koruma şirketi dâhil olmak üzere her bir lisanslı dedektiflik veya bekçi, koruma ya da devriye hizmeti veren büro, işe alım zamanında her bir çalışanından eksiksiz bir çalışan beyannamesi alır. Bu başlığın 174.3 sayılı bölümünde öngörülen şekilde güvenlik görevlisi kurumu olmayı tercih eden bir güvenlik görevlisi şirketi için, yukarıda bahsedilen gereklilik sadece vazifeleri sadece bu kurumun işleyişiyle ilgili olan çalışanlara uygulanır.
 2. Çalışan beyannamesi, Dışişleri Bakanlığı tarafından belirtilen şekilde olacaktır ve bu beyannamede çalışanın daha önce herhangi bir suçtan (motorlu taşıtlarla yapılan küçük suçların dışında) hüküm giyip giymediğine ilişkin bilgiler ile Dışişleri Bakanlığı tarafından gerekli görülebilecek diğer bilgiler yer alır.
 3. Çalışanın imha işleminden hemen önce en az bir yıl süre boyunca lisans sahibinin istihdamında yer almadığı takdirde lisans sahibi Genel Hususlara İlişkin Kanunun 7. maddesine istinaden yine bu maddenin 81. bölümünde belirtilen çalışanın beyannamesini ve parmak izi kartını imha edebilir; söz konusu imha işlemi, mahkemede bekleyen ve bireyin lisans sahibi ile olan istihdam ilişkisinden ve bu ilişki esnasında kaynaklanan bir davanın olması halinde gerçekleşir.

Bölüm 170.4 Lisans almaya hak kazananın (kazananların) parmak izinin alınması

Dedektiflik veya bekçilik, koruma ya da devriye hizmeti sağlayan büro dâhil olmak üzere lisans almak için başvuruda bulunan kişilerin, Dışişleri Bakanlığı, Lisanslama Hizmetleri Şubesi çalışanları tarafından belirtilen yerlerde ve kararlaştırılan zamanlarda parmak izleri alınabilir. Lisans başvurusunda bulunan bir kişinin parmak izleri aynı zamanda yerel ve Eyalet Polis teşkilatı ya da emniyet müdürleri ve şefleri tarafından Ceza Adaleti Hizmetleri Şubesi tarafından onaylanan formda ve şekilde alınıp kaydedilebilir; her bir parmak izi kartı parmak izlerini alan memur

tarafından görev unvanını da belirtmek suretiyle imzalanır ve tasdik edilir.

Bölüm 170.5 Esas işyeri adresi

Genel Hususlara İlişkin Kanunun 7. maddesine istinaden tüm lisans sahipleri, New York Eyaleti içerisinde yürütülen her türlü lisanslı faaliyet için çalışan ve iş kayıtlarının yer aldığı New York Eyaleti içerisinde bir esas işyeri bulunduracaktır.

Bölüm 170.7 Birden fazla Lisansa Sahip olma

Lisanslı bir bekçilik, koruma veya devriye hizmeti veren büro, bir iş ve işçi bulma kurumu lisansına sahip olabilir veya herhangi bir iş ve işçi bulma kurumunun veya dedektiflik faaliyetleriyle iştigal eden diğer kurumların denetiminde ve yönetiminde mali çıkara sahip olabilir veya denetimine ve yönetimine iştirak edebilir, ancak aşağıda belirtilen durumlarda yasaklama getirilmez:

 1. Lisans sahibinin tek iştigal konusu maaş bordrolarının hazırlanması, bordroların, paranın, menkul kıymetlerin ve diğer kıymetlerin taşınması olan bir şirkette pay sahibi olması ya da
 2. Lisans sahibinin tek iştigal konusu Federal veya New York Eyaleti hükümetine ya da bu hükümetin alt birimine, dairesine veya kurumuna koruyucu, koruma veya dedektiflik hizmetlerinin sunulması veya sağlanması olan bir şirkette pay sahibi olması ya da
 3. Şirketin 1926 tarihli Kanunun 440. kısmında öngörülen hükümlere (at yetiştiriciliğine ilişkin olarak) ya da ya da 1940 tarihli Kanunun 254. kısmına öngörülen hükümlere (müşterek bahis yöntemine ilişkin olarak) istinaden oluşturulmuş olması ya da bu hükümlere tabi olması veya
 4. lisans sahibinin özel mülke ait güvenlik görevlisi şirketi olması.

Bölüm 170.8 İş kayıtları

 1. Her bir lisans sahibi, dedektiflik işi veya bekçilik, koruma veya devriye hizmetine ilişkin tüm işlemlerin kayıtlarının üç yıllık bir süre ile saklar ve muhafaza eder.

Bölüm 170.9 Çalışanların Lisans sahibi tarafından çıkarılan kimlik kartları

 1. Lisanslı dedektiflik veya bekçilik, koruma ya da devriye bürosunun ya dedektif olarak ya da güvenlik görevlisi olarak hizmet veren her bir çalışana bu bölümde belirtilen şirket çalışanı kimlik kartı verilir.
 2. Çalışan kimlik kartının şekli aşağıda açıklanmıştır:
 3. Kimlik kartının yüksekliği 2″ ve genişliği de 3Vi” olacaktır.
 4. Kimlik kartında yer alan tüm bilgilerden önce Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen lisans zerinde gösterilen lisans sahibinin adı ve iş adresi yer alacaktır.
 5. Bu bilgilerin altında, “çalışan” kelimesi gelecek ve bunun ardından çalışanın adı ve soyadı ve Güvenlik Görevlisi veya Silahlı Güvenlik Görevlisi olarak tescil unvanı yer alacaktır.
 6. Kimlik kartının sol üst köşesinde, çalışanın yaklaşık olarak IV2″ inçe IV2″ ebadında çekilmiş güncel bir fotoğrafı yerleştirilecektir. Bu fotoğraf her zaman çalışanın gerçek görünümü ile özdeş olacaktır.
 7. Çalışan kimlik kartları fotoğraf eklendikten ve imza atıldıktan sonra kaplanacaktır.
 8. İşe alma tarihi.
 9. Çalışanın kimlik kartı formatı aşağıdaki gibi görünecektir:
 10. Geçici güvenlik görevlisi kimlik kartları. Şirket kimlik kartının sadece güvenlik görevlisi faaliyetlerinin icra edilmesinde dâhil olan bireyler için düzenlenmesi , uygun güvenlik görevlisi tescil katı Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenleninceye kadar veya reddedilinceye kadar geçici niteliktedir. Genel Hususlara İlişkin kanunun 7A sayılı maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde, kartta “Geçici Kimlik Kartı” ibaresi yer alacaktır. Bakanlık tescil kartının düzenlenmesinin veya reddedilmesinin ardından, geçici kart çalışanın personel dosyalarında istihdam edileceği süre boyunca veya işten çıkarıldıktan sonra bir yıl boyunca muhafaza edilir.
 11. İstihdamın sonlandırılması. İstihdam sonlandırıldıktan sonra, lisanslı büronun her bir çalışanı beş iş günü içerisinde kimlik kartını teslim eder. Lisans sahibi istihdamı sona eren her bir çalışanın adını İstihdam Sonlandırma Formu üzerinde belirterek Dışişleri Bakanlığına bilgi verir. Bunun yanı sıra, işverenlerin form üzerinde çalışanın kimlik kartını gerektiği şekilde teslim edip etmediğini belirtmesi gerekmektedir. Teslim edilen kimlik kartlarının istihdamı sona eren çalışanın personel dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Bölüm 170.10 Simgeler/yetki sembolleri

 1. Hiçbir lisanslı dedektif veya lisanslı bekçilik, koruma veya devriye bürosu, bu maddede belirtilenlerin dışında herhangi bir nişan, işaret veya simge kullanamaz:
 2. Kullanılmasına izin verilen kumaş veya metal simgelerin genişliği 3″ ve yüksekliği 4″’i geçemez ve dikdörtgen şeklinde olacaktır.
 3. Güvenlik görevlileri tarafından kullanılan simgelerin tasarımı ve görünümü polis kuvvetleri veya devlet kurumlarının işaretlerine benzemeyecektir. Bu simgeler, New York Eyaletinin Devlet Mührünün kopyasını veya New Yok Eyaletinin armasını içeremez. İşaretler işverenin tam lisanslı adını okunaklı ve görünür bir şekilde gösterecektir.
 4. Her bir simge, bekçi, koruma, devriye, özel hizmet koruma, güvenlik veya silahlı güvenlik kelimelerini içerecektir. Arma veya metal simge, görevli üniformasının omuz ya da göğüs kısmı üzerinde ya da şapka üzerinde yer alacaktır.
 5. Nişan, amblem, kimlik kartı, araç amblemi veya reklâm dâhil olmak üzere herhangi mantıklı bir kişinin söz konusu öğenin kolluk kuvvetleri birimi tarafından verildiğine veya bunları taşıyan kişinin kolluk kuvveti memuru olduğuna inanmasına neden olacak şekilde aldatacak yetki sembollerinin ve işaretlerinin teşhir edilmesi, giyilmesi veya gösterilmesi yasaktır.

Bölüm 170.11 Reklâmlar

Bu maddeye istinaden özel bir şahsa ait güvenlik görevlisi şirketi dışında lisanslı olan bir birey ya da işletme tarafından verilen tüm basın reklâmlarında, “New York Eyaleti Dışişleri Bakanlığı tarafından Lisanslanmıştır” ibaresi belirtilecektir.

Bölüm 170.12 Sözleşme ve anlaşmalar

 1. Bu maddeye istinaden lisanslanmış olan bir bireyle ya da firmayla iş yapan tüketiciler, imzalan sözleşme ve/veya anlaşmaların bir nüshasını alır.
 2. Bu maddeye istinaden lisanslanmış olan bir birey ya da firma tarafından kullanılan tüm sözleşme ve anlaşmalar, işletmenin adı altında aşağıdaki ifadeyi içerecektir: “Bu işletme, New York Eyaleti, Dışişleri Bakanlığı, Lisanslama Hizmetleri Şubesi tarafından lisanslanmıştır.”

Bölüm 170.13 Denetim

Genel Hususlara İlişkin kanunun 7. maddesine istinaden tüm lisans sahiplerinin dedektiflik veya güvenlik görevi işiyle iştigal eden tüm çalışanlarını denetlemesi gerekmektedir. Söz konusu denetim, lisans sahibi tarafından yürütülen soruşturmalara veya güvenlik görevi işine ve bununla ilgili tüm hususlara ilişkin olarak lisans sahibi tarafından gerçekleştirilecek düzenli, sık aralıklara yapılan ve tutarlı rehberlik, talimatlar, gözetim ve nezaret faaliyetlerini içerir.

Bölüm 170.14 Devlet tarafından düzenlenen kimlik kartları

Askeri tarzda bir üniforma giyen bir güvenli görevlisi, kıyafetinin dış kısmında devlet tarafından düzenlen tescil kartını görünür bir şekilde teşhir edecektir.

BAŞVURULAR

KISIM 172

Bu bilgiler New York Eyaleti kanunları, tüzük ve yönetmelikleri resmi listesinin (NYCRR) resmi versiyonu değildir. Belgenin doğruluğuna ilişkin herhangi bir ifade bulunmadığı gibi, bu belge New York Eyalet mahkemelerinde delil olarak kullanılamaz. Doğruluk ve delil amaçlı kullanımın sağlanması için resmi NYCRR belgesine atıfta bulunulması gerekir. Resmi NYCRR belgesi West Publishing, 610 Opperman Drive, Eagan, MN 55123, 1-800-344-5009 adresinden temin edilebilir.

Bölüm 172.1 Eşdeğer konum ve deneyim— dedektif

Lisans almak isteyen başvuru sahibi, tadil edilen Genel Hususlara İlişkin kanunun 72(1) sayılı bölümünde öngörülen hükümlere istinaden eşdeğer bir konuma ve deneyime hak kazanmak amacıyla kimlik, alışkanlıklar, davranışlar, hareketler, oturulan ve bulunulan yerler, bağlar, ortaklıklar, işlemler, etkinlik bağlılık, ün, karakter, kredi, ticari veya mali sorumluluk hakkında veya herhangi bir kişi, bir grup kişi, birlik, örgüt, cemiyet, firma veya şirket hakkında ya da suçların ve vukuatların kökenine ve sorumlularına, kayıp ya da çalılan mülkün yerine veya yeniden kazanılmasına, kayıpların ya da kişiler ile gerçek veya şahsi mülke kazara gelen zarar veya ziyanın kökeni ve sorumlularına ilişkin olarak ya da her türlü yetkili soruşturma kurullarının, karar kurullarının ve tahkim kurullarının huzurunda veya tanıkların güvenilirliğine ilişkin hususlar dâhil olmak üzere hukuk ve ceza davalarının duruşmalarında kullanılacak kanıtların güvence altına alınması amacıyla soruşturmalar yürütmüş olması gerekmektedir. Bu soruşturmaların ister Genel Hususlara İlişkin kanunun 7. maddesinde öngörülen hükümlere tabi olsun isterse de başka hükümlere tabi olsun, olağan faaliyetleri esnasında bu soruşturmaların yapılmasını talep eden ve söz konusu soruşturmaların konumu itibariyle görevi soruşturmaları yürütmek olan bir konumda tam zamanlı olarak yürütüldüğü ve aynı konumun orada yer alan başvuru sahibinin faaliyetlerinin büyük bir kısmını kapsadığı bir işveren, firma, kurum veya devlet kurumu için üç yıllık bir süre boyunca yürütülmüş olması gerekmektedir; ayrıca başvuru sahibi, üç yıllık deneyimini, başlıca görevleri ve faaliyetleri soruşturmaların denetlenmesi ve incelenmesi olan bir işveren, kurum ya da devlet kurumu için tam zamanlı olarak elde ettiği işte çalışarak, en az üç kişi tarafından gerçekleştirilen soruşturmaların işini denetleyerek ve inceleyerek ikame edebilir.

Bölüm 172.2 Eşdeğer konum ve deneyim— bekçi, koruma veya devriye bürosu

Bekçi, koruma ve devriye bürosu olarak lisans almak isteyen bir başvuru sahibinin Genel Hususlara İlişkin kanunun 72(1) sayılı bölümünde öngörülen hükümlere istinaden eşdeğer bir konuma ve deneyime hak kazanmak amacıyla, 89-f(6) sayılı bölümün 7-A sayılı maddesinde belirtilen hizmetleri vermiş olması gerekmektedir. Söz konusu hizmetlerin ister Genel Hususlara İlişkin kanunun 7. maddesinde öngörülen hükümlere tabi olsun isterse de başka hükümlere tabi olsun, olağan faaliyetleri esnasında bu hizmetlerin sağlanmasını talep eden ve söz konusu hizmetlerin konumu itibariyle görevi hizmetleri sağlamak olan bir konumda tam zamanlı olarak yürütüldüğü ve aynı konumun orada yer alan başvuru sahibinin faaliyetlerinin büyük bir kısmını kapsadığı bir işveren, firma, kurum veya devlet kurumu için iki yıllık bir süre boyunca yürütülmüş olması gerekmektedir; ayrıca başvuru sahibi, iki yıllık deneyimini, başlıca görevleri ve faaliyetleri hizmetlerin denetlenmesi ve incelenmesi olan bir işveren, kurum ya da devlet kurumu için tam zamanlı olarak elde ettiği işte çalışarak, en az üç kişi tarafından sunulan hizmetleri denetleyerek ve inceleyerek ikame edebilir.

Bölüm 172.3 Cezai mahkûmiyetin bildirilmesi

Bu Eyalette Ceza Kanununda belertilen bir suçtan veya New York Eyaletinde ya da başka bir eyalette ya da Federal veya yabancı kaza dairelerinde suç teşkil edecek bir vukuattan hüküm giymiş olan lisans sahibi bekçi, koruma veya devriye bürosu ya da lisanslı dedektif veya tescilli diğer güvelik görevlileri, Dışişleri Bakanlığı, Lisanslama Hizmetleri Şubesi, Albany Ofisine söz konusu mahkûmiyeti bilgisini bu mahkûmiyet tarihini müteakiben 10 gün içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla iletir. Bu bildirim, temyiz davasının görülmesine bakılmaksızın verilir.

SAĞLANACAK HİZMETLERE İLİŞKİN BEYAN

KISIM 173

Bu bilgiler New York Eyaleti kanunları, tüzük ve yönetmelikleri resmi listesinin (NYCRR) resmi versiyonu değildir. Belgenin doğruluğuna ilişkin herhangi bir ifade bulunmadığı gibi, bu belge New York Eyalet mahkemelerinde delil olarak kullanılamaz. Doğruluk ve delil amaçlı kullanımın sağlanması için resmi NYCRR belgesine atıfta bulunulması gerekir. Resmi NYCRR belgesi West Publishing, 610 Opperman Drive, Eagan, MN 55123, 1-800-344-5009 adresinden temin edilebilir.

Bölüm 173.1 Hizmetlerin ve ücretlerin önceden beyan edilmesi

 1. Hiçbir lisanslı dedektif, bekçi, koruma veya devriye bürosu, lisans sahibi tarafından imzalanan ve sağlanacak özel hizmetin veya hizmetlerin ve bu hizmete veya hizmetlere ilişkin ücretlerin belirtildiği yazılı bir beyannameyi müşteriye takdim etmediği takdirde söz konusu hizmetleri müşteri adına gerçekleştirmeyi taahhüt edemez. Hizmetlerin herhangi birinin ya da tümünün saat bazında veya periyodik bazda gerçekleştirildiği hallerde, bu hizmet sunumuna ilişkin olarak müşteriden özel izin almaksızın gerçekleştirilebilecek bu hizmetlerin periyodik birim sayısına göre ücret belirlenir ve buna ait sınır tespit edilir; bu beyanda aynı zamanda müşterinin yazılı olarak rızası alınmadığı takdirde lisans sahibinin bu sınırın ötesinde hizmet veremeyeceği de kabul edilir.
 2. Bu kısma aksi yönde belirtilen hususlara bakılmaksızın, müşteri ile lisans sahibinin verilecek hizmetler ile bu hizmetlere ait ücretleri tespit ederek yazılı bir anlaşmaya vardığı hallerde bu bölümün (a) alt bölümünde öngörülen beyanın iletilmesine gerek yoktur, ancak anlaşmada hizmetlerin periyodik bazda verileceğinin öngörülmesi veya anlaşmanın periyodik bazda verilecek bu hizmetlere ilişkin olması ve bu hizmetlere ait bir sınırın anlaşma ile tespit edilmemiş olması ve bu sınırın tespit edilmesinden vazgeçen müşteri tarafından açıkça anlaşılmaması halinde, lisans sahibi, müşterinin yazılı rızası olmaksızın belirtilen hizmetlerin ötesinde başkaca hizmetin verilemeyeceği, periyodik bazda sağlanacak birim sayısına ilişkin bir sınırın öngörüldüğü ölçüde bu bölümün (a) alt bölümünde öngörülen beyanı iletir.

Lisans sahibi, müşteriden hizmetlere veya ücretlere ilişkin beyanın alındığına ya da yapılan anlaşmanın iletildiğine dair yazılı olarak bir alındı bilgisi alır veya bu beyanın alındı ya da iletildi belgesini saklar.

Bölüm 173.2 Muhafaza edilecek kayıtlar

Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, lisans sahibi, müşteriye müşteri adına gerçekleştirilen hizmetlerin belirtildiği yazılı bir rapor iletir. Bu rapor, faturalama anında müşteriye sunulur ve dava tamamlanıncaya kadar kayıtların muhafaza edilmesini gerektirecek karara bağlanmamış bir dava olmadığı takdirde lisans sahibi tarafından hizmetlerin tamamlanmasının ardından üç yıllık bir süre boyunca muhafaza edilir.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞİRKETLERİ

KISIM 174

Bu bilgiler New York Eyaleti kanunları, tüzük ve yönetmelikleri resmi listesinin (NYCRR) resmi versiyonu değildir. Belgenin doğruluğuna ilişkin herhangi bir ifade bulunmadığı gibi, bu belge New York Eyalet mahkemelerinde delil olarak kullanılamaz. Doğruluk ve delil amaçlı kullanımın sağlanması için resmi NYCRR belgesine atıfta bulunulması gerekir. Resmi NYCRR belgesi West Publishing, 610 Opperman Drive, Eagan, MN 55123, 1-800-344-5009 adresinden temin edilebilir.

Bölüm 174.2 Muaf Tutulan Kurumlar

 1. Kamu tüzel kişiliklerin Genel Hususlara İlişkin kanunun 7. maddesine istinaden lisans almasına gerek yoktur ancak Genel Hususlara İlişkin kanunun 7. maddesinde ve bu yönetmeliklerde öngörülen güvenlik görevlisi hizmeti sunan çalışanlarını tescil eder.
 2. Çalışanlarının merkezi istasyonda polis ya da itfaiye birimlerine izleme ve raporlama hizmetlerini sunduğu merkezi güvenlik ya da itfaiye istasyonlarının faaliyetleri için Genel Hususlara İlişkin kanunun 7. maddesine istinaden lisans alınmasına gerek yoktur ancak 7-A maddesine istinaden çalışanlarının tescil edilmesi gerekmektedir.
 3. 7. maddede görülen lisanslama gerekliliklerinden muaf tutulan kurumlar, güvenlik görevlilerinin tescil edilmesine, personel kayıtlarının muhafaza edilmesine ve sorumluluk sigortasına ait kanıt belgenin dosyalanmasına ilişkin kanun ve yönetmeliklerin tüm bölümlerine uyar.

Bölüm 174.5 Parmak izi gerekliliği

 1. Genel Hususlara İlişkin kanunun 7. maddesine istinaden lisans sahipleri, bu başlığın 170.2 sayılı bölümünde öngörüldüğü üzere tüm çalışanlarının ya da bu Kısmın 174.3 sayılı bölümüne istinaden bir görevlendirme yapılmışsa güvenlik görevlisi kurumundaki çalışanların parmak izlerini ibraz eder.
 2. 7nci maddeye istinaden lisans alma gerekliliğine tabi olmayan güvenlik görevlisi şirketleri, tüm güvenlik görevlisi çalışanlarını parmak izlerini ibraz eder. Bu parmak izleri, bu Başlığın 170.2 sayılı bölümünde öngörülen yöntemlerden herhangi biri kullanılarak ya da güvenlik görevlisi şirketi tarafından istihdam edilen ve daha önce parmak izi alınmış olan bir kişi tarafından alınabilir.
 3. Ceza Adaleti Hizmetleri Şubesi tarafından onaylanan güvenlik görevlisi eğitim okulları, tescil talebinde bulunacak potansiyel güvenlik görevlilerinin ve tescilli güvenlik görevlilerinin parmak izlerini ibraz edebilir. Bu parmak izleri, eğitim okulu tarafından görevlendirilen ve daha önce parmak izi alınmış olan bir çalışan tarafından alınabilir.

Bölüm 174.6 Güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmek: gerekli özen

Güvenlik görevlisi şirketleri, başvuru sahibinin güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmeye hak kazanıp kazanmadığının belirlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen minimum gerekli özeni göstermesi gerekmektedir:

 1. Potansiyel güvenli görevlisi çalışanının hâlihazırda Dışişleri Bakanı tarafından tescil edildiği hallerde:
 2. Şirket, güvenlik görevlisi çalışanı başvuru sahibine Bakan tarafından öngörülen çalışan beyanname formunu dondurtur.
 3. Şirket, tescil kartını inceler ve kimlik numarasını çalışan beyannamesi üzerine kaydeder.
 4. Şirket, güvenlik görevlisi lisanslama sicil birimini arar ve bu birimle irtibata geçerek:
 5.  Tescil kartının geçerliliğini doğrular ve
 6.  Eğitim durumunu teyit ederek
 7. İş başı eğitiminin başarılı bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını;
 8. Yıllık hizmet içi eğitimin ne zaman verileceğini ve
 9. Silahlı güvenlik görevlisi için yıllık hizmet içi silahlı eğitimin ne zaman verileceğini belirler;
 10. güvenlik görevlisi tescil işlem numarası ve tarihini çalışan personel
 11. dosyasına kaydeder.
 12. İstihdamı müteakiben yedi gün içerisinde Dışişleri Bakanlığı’na normal posta yoluyla “İşe Giriş Bildirgesini” gönderir.
 13. Potansiyel güvenlik görevlisi çalışanının başka bir şirket tarafından ibraz edilen tescil başvurusunun henüz karar bağlanmadı hallerde:
 14. Şirket, güvenlik görevlisi çalışanı başvuru sahibine Bakan tarafından öngörülen çalışan beyanname formunu dondurtur.
 15. Şirket, başka bir şirket tarafından çalışan başvuru sahibine düzenlenen geçici tescil kartını inceler ve bir nüshasını çalışan beyannamesine ekler.
 16. Şirket, güvenlik görevlisi lisanslama sicil birimini arar ve bu birimle irtibata geçerek:
 17. Henüz karara bağlanmamış güvenlik görevlisi tesciline ilişkin başvurunun geçerliliğini doğrular;
 18. Tescilin çıkarılabilmesi için gerekli olan tüm bilgilerin ibraz edildiğini doğrular ve
 19. Eğitim durumunu teyit ederek:
 20. İş başı eğitiminin başarılı bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını;
 21. Yıllık hizmet içi eğitimin ne zaman verileceğini ve
 22. Silahlı güvenlik görevlisi için yıllık hizmet içi silahlı eğitimin ne zaman verileceğini belirler;
 23. Güvenlik görevlisi tescil işlem numarası ve tarihini çalışan personel dosyasına kaydeder;
 24. irket, güvenlik görevlisi çalışanına Bakan tarafından öngörülen şekilde bir geçici tescil kartı düzenler.
 25. İstihdamı müteakiben yedi gün içerisinde Dışişleri Bakanlığı’na normal posta yoluyla “İşe Giriş Bildirgesini” gönderir.
 26. Potansiyel güvenlik görevlisi çalışanının sektörde yeni olduğu hallerde:
 27. Şirket, güvenlik görevlisi çalışanı başvuru sahibine Bakan tarafından öngörülen çalışan beyanname formunu dondurtur.
 28. Şirket, güvenlik görevlisi lisanslama sicil birimini arar ve bu birimle irtibata geçerek:
 29. Potansiyel görevli için herhangi bir başvurunun beklemede olmadığını doğrular ve
 30. Daha önce bu potansiyel görevli için ehliyetsizlik kararının verilmediğini doğrular.
 31. Güvenlik görevlisi tescil işlem numarası ve tarihini çalışan personel dosyasına kaydeder.
 32. Kimlik doğrulaması. Kimlik doğrulaması, Devlet tarafından düzenlenen ehliyet ya da Devlet tarafından düzenlenen fotoğraflı kimlik kartı veya ABD askeri kart gibi kimlik hakkında bilgilerin yer aldığı belgeler kontrol edilerek yapılabilir.
 33. Çalışan beyanname formu üzerinde gösterilen önceki istihdam kaydının doğrulanması. Bu bilgilerin doğrulanması, daha önceki işverenlerden referans mektuplarının temin edilmesi ve dosyalanması suretiyle yapılabilir.
 34. Şirket görevli çalışana güvenlik görevlisi tesciline ilişkin başvuru doldurtur ve işe uygunluğunu tespit etmek amacıyla sabıka kaydı cevaplarını inceler.
 35. Şirket gerekli olan tüm belgelerin başvuruya eklendiğini doğrular:
 36. Fotoğraf;
 37. Görevli başvuru sahibinin şube tarafından onaylanan standart parmak izi kartları üzerine alınan parmak izlerinden bir seri;
 38. [Ayrılmış]
 39. Başvuru sahibinin görevlendirme öncesi eğitimi ve uygun hallerde silahlı güvenlik görevlisi eğitimini başarılı bir şekilde tanımladığına dair belge;
 40. Genel Hususlara İlişkin kanunun 7A sayılı maddesini 89-h bölümünde öngörülen ücretler;
 41. Şirketin çalışan beyannamesinde yer alan bilgilerin doğru olup olmadığını teyit etmek üzere gerekli özeni gösterdiğine dair belge ve
 42. Hazırlanan bir “İşe Giriş Bildirgesi”.
 43. Şirket, Şirket, güvenlik görevlisi çalışanına Baka tarafından öngörülen şekilde bir geçici tescil kartı düzenler.

Bölüm 174.7 İşe giriş bildirgesi

Tüm işverenler, güvenlik görevlilerinin işe girişine ilişkin bilgileri işe giriş bildirgesi formu üzerinde Dışişleri Bakanlığı’na ibraz eder.

 1. Güvenlik görevlisi tesciline ilişkin asıl başvuruda yer alan işe giriş bildirgesi, ilave ücret alınmaksızın kullanılabilir.
 2. Asıl tescil başvurusunu takiben verilen işe giriş bildirgesi formları ile birlikte 25$ dolarlık bir dosya ücret alınır.

Bölüm 174.10 Ehliyetsiz kılan iş görmezlik

Ehliyetsiz kılan iş görmezlik durumu, fiziksel veya zihinsel engele veya Bakanlıkça belirtildiği üzere makul bir gerekçe ile veya makul bir gerekçe olmadan başvuru sahibinin güvenlik görevlisi pozisyonuna ait elzem vazifeleri ifa edememesine neden olan sarhoşluk, alkol ve uyuşturucu kullanımı, tiryakiliği ve bağımlılığı sebeplerinden dolayı bir engele sahip olmayı veya Bakanlık tarafından belirlendiği üzere sağlık veya güvenliğe doğrudan bir tehdit teşkil eden kişileri ifade eder.

Bölüm 174.11 Soruşturmadan vazgeçme

Bakanlık, Ceza Adaleti Hizmetleri Şubesi işe istişarede bulunduktan sonra, güvenlik görevlisi şirketinin ya da başvuruda bulunan güvenlik görevlisi başvuru sahibinin Genel Hususlara İlişkin kanunun 7. maddesinde 7A sayılı maddesinde öngörülen gereklilikleri karşılayan ya da bu gereklilikleri aşan arka plan soruşturması gereğine tabi olduğunu tespit ettiği takdirde arka plan soruşturmasından ve uygulanacak ücretlerden vazgeçebilir. Bakanlığın polis memuru ya da sulh memuru olarak istihdam edilen ve Ceza Adaleti Hizmetleri Şubesinde parmak izleri bulunan başvuru sahipleri için de arka plan soruşturmasını başlatması gerekmez.

Bölüm 174.12 Güvenlik görevlisi tescili

 1. 1 Ocak 1994 tarihinde ve bu tarihten sonra New York Eyaletinde güvenlik görevlisi olarak işe alınan tüm bireyler, Genel Hususlara İlişkin kanunun 7A sayılı maddesinde öngörülen hükümler doğrultusunda tescil edilir.
 2. 1 Ocak 1994 tarihinden önce New York Eyaletinde güvenlik görevlisi olarak işe alınan tüm bireyler, Genel Hususlara İlişkin kanunun 7A sayılı maddesinde öngörülen hükümler doğrultusunda 24 aylık bir süre içerisinde tescil edilir.
 1. 1 Ocak 1994 tarihinden önce çift sayılı bir yılda işe alınmış olan bireyler,

1994 takvim yılı içerisinde işe alınışlarının yıldönümü olan tarihte tescil edilir.

 1. 1 Ocak 1994 tarihinden önce tek sayılı bir yılda işe alınmış olan bireyler,

1995  takvim yılı içerisinde işe alınışlarının yıldönümü olan tarihte tescil edilir.j

1.400 kez görüntülendi