ÖNEMLİ UYARI

Dedektiflik.com.tr içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜR CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

MAHKEME HUZURUNDA ALDATMANIN ISPATI

MAHKEME HUZURUNDA ALDATMANIN ISPATI

TOPLUMUMUZDA ALDATMA

Sevgili misafirimiz,

Aldatma (zina) eylemi, Türk toplumunun örf adetlerine göre hoş olmayan gayri ahlaki bir davranış biçimidir. Toplumumuz, geçmişte ve günümüzde bu davranış biçimini onaylamazken; gözden uzak kapalı kapılar ardında da aldatma eylemi rağbet gören bir yaşam tarzı haline geldiği açıkça ortadadır. Aldatılan kadınların aldatılmayı kadınlık onurlarına kadınlık gururlarına şeref ve haysiyetlerine yediremeyerek hayatlarındaki yalnız kalma ekonomik özgürlüğünü kaybetme varsa çocuklarını babasız büyütme zorluklarını göze alarak boşanma kararı almaktadırlar.

BOŞANMA KARARI

Ülkemizde yaşayan evli insanlar aldatıldıkları için boşanma kararı aldıklarında aldıkları boşanma kararını gerçekleştirmenin zorluklarından habersiz oluyorlar. Toplum olarak anayasamızı anayasal haklarımızı ve ülkemizde yürürlükte olan kanunlarımızı birçoğumuz hemen hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da bilmemiz gerekenleri bilmiyor ve sonradan öğrenmeye çalışıyoruz. Ne zaman karşımıza hukuksal bir sorun çıksa o zaman hemen çevremizdeki dostlarımızın tavsiyesi veya başka bir yolla konunun ehli bir avukat arayışına giriyoruz. Aldatmaya dayalı alınan boşanma kararı ülkemizde aile hukukunu düzenleyen 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun A. Boşanma sebepleri başlığı adı altında  Zina başlığının  altında 161. Maddesinde şöyle denilmektedir.

“Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.”

Bu maddede aldatılan eşin boşanma davası açmaya hakkı olduğu açık ve net bir dille belirtilmiştir. Ancak aldatılan eşin boşanma davası açma kararı aldıktan sonra onu bekleyen en büyük zorluk açılan davada mahkeme huzurunda aldatıldığının ispatıdır.

BOŞANMA DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME

Sayın misafirimiz, eşinizin sizi aldatmasını kabullenmeyerek almış olduğunuz boşanma davasının görüleceği mahkeme bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Boşanma davaları bölge ve adliye imkanlarına göre aile mahkemelerinde, aile mahkemesi olmayan adliyelerde ise aile mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülmektedir. Boşanma davasının açılacağı şehir ise eşlerin evliyken birlikte son altı ayı geçirdikleri şehrin adliyesine müracaat edilmektedir.

Bireyler ayrı şehirlerde bulunuyor ise de yine eşi ile birlikte geçirdiği son altı aylık adres de ki mahkeme hukuk yargılaması usulüne göre yetkili mahkemedir.

Yukarıda da izah ettiğim gibi ülkemizde aile hukukunu düzenleyen 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 161. maddesi aldatma (zina) olarak tanımlanmıştır. Bu husus tam kusur olarak kabul görmekte ve açılan boşanma davalarında aldatma eylemi gözle görülür elle tutulur delillerle ispatlandığı takdirde, sayın mahkeme hâkimi haklı tarafın talepleri doğrultusunda tarafların boşanmalarına hükmetmektedir.

SEVGİLİYE AÇILACAK OLAN TAZMİNAT DAVASI

Ülkemizde, evli bir şahsın eşini aldatması kanunlarımızda boşanma sebebi iken; evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik dışı birliktelik yaşayan kişi haksız fiil hükümleri kapsamında, diğer eşin uğradığı zarardan sorumlu tutulmaktadır. Bu hususta aldatılan eşin uğradığı manevi zararın telafisi için eşinin sevgilisine açılacak olan manevi tazminatı açıklamaktadır.

Burada açıklamak istediğim husus aldatılan eş, eşinin cinsel birliktelik yaşadığı sevgilisine 6098 kanun numaralı Türk Borçlar Kanununun 49. maddesi uyarınca Asliye Hukuk Mahkemelerinde aldatıldığını delillerle ispatlayarak manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir.

Sevgiliye açılacak olan manevi tazminat davası boşanma davasından sonuçlanması durumunda burada verilen hüküm de sayın mahkemenin gerekçeli kararı ile birlikte boşanma davasının görüldüğü mahkemeye aldatma delili olarak sunulabilir.

ALDATMANIN İSPAT ZORLUĞU

Ülkemizde yaşayan insanlar her ne kadar kendileri de aldatma eylemini gerçekleştirse çevrelerinde açığa çıkan aldatma eylemleri için olumsuz mütalaa yapmaktan kendilerini ala koyamazlar. Bu davranış insan doğasında her zaman var olan kabullenmeme güdülerinden kaynaklanmaktadır. Eşlerini aldatan kişiler doğaları gereği aldatma eylemlerini her zaman saklama ihtiyacı hissederler. Hal böyle olunca, genel ahlaka ve hukuka aykırı davranışlardan kabul edilen aldatma (zina) eylemi taraflar arasında saklanarak gizli bir şekilde yapılması aldatma eyleminin tespitini zorlaştırmaktadır.

ALDATMA EYLEMİNDE TANIKLIK

Günümüzde insanlar eşlerinin kendilerini aldattığından şüphelenmekte ve eşinin kendisini aldattığını delillerle mahkeme huzurunda ispat edememekte veya eşlerinden boşanmak isteyen kişiler açılan boşanma davasında kendileri lehine yalan beyanda bulunacak tanıklar bulmakta.

Bulunan bu tanıklar sayın mahkemelerde boşanma davasına konu olan aldatma eylemini kendi yorumlarıyla anlatmakta ancak yılların tecrübeli hâkimleri bu ve benzeri tanıkların yalan söylediklerini tanığın bir iki cümlesini dinlediğinde anlamaktadırlar.

Çünkü aldatma eylemi, taraflar arasında gizli yapıldığı için boşanma davalarının görüldüğü mahkemelerde bu eylemin ispatı sadece tanık beyanlarına dayandırılarak ispatlanmaya çalışılması Türk hukuk sisteminde kabul görmemektedir. Boşanma davasının görüldüğü mahkemede aldatma olayına ilişkin doğruları söyleyen tanık beyanları, eylemin ispatlanması için sayın mahkemeye sunulan yan delillerle desteklenmesi tanık beyanlarının doğruluğunu ispatlar nitelikte olacaktır.

ÜLKEMİZDE UYGULANAN HUKUK SİSTEMİ

Sayın misafirlerimiz ülkemizde uygulanan hukuk sistemi gelişmiş ülkelerdeki sisteme benzer nitelikte olup sayın mahkemelerimizde görevli Hâkimlerimiz hukuka uygun elde edilmiş her türlü (fotoğraf, kamera kaydı, cep telefonu sms yazışmaları, İnternet ortamında sosyal web sitelerinde yapılan yazışmalar, mahkeme kararları, otel kayıtları ve benzeri) delilleri inceleyerek aldatmanın varlığını tespit etmektedirler. bu nedenle gözle görülür elle tutulur delillerin sayın mahkemelerimizde önemi çok büyüktür. Bu ve bunların benzeri yasalara uygun temin edilmiş her türlü delil sayın mahkemelerimizde görülen boşanma davanıza sunulabilir.

 Ancak yukarıda belirtmiş olduğum deliller oldukça çok zor elde edildiği için taraflar arasında büyük bir gizlilik içerisinde yaşanan aldatma eyleminin, genelde ispatlanması çok zor hatta bazı durumlarda imkansız olabilmektedir.

ALDATMAYI İSPATLAYACAK DELİLLER

Ülkemizde uygulanan hukuk sisteminde sayın hukukçularımız aldatma eyleminin var olduğundan söz edebilmek için gözle görülür, elle tutulur delillere gereksinim duymaktadırlar. Boşanma davasında aldatma eyleminin doğrudan ispatlanabilmesi için hukuka uygun olarak elde edilen eylem anına ait delillere genelde doğrudan ulaşılamaz.

Bu nedenle, bu eylemin varlığını ispatlayacak kişinin eşinin başkasından hamile kalması, eşin karşı cinsle yaşadığı cinsel ilişkiden kaynaklanan kalıtımsal ya da tedavisinin zor olduğu bulaşıcı bir cinsel hastalığa yakalanması, eşin kendi el yazısı ile sevgilisine yazdığı aşk mektupları, eşin kendi günlüğünde keldi el yazısı ile yazdığı duygusal içerikli anıları, eşin karşı cinsle otelde aynı odada kaldığını ispatlayan otel kaydı otel faturası, otel kamera kayıtları, eşin karşı cinsle restoran, kafe, bar, disko, sinema, havuz, plaj, orman, park, deniz kenarı ve eğlence mekanlarında hukuka uygun elde edilmiş samimi fiziki temaslarında görüntüler içinde yer aldığı fotoğraf ve video kayıtlarıdır.

Eşin karşı cinsle yaşamın olağan akışına aykırı sıklıkta yaptığı telefon konuşmaları ve cep telefonu ile mesajlaşması, eşin internet ortamında sosyal paylaşım web sitelerinde karşı cinsle yaptığı yazışmalar, eşin karşı cinsle yaptığı e-mail yazışmaları ve eşin karşı cinsle günlük yaşam alanının dışında hayatın olağan akışına aykırı biçimde eylem fiziki aktivite içinde bulunmaları da aldatmanın varlığı için oldukça güçlü maddi delillerdir.

Ancak bu delillerin zaman aşımı süreleri vardır. Aldatmaya dayalı dava açma hakkı olan eş boşanma sebebini öğrenmesinde başlayarak 6 ay içinde boşanma davası açması gerekir. Ayrıca her halde aldatma (zina) eyleminin üzerinden 5 yıl geçmesi durumunda aldatılan eşin dava hakkı düşmektedir. Ayrıca aldatılan eş eşini affetmesi durumunda dava hakkı ortadan kalkar ve elindeki her türlü delil yok sayılır. Aldatılan eşin aldatılması tekerrür etmesi durumunda tekrar dava açma hakkını elde eder ve bu durumda yukarıdaki zaman müeyyideleri tekrar geçerlilik kazanır.

Boşanma davasına bakan mahkemenin sayın hâkimi 161. maddenin uygulamasında yukarıda belirtilen delillerin hukuka uygun elde edilmesi halinde delilleri sunan tarafın lehine değerlendirme yaparak boşanma yönünde hüküm kurmasının uygun olacağını ilgili Yargıtay dairelerinin geçmişte bu yönde aldığı kararlarla da sabit olduğu anlaşılmaktadır. Gerek Yargıtay daireleri gerekse yerel mahkemeler yargılamaya konu olan aldatma eyleminin ispatı için dosyaya sunulan hukuka uygun elde edilen delillerin değerlendirmesini son derece hakka niyetli yapmaktadırlar. Sayın mahkemelerin değerli hâkimleri üzerinde önemle durduğu konu elde edilen delillerin yasalara uygun elde edilmiş olmasıdır. Yasalarımız, sayın hâkimlerimize yasaya uygun delillerle aldatmaya karar verme imkânını verilmiştir.

Bu ve benzeri deliller aldatmanın varlığına dair kanaat oluşturacak güçlü emareleridir. Unutulmamalıdır ki, tüm kanıtların hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerekmektedir.

Aldatıldığı yönünde elinde ipuçları ve güçlü şüpheleri bulunan eşler, sizlere yukarıda açıkladığımız delillerin bir kısmını hukuka uygun olarak elde ederek açılan veya açılacak olan boşanma davasına sunabilirsiniz.  Bazı deliller örneğin otel kayıtları otel faturaları otel ve eğlence mekanlarına ait kamera kayıtları cep telefonu dökümleri cep telefonu HTS raporları ve benzeri delillerin temini ancak mahkeme kararıyla elde edilmektedir.

Bu ve benzeri delilleri boşanma davası açtıktan sonra toparlanması için sayın mahkemeden de talep edebilirsiniz.  Hâkimin delillerin toplanması yönünde vereceği karar ile ilgili kurumla mahkeme arasında yapılacak resmi yazışmalarla bu ve benzeri deliller mahkemece temin edilebilir.

HUKUKA UYGUN ELDE EDİLMEYEN DELİLLER

Eşinizin bulunduğu ortama ses kayıt cihazı koyarak ses kaydı elde etmeniz. Eşinize ait cep telefonuna casus telefon programı yükletmeniz. Eşinizin ev ve iş sabit telefonuna dinleme cihazı takmanız, eşinizin özel kullanımında olan bilgisayarına casus program yüklemeniz ya da mail şifresini kırarak delil elde etmeye çalışmanız, eşinizin cep telefonu dökümlerini, otel kayıtlarını, eşinizi sevgilisi ile birlikte başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan bir yerde kamera ile kaydetmeniz veya kaydettirmeniz, bu ve buna benzer eylemleri gerçekleştirmeniz veya gerçekleştirmek üzere bir başka şahsa emir talimat vermeniz, ricada bulunmanız hukuka aykırılık nedenidir ve suçtur.

Bu ve buna göre durumlarda suç işlemeniz durumunda hakkınızda yapılan yargılamada hapis cezası ile cezalandırılacağınızı unutmamalı ve bu tür eylemlerden kaçınmalısınız.

Not: Değerli okurumuz yukarıdaki bilgilerin size yetersiz gelmesi durumunda firmamızı arayarak veya info@izmirdedektiflik.com mail adresimize mail sorularınızı yollayarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Saygılarımla
Özel Dedektif Bilal KARTAL

104.711 kez görüntülendi
Etiketler:

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 13 YORUM

 1. Banu dedi ki:

  Selam yazdığınız yazılar gerçekten hayran kaldım böyle bir konuda bilgili olmak her kadının istediği önemli konulardan bir tanesi bende eşimin yalanlarını yakalıyorum ama bunu ispat edemiyorum. 3 senedir evliyim eşim bu zaman dilimi içerisinde asla eve geç gelmez geç geleceği zamanlarda kesin haber verirdi. Eve son zamanlarda geç gelmeye başladı geç geleceğini haber vermiyor bazen de aradığım zamanlar telefonunu kapatıyor o günlerde eşim eve gelmiyor ne olduğunu sorduğum zaman eşimin tepkisi konudan kaçması bağırarak üste çıkması beni korkutuyor. İş var, yoğunuz diyerek konuyu değiştirmeye çalışıyor. Dün gece aynı olaylar tekrar oldu bu sefer iş yerini aradım ama telefonu açan olmadı eşimi aradım telefonu kapalıydı. Merak ettim eşimi iş yerine gitmeye karar verdim gittiğimde güvenlikten başka kimse yoktu toplandı mı oluyor mu diye sorduğum zaman bundan iki ay önce toplantı olduğunu söyledi. Eşimin geç saatlerde eve gelmesi beni aldatıyor anlamına mı geliyor lütfen yardım edin bu konuda eşimi takip ettirebilir miyim?

  1. Banu hanım,
   Yazılarımıza ilgi duyarak okuduğunuz için bizde size teşekkür ederiz.
   Eşinizin yalanlarını yakalamanız, eşinizin geç gelmesi, eşinizi aradığınızda size cevap vermemesi, toplantı bahanesiyle eve gelmemesi bunların üzerine açıklama beklediğinizde de size karşı sert bir tutum içerisinde sizi devamlı aşağılayıcı, kötüleyici ve yüksek sesle bağırması üzerinize yürümesi halleri tipik olarak aldatma belirtileridir. Aldatan erkek gayri ahlaki bir ilişki içinde bulunduğu için aldatma eyleminin açığa çıkmasını istemez. Aldatmayı devamlı gizleme ihtiyacı hisseder. Bu nedenle eşine ve çocuklarına karşı bazı davranış bozuklukları sergiler. Bunlar, eşinin üzerine yürüme, eşine yalan söyleme, eşine hakaret etme, eşine bağırma, eşinin telefonunu açmama ve benzeri eylemler olarak sıralanabilir. Bu nedenle eşinizin size karşı davranışlarında aldatma eylemi ile ilgili büyük bir uyuşma gözlenmektedir. Eşinizin sizi aldattığından şüphelenebilirsiniz ancak bu olayı kesin delillerle ispatlamadan böyle bir kanıya kapılmayın. Eşinizin iş yaşantısında hepimizin olduğu gibi bazı inişler ve çıkışlar olabilmekte bu nedenle bu konunun araştırılması gerekmektedir. Bu konuyu kendi imkanlarınız dahilinde araştırabileceğiniz gibi imkanınızın olmadığı durumlarda oturduğunuz şehirde bulunan ciddi çalışan işinin uzmanı profesyonellikten ödün vermeyen gizliliğe önem veren iyi bir dedektiflik firması ile çalışarak bu sorununuzu çözümleyebilirsiniz. Saygılarımla
   Özel Dedektif Bilal Kartal

 2. Havva dedi ki:

  EŞİMİN BENİ ALDATTIĞINI İSPATLAMAK İSTİYORUM.

  Eşimin beni aldattığından şüpheleniyorum hatta bundan eminim şüphelendiğim bir kadında var. 5-6 aydır evde huzur yok. Aynı yatakta bile yatmıyoruz. Eşim sanki benim eşim değil ne para bırakıyor ne ihtiyaçlarımızı soruyor. Evi otel gibi kullanıyor. Bu dost ilişkisini ispatlamak için ne yapabilirim. Savcılığa bir dilekçe verebilir miyim ama aldatıldığıma dair bir kanıt yok elimde sadece, kadının adını-soyadını ve telefon numarasını biliyorum. Ayrıca eşimle benimde kısa bir süre sonra davamız var. ama boşanma davası değil. 1 ay önce beni darp,hakaret ve tehdit etmekten davacı olmuştum ama mahkemede şikayetçi olmamayı düşünüyordum evliliğimi kurtarmak için ama görüyorum ki eşim bunun hak etmiyor bu ilişkiyi ispat için bana bir yol göstermenizi rica ediyorum. Eşime boşanma davası açacağım açmış olduğum davada mahkeme huzurunda bu delillerle eşimin beni aldattığını ispatlayabilir miyim lütfen bana yardımcı olun teşekkürler.

  1. Selam Havva hanım.
   Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Eşinizle aranızda yaşanan olaylar halen yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 86. maddesi ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 161. ve 166. maddelerini ilgilendiren konulardır. Eşiniz tarafından darp edildiğinizi ve eşinizden şikayetçi olduğunuzu mahkemede şikayetçi olmayı düşünmediğinizi belirtmişsiniz. Kasten yaralama suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 86. maddesinde belirtildiği gibi “kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denilmektedir. Ancak kasten yaralama suçu neticesinde eşinizden şikayetçi olduğunuzda kolluk güçleri tarafından sevk edildiğiniz sağlık kuruluşu tarafından alınan sağlık raporunda vücudunuzun herhangi bir yerinde darptan kaynaklanan yara, bere, çizik, çürük ve morarma vb. bulgulara rastlandığı açıkça belirtilirse eşiniz yargılanmış olduğu davada siz şikayetçi olmasanız dahi ceza alır. Ancak sizin şikayetçi olmamanız eşinizin alacağı cezanın indirilmesinde etken olabilir.
   Eşiniz tarafından darp edildiğinizi, evinizde huzurunuzun olmadığını, eşinizin eve para bırakmadığını, ihtiyaçlarınızı karşılamadığını, evi otel gibi kullandığını belirtmişsiniz. Eğer belirtmiş olduğunuz bu hususları sayın mahkeme huzurunda tanıklar ve vesaire delillerle ispat etmeniz mümkündür. Eşinize 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesi olan evlilik birliğinin temelden sarsılması yönünde boşanma davası açarak eşinizden boşanabilirsiniz. Ancak medeni kanunumuzun 161. maddesi olan aldatma maddesine dayanarak açacağınız boşanma davasında yukarıda belirtmiş olduğunuz aldatma yönünde delillerinizin yetersiz olacağını bilmenizi isterim. Eşinize karşı açılacak olan boşanma davası 166. maddeden açılabilir ve açılan dava kazanılır. Ancak siz eşinize 161. madde olan aldatmadan ve eşinizin sevgilisine ayrıca manevi tazminat davası açabilmeniz için eşinizin sevgilisinin adını, soyadını, adresini tespit etmeli ayrıca eşinizin sevgilisiyle samimi bir şekilde çekilen fotoğraf, video kayıtları, eşinizin sevgilisiyle gittiği otel giriş çıkış görüntüleri, otel video güvenlik kamera kayıtları, resmi otel kayıtları vb. delillere muhakkak ulaşmanız gerekmektedir. Bu delillere ulaşamadığınız da eşinize açılacak olan boşanma davası ile eşinizin sevgilisine açılacak olan manevi tazminat davası kazanılamaz. Saygılarımla.
   Özel Dedektif Bilal Kartal

 3. melik yabar dedi ki:

  ben im eşim ile bosanma davası asamasındayız . benim eşim beni aldattıgını face book da bir yazısmasında karsı kişiye ask sözcükleri yani seni cokkkk ama cokk seviyorum keske eşimde seni benim kadar cok sevse idi sözcükler içeren kelimelerini gördüm ve kendi arakadsıda onayladı aldattıgını ve bende bunun üzerine benimde face book tan tanısdıgım bir bayan la abi kardes ilişkisi vardı onunla samimi resimlerimiz vardı face book da onlarıda eşim ben ona bosanma davası acdıgımda oda face book daki resimleri mahkemeye beni kendiisi bu bayanl aldatıyor dedi kısacası cekişmeli bir dava içerisindeyim bende bu face deki eşimin yazısdıgı bayanla davayı acdıktan sonra eşim adına onunla yazısdım ve konusmalarında grup sevişme ve lezbiyenlik içeren konumalarını ben mah kemeye sundum bu asanamada mahkeme bu yazısmaların bir bilir kişi tarafından bilisayarımdan cıktılarını isdeddi . yanlız karsı taraf bu yazısmaların davadan sonra yazıldıgını ve eski eşimin yerine kendimin yazdıgını söyledi ama dava acılmadan önce böyle bir yazısma var bundan dolayı bana suc teskil eddiği için karsı taraf suc dosyasında bulunmıus bunun sonucunda bana nasıl bir suç kususru olabilir bu konuda acil sizden cvp bekliyorum.tesekkürler.

 4. ALKAN KILIÇ dedi ki:

  Merhaba ben 20 yıl önce şuanda boşanmakta olduğum tarafından aldatıldım.Fakat bu aldatma olayı biz evlenmeden önce eşim birbaşkasından hamile kalıyor.Bana senden hamileyim diye beni kandırıyor.Ben 20 yıl benim çocuğum diye bir başkasının çocuğuna babalık yapıyorum.Ve 20 yılın sonunda ben bir duyum uzerine çocuğu alıp DNA testi yaptırıyorum.Sonuç çocuğun benden olmadığı testin vermiş olduğu raporla ısbatlanıyor.Bu durum karşısında benim her iki tarafada yani çocuğun biyolojik anne ve babaya maddi manevi tazminat hakkım doğuyormu.Bukonu * hakkında beni bilgilendirebilirmisiniz*Teşekkür ederim.

 5. Zynp dedi ki:

  Yazınızı tek solukta okudum, hayran kaldım.Çokta faydalandım teşekkür ederim.
  Ben de iki yıllık evliyim,7 aylık bir kızım var.Bundan yaklaşık bir ay önce eşimin beni çalıştığı yerde ki arkadaşı ile aldattığını öğrendim.Ailemizdeki herkes de öğrendi, kızın ailesi de öğrenince eşimi öldürmek için gitmişler eşim karakola saklanmiş ama kız tarafı şikayetçi olmamiş. Şu an kızı sözde namusunu temizlemek için esimin ailesi evlerine getirdi. Ben de şuan dava açmayı düşünüyorum ama ispatı için yeterli delilim olup olmadığını bilmiyorum. Eğer dava açılırsa telefon yazışmalarına mahkeme kararı ile ulaşılabilir mi? Ben başka neyi delil olarak kullanabilirim yardımcı olup yol gösterebilir misiniz lütfen?…

 6. find more dedi ki:

  very good post, i certainly love this web site, keep on it

 7. Daten retten dedi ki:

  Beneficial Blog! I had been simply just debating that there are plenty of screwy results at this issue you now purely replaced my personal belief. Thank you an excellent write-up.

 8. click here dedi ki:

  Nice post.Very useful info specifically the last part 🙂 Thank you and good luck.

 9. Website dedi ki:

  A friend of mine advised me to review this site. And yes. it has some useful pieces of info and I enjoyed reading it.

 10. I Am Going To have to come back again when my course load lets up – however I am taking your Rss feed so i can go through your site offline. Thanks.

 11. I like your blog. It sounds every informative.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?