ÖNEMLİ UYARI

Dedektiflik.com.tr içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜR CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.

ÖZEL DEDEKTİF

ÖZEL DEDEKTİF

Özel Dedektiflik Hizmetleri

Özel dedektiflik hizmeti, kişilerin talep ettikleri bazı bilgilere yasal sınırlar içinde kalmak şartıyla ulaşmalarını sağlayan, teknoloji, deneyim ve girift sosyal ilişkileri kullanma yeteneği yüksek bireylerden oluşan dedektiflerin özel çalışmaları toplamıdır.

Özel dedektiflik kavramı dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde farklı niteliklerle yaygın olarak kullanılmaktadır. Dedektif unvanı farklı ülkelerde devlet çalışanlarının kullandığı bir ad olarak kullanılmakta, bunun yanı sıra özel bürolarda ücret karşılığı bireylere talep ettikleri hizmetler sunulmaktadır.

Ülkemizde özel dedektif uygulamasının yasal çerçevesi henüz oluşturulmamış olmasına rağmen dünya çapındaki hukuksal çerçeve özel dedektifin çalışma alanını belirlemektedir. Özel dedektifler; ülkemizde var olan kişi hak ve hürriyetlerini belirleyen ve genel olarak muhatap olunan bütün yasa maddeleriyle uyumlu çalışmalar olmak durumundadır.

Özel Dedektifin Çalışma Konuları Nelerdir?

Özel dedektiflerin günlük yaşamda çok çeşitli alanlarda raporlarıyla katkı sunabilmesi mümkündür. Bunlar örneğin yıllardır ulaşılamayan bir yakını bulmak şeklindeki masum konular olabildiği gibi, genellikle farklı derecelerde suç ve hak gaspına yönelik inceleme ve tespitlerin yapılması çalışmalarıdır. Özel dedektiflerin çalışma alanlarını şu ana dek uygulamaların yoğunlaştığı başlıklar halinde şöyle inceleyebiliriz;

1-Hukuksal Dedektiflik Çalışmaları

2-Kurumsal Dedektiflik Çalışmaları

3-Aile Kavramı İçinde Yaşanan Özel Sosyal Sorunlara Yönelik Çalışmalar

1-Hukuksal Dedektiflik Çalışmaları

Dedektifler, farklı konularda açılan ya da açılmak üzere hazırlığı yapılan hukuksal davalarda çözüme yönelik kullanılabilecek deliller toplarlar.

Günümüzde yaygın olarak icra davalarında özel dedektifliklerden yardım alınmaktadır. İcra takip işlemlerinde borçluların adreslerinin tespit edilmesi çalışmasını yaparlar. Borçluların icra uygulamasından taşınır mal varlıklarını kaçırmaları durumunda bu varlıkların saklandığı adreslerin tespit edilmesi çalışmasını yaparlar.

Özel dedektifler, farklı hukuk ve ceza davalarında ulaşılamayan tarafların yaşadığı yerler ve iş adreslerinin tespit edilmesiyle kendilerine yasal tebligatın ulaşmasını sağlarlar.

Özel dedektifler yine leasing şirketleri, bankalar gibi farklı finans kurumlarının borçlularının takip ve tespiti çalışmalarını yaparlar. Borçluların ilgili tüm taşınır taşınmaz mal varlıklarının bulunup tespit edilmesini sağlarlar.

Anlaşmazlıklarda ve suç işlendiği öngörüsünün oluştuğu durumlarda açılmış ya da açılmasına hazırlanılan her tür hukuk ve ceza davası hakkında, dava dosyasına karar ve çözüm yönünde katkıda bulunacak belge ve delillerin bulunup rapor halinde ya da bilirkişi katkısı olarak yargı makamına sunulması işlemini yerine getirirler.

2-Kurumsal Dedektiflik Çalışmaları

Özel dedektifler; firmaların talepleri üzerine, ürettikleri hizmet ve ürünlerin taklit edilmesine, gasp niteliğindeki kopyalama ve çoğaltma işlemlerine, markaların taklit edilip yasa dışı üretim yapılmasına, izinsiz üretim depolama ve satış işlemlerine karşı tespit çalışmaları yaparlar. Söz konusu suçları işlediği düşünülen faillerin belirlenmesi ve konumlarının tespit edilip yasa koruyuculara bildirilmesi çalışmalarını yaparlar.

Özel dedektiflik büroları da firmaların talepleri üzerine, personel adayı ya da personellerinin incelenmesi, takip edilmesi, işletme kural ve prensipleri ya da yasa dışına çıkan uygulamalarının varsa tespit edilmesi çalışmasını yaparlar. Personelin gizlemekle sorumlu olduğu üretim ya da ticari sırları rakip firmalarla, uygun olmayan kişi ve kurumlarla paylaşıp paylaşmadığı istihbaratını yaparlar, objektif ve somut delillerle sonuçları müşterilerine rapor ederler.

Bireylerin ve şirketlerin talepleri üzerine, piyasa araştırmaları yaparlar. Yatırım alanlarının ayrıntılı niteliklerini, istatistik verilerde ve tanıtım metinlerinde görülemeyecek piyasa risk faktörlerini bizzat alanda tespit ederek müşterilerine rapor halinde sunarlar.

Firmaların temsilcisi konumundaki bayilerin alanda gizli takibini yaparlar. Sigorta şirketlerinin muhatap olduğu dolandırıcılık olaylarını tespit etme çalışmaları yaparlar ve tüm çalışmalarını rapor halinde müşterilerine teslim ederler.

3-Aile Kavramı İçinde Yaşanan Özel Sosyal Sorunlara Yönelik Çalışmalar

Yaşadığımız dünyada insan ilişkileri girift, kontrol edilemez, sağlıklı tutulması zor bir hal almıştır. Eşimiz, çocuklarımız, sevdiklerimiz ve hatta kendimiz pek çok denetimsiz ve çoğu kez zararlı sosyal etki ve müdahalelerin neden olduğu hataları yaşamak ve bedel ödemek durumunda kalmaktayız.

Çocuklarımız içinde bulundukları sosyal çevrenin, basın ve yayın organlarının, internetin etkisinde, bizim onlara sunduğumuz yaşam ilkelerinin çok dışında ve güçlü bir bombardıman altındalar. Yine yoğun ve çok farklı olumsuz etkilerin müdahalesi altında eşlerimizle sağlıklı iletişim kuramamak ve uzaklaşmak, bir noktada kopmak durumunda kalabiliyoruz.

Tüm bu olumsuzluklar yaşanırken çoğu kez şüphe ve kaygılarla bu sağlıksız süreçleri devam ettiriyor ve daha büyük sorunların oluşmasına seyirci kalıyoruz.

Çocuklarımızın içinde bulunduğu fakat bizim bilmediğimiz sosyal çevrelerin etkisiyle örneğin uyuşturucu kullanmaya ya da daha farklı suç olaylarına karıştırılmaya ve hatta yaşamsal risklerin içine sokulmaya başlandığı süreçlerin ilk şüpheyle tespit edilip doğru müdahalede bulunulması çok önemlidir.

Yaşam yoğunluğunun ve koşullarının getirdiği yıpranmayla eşler aralarında duygusal kopuş yaşarlar. Bu durumu birbirlerine itiraf edip çözüm yolu aramadan, sorunu yok sayarak sürdürülen ilişkiler zamanla kişileri sadakat dışına çıkan farklı insan ilişkilerine sürükler. Eşler birbirleri hakkında bu tür kaygı ve şüphe duyduklarında, bu durumun yasal kişisel özgürlük sınırlarına müdahale edilmeksizin ve en uygun usulde tespit edilmesi ve soruna şüphelerle değil somut ispat niteliğindeki dedektiflik raporuyla müdahale edilmesi, böyle sıkıntılı bir durumun çözümü için belki en sağlıklı sonucu üretecektir.

Bu çok uç örneklerin dışında aile birliği kavramı için elbette çok çeşitli dedektifler çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Çocuklarımız hepimiz için çok önemli yaşam amaçlarımızdır. Çocuklarımızı, onları denetlendikleri bilgi ve duygusundan tamamen uzak tutarak rutin takip etmek ihtiyacını hep duyarız. Hangi sosyal ilişkilerin etkisindeler, okullarına düzenli devam ediyorlar mı, okul dışında vakit geçirdikleri ve bizim bilmediğimiz ortamlar var mı? Çocuklarımızı korumak için sorabileceğimiz ama onlarla yüz yüze konuşamayacağımız an ve olaylar olabilir. Öyle ki yaşamımızın bu en değerli parçalarına duygusal olarak bir türlü ulaşamadığımız dönemler vardır. İşte böyle bir durumda, herhangi bir sorunumuz ya da şüphemiz olmasa bile çocuklarımızın güvenliği için rutin dedektiflik hizmeti almak çok anlamlı olacaktır. Böylece çocuklarımızı görünmez bir koruyucu kalkanın içine almış oluruz.

Kritik ve sık başvurulan durumlardan biri de evlenme kararı almış gençlerimizin ve sevdiğimiz yakınlarımızın hatta kendimizin bu kararını desteklemekle birlikte evlilik için seçilen kişinin geçmişini, varsa bilinmeyen özellik ve sorunlarını öğrenmek için özel dedektif çalışmasına gerek duyulmaktadır. Evlilik önemli bir karardır. Kişi bütün yaşamını değiştirecek bu kararı verirken genellikle duygusal etkilerin altındadır. Dışarıdan bakan mantıklı ve tam gerçekçi bir tespit raporu, böyle zamanlarda oldukça belirleyici olacaktır. İnsanların kişiliklerinin çok belirsizleştiği ve genellikle hasarlandığı böyle bir dünyada, evlilik gibi önemli bir kararı sadece duygusal etkilerle almak, farkında olmadığımız, bilmediğimiz pek çok sorunu da bilmeden istemeden yaşamımıza taşıyacağımız anlamına gelir. Bu konuda yapılan özel çalışmalar çok hızlı bir şekilde sonuç vermektedir.

Kişisel hizmetler çok çeşitlenebilmektedir. Günlük yaşamımıza hızla ve çok olumlu verilerle girmiş bir dost, belki iş ilişkilerinizde ya da politik, sosyal ilişkilerinizde, size sorun hazırlayan bir dolandırıcı ya da kötü amaçlı kişi olabilir. Örnek durumda olduğu gibi akla derhal gelmeyecek pek çok özel bilgiye gereksinim duyulabilir.

İnsanlık tarihi boyunca istihbarat etme ihtiyacı hep olmuştur. Devletler bunu kendi gereksinimleri doğrultusunda istihbarat kurumları eliyle gerçekleştirirler. Diğer kurum ve bireyler geleneksel yöntemlerle istihbarat bilgilerine ulaşmaya ve öngörüleri doğrultusunda güvenli hareket etmeye çalışırlar. Ne var ki günümüzün kaos haline gelmiş sosyal ortamında geleneksel yöntemlerle bireylerin ve kurumların olası gelişmeler karşısında öngörüsüz dolayısıyla savunmasız kaldıkları görülmektedir. Çözülebilecek sorunlar zamanında öngörülemediği için, şirketlerin iflasına neden olabilmekte, insan ilişkilerinin onarılamaz zararlar görmesine yol açabilmektedir.

Günümüz teknolojisinin sunduğu olanaklarla ve istihbarat deneyimli, sosyal ilişkiler uzmanı kadrolarla oluşturulmuş bir özel dedektiflik bürosu sorunlarınızın erken tespiti yönünde size en sağlıklı raporları sunacak ve en doğru çözüm yollarına yönelmenizi sağlayacaktır.

Yasalar Karşısında Özel Dedektiflik Çalışmasının Durumu

Özel dedektiflik, dünyanın gelişmiş ülkelerinde 1800’lü yıllardan beri bu isimle kullanılan saygın bir meslek alanıdır. Bu alanla ilgili ülkemizde henüz bir yasal düzenleme yapılmamıştır. Konuyla ilgili 1994 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan düzenleme yasası, cumhurbaşkanlığının vetosu ile meclise geri gönderilmiş ve KADÜK durumuna düşmüştür. Yasa halen TBMM hukuk komisyonunun bekleyen dosyaları arasındadır.

Ülkemizde yasal çerçevesi henüz oluşturulmamış olmakla birlikte dünya çapında oluşmuş olan hukuksal çerçeve, özel dedektif çalışmalarının ilkelerini ve kapsamlarını belirlemektedir. Bu ilkeler ve kapsam dikkate alınarak özel dedektiflik büroları, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasaları doğrultusunda kişisel hak ve özgürlüklere bağlı kalarak çalışmalarını yürütmektedirler.

Her ne kadar mesleği hakkıyla icra eden özel dedektiflik bürosu çalışmaları toplumumuzda güven kazanmış olsa da yasal çerçevenin oluşturulmamış olması, bir takım fırsatçıların meslek itibarını zedeleme fırsatı bulmalarına yol açmaktadır. Belirsiz şahıslar kötü niyetleriyle, niyetleri iyi olsa bile mesleki bilgi ve deneyimden uzak, meslek ilkelerinden habersiz uygulamaları ile zararlı olabilmektedirler. Kısa yoldan para kazanma amacıyla özel dedektiflik mesleğine yönelik girişimde bulunan bu kişiler yaptıkları uygulamalarla içinden çıkılmaz mağduriyetlere neden olmaktadırlar. Talep ettiğiniz hizmeti alamadığınız gibi, yaptığınız ödeme boşa gitmesi dahası zaten gizli kalmasını istediğiniz bazı durum ve bilgilerin, kontrolünüz dışında ifşa edilmesi durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Özel Dedektiflik Hizmeti Alınırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Öncelikle özel dedektiflik bürosunun sabit adresi görülmelidir. Size sabit bir adres bildiremeyen ve sizi o adrese davet etmeyen kişilerle özel sorunlarınız hakkında muhatap olmamalısınız. Özel dedektiflik bürosunun bir firma olarak vergi levhasının, ticaret odası kaydının ve ilgili sicil onay belgesinin, yerleşkesinde bulunduğu belediyeden almış olduğu iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının, hizmet kalitesine yönelik belge ve sertifikalarının bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Özel dedektif unvanı ile karşınızda bulunan kişinin yetkinliğini belirleyecek kimlik, belge, diploma, sertifika ve kayıtlı öz geçmişlerinin incelenmesi anlamlı olacaktır.

Ciddi bir özel dedektiflik bürosu henüz anlaşma aşamasında sizlere çalışma ilkelerini belirleyen bir genel çerçeve sözleşmesi sunacaktır. Bu sözleşmede size nelerin taahhüt edildiği ve sizden ücret olarak ne beklendiği, hangi kuralların ve koşulların sınırlayıcı olacağı konusunda detaylı bilgiler olacaktır.

Özel dedektiflik hizmetleri belirtildiği üzere her ne kadar yasası henüz çıkmamış olsa bile uluslararası anlamda hukuksal olarak kabul görmüş genel kural ve ilkeler çerçevesinde hareket ederler. Dedektiflerin yapacağı bütün çalışmalar Türk ceza yasalarının belirlediği çerçeve ile uyumlu olmak durumundadır. Bu hizmetler, kişilerin özel yaşamlarını, hak özgürlüklerini kısıtlayacak ve müdahale edecek nitelikte olamazlar. Bütün çalışmalar ve yasalar önünde kullanılmak üzere elde edilecek deliller hukuka uygun yöntemlerle elde edilmelidir. Bu ilklerin dışına çıkılması halinde özel dedektiflik çalışmasının kendisi suç üreten bir faaliyete dönüşmüş olur.

Güven noktalarından birisi olarak öne çıkan büromuz, (http://www.izmirdedektiflik.com/referanslar/ozel-dedektif/) bütün teknik donanımı, tecrübe ve yetenekleriyle sorunlarınıza yanıt olacak raporları en sağlıklı şekilde size sunmaya hazırdır. Yaşamınızdaki zorluk ve sorunlara karşı çözüm üretecek tespitler yaparak sizin yanınızda yer almaktan mutluluk duyarız.

185 kez görüntülendi