DEDEKTİFLİK KANUNU


Dedektiflik Kanunu

Ülkemizde Özel dedektiflik mesleği ilk olarak resmi kayıtlara göre 1995 yılında izmir ilinde özel dedektif Bilal KARTAL tarafından uygulanmaya başlanmıştır.

Ancak ülkemizde özel dedektiflik kanunu 2 Şubat 1994 yılında TBMM’de 3963 kanun numarası ile yapılan oylamada kabul edilerek onaylanmak üzere dönemin Cumhurbaşkanı sayın Süleyman DEMİREL’e gönderilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı kendisine sunulan özel dedektiflik kanununun Anayasamızın 89/2.maddesine “(Değişik: 3.10.2001-4709/29 md.) Yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı için bu kanunun, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, özel dedektiflik kanununu veto ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne  geri göndermiştir.

Ancak dönemin hükümeti ve sonra göreve gelen hükümetler veto edilen özel dedektiflik kanunu ile ilgili herhangi bir değişiklik yapmazken dönemimizin sayın başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN 2007 yılında geçmiş hükümetlerin hazırlayarak Cumhurbaşkanlığı makamına kanunlaşması için gönderdiği özel dedektiflik kanunu tekrar meclis hukuk komisyonunda görüşülmek üzere ele alınması talimatını vermiştir. TBMM ve ilgili bakanlıklar arasında yapılan yazışmalar ile özel dedektiflik kanununun hazırlanması için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların en önemlisi içişleri bakanlığına bağlı emniyet genel müdürlüğünün özel dedektiflik mesleğinin uygulandığı ülkelerdeki kanun düzenlemelerinin derlenerek Türkçe tercüme edilmesi olarak gösterilebilir. TBMM hukuk komisyonunun talimatları doğrultusunda özel dedektiflik mesleği ile ilgili çeşitli resmi araştırmalar halen yetkili kurumlarca yapılmaktadır.

Ancak henüz bu kanun ile ilgili bir gelişme kaydedilememiştir. 2007 yılında kurulan özel dedektifler derneği 3963 sayılı özel dedektiflik yasa taslağını ileri gelen hukuk profesörlerine göndererek günümüz kanunlarına uyarlanmasını yaptırtmıştır. Ancak bu düzenlenen kanun taslağı herhangi bir milletvekilimiz tarafından TBMM sunulmamıştır.

Özel dedektiflik mesleği uygulanmaya başlandığı ilk günlerden itibaren günümüze kadar yaklaşık 20 yıllık zaman geçmesine rağmen özel dedektiflik kanunu ile ilgili herhangi bir kanun, kanun hükmünde kararname veya herhangi bir bakanlıkça yayınlanan bir genelge bulunmamaktadır. Buna rağmen insanlarımızın çok özel sorunlarına çare bulmak için özel dedektiflik bürolarına müracaat etmeleri ve hizmet almaları, ülkemizde özel dedektifliğe olan ihtiyacı açıkça ortaya koymaktadır.

Ülkemizde özel dedektiflik mesleğinin temellerini atan özel dedektif Bilal KARTAL’ın çabaları ile bu mesleğin bir sektöre dönüşme yolunda oldukça ilerlemiş olduğu gözlerden kaçmamaktadır.

Özel dedektiflik mesleğinin icra edilmesi sırasında yürürlükte bir özel dedektiflik kanunu veya herhangi bir yasal düzenleme olmaması çeşitli zorluklara sebep olmaktadır. Kaldı ki özel dedektiflik mesleğinin kanunu ve yasal düzenlemesi olmaması ülkemizde kimi bilinçsiz veya salt ekonomik kazanç amacı ile hareket eden kişilerin mesleğin sınırlarını bilmeden ve belirlenmediğinden bu konuda hizmet talep eden şahısların gereken kalitede hizmet alamamalarına ya da zarar görmelerine sebebiyet vermektedir. Bu neden ile ülkemizde özel dedektiflik sektörümün güvenilir emin ellerde olması yasalara uygun sağlıklı hizmet verilebilmesi insanlarımızın konunun ehli profesyonel kişilerden hizmet alması için bir an önce kanuni düzenlemenin yapılmasını gerekli kılmaktadır. Özel dedektiflik kanunun yürürlüğe girmesi ile  sır saklama yükümlülüğü, bilgi gizliliği, şeffaf ücretlendirme ve taraflar arasındaki güven ilişkisi sağlıklı bir yapıya kavuşacaktır.

Toplumun açıkça ihtiyaç duyduğu ve zamanın ruhunun gerektirdiği bu mesleğe olan ihtiyaç devletin, toplumun gerisinde kalması gibi müzmin bir sorunla, içinden çıkılmaz bir halde kalmamalıdır. Bu yasal düzenlemeyi özel dedektiflik firmalarından iyi niyeti açıkça görülmelidir. Bu konuda yasal düzenleme olmaması ancak kötü niyetle dedektiflik mesleğini icra etmeye çalışan şahısların isteği olsa gerektir.

Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

Ziyaretçi Yorumları

  Yorum Yapabilirsiniz

  BİLGİLENDİRİCİ ANİMASYON FİLMİMİZ
  Önemli Uyarı

  Dedektiflik.com.tr içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜR CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.  

  Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi Hizmeti Tüm Hakları Saklıdır.

  iz ajans
  WHATSAPP
  ile iletişime geç