MAHKEME HUZURUNDA ALDATMANIN ISPATI


Mahkeme Huzurunda Aldatmanın İspatı

TOPLUMUMUZDA ALDATMA

Aldatma (zina) eylemi, Türk toplumunun örf adetlerine göre hoş olmayan gayri ahlaki bir davranış biçimidir. Toplumumuz, geçmişte ve günümüzde bu davranış biçimini onaylamazken; gözden uzak kapalı kapılar ardında da aldatma eylemi rağbet gören bir yaşam tarzı haline geldiği açıkça ortadadır. Aldatılan kadınların aldatılmayı kadınlık onurlarına kadınlık gururlarına şeref ve haysiyetlerine yediremeyerek hayatlarındaki yalnız kalma ekonomik özgürlüğünü kaybetme varsa çocuklarını babasız büyütme zorluklarını göze alarak boşanma kararı almaktadırlar.

BOŞANMA KARARI

Ülkemizde yaşayan evli insanlar aldatıldıkları için boşanma kararı aldıklarında aldıkları boşanma kararını gerçekleştirmenin zorluklarından habersiz oluyorlar. Toplum olarak anayasamızı anayasal haklarımızı ve ülkemizde yürürlükte olan kanunlarımızı birçoğumuz hemen hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da bilmemiz gerekenleri bilmiyor ve sonradan öğrenmeye çalışıyoruz. Ne zaman karşımıza hukuksal bir sorun çıksa o zaman hemen çevremizdeki dostlarımızın tavsiyesi veya başka bir yolla konunun ehli bir avukat arayışına giriyoruz. Aldatmaya dayalı alınan boşanma kararı ülkemizde aile hukukunu düzenleyen 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun A. Boşanma sebepleri başlığı adı altında  Zina başlığının  altında 161. Maddesinde şöyle denilmektedir.

“Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.”

Bu maddede aldatılan eşin boşanma davası açmaya hakkı olduğu açık ve net bir dille belirtilmiştir. Ancak aldatılan eşin boşanma davası açma kararı aldıktan sonra onu bekleyen en büyük zorluk açılan davada mahkeme huzurunda aldatıldığının ispatıdır.

BOŞANMA DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME

Sayın misafirimiz, eşinizin sizi aldatmasını kabullenmeyerek almış olduğunuz boşanma davasının görüleceği mahkeme bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Boşanma davaları bölge ve adliye imkanlarına göre aile mahkemelerinde, aile mahkemesi olmayan adliyelerde ise aile mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülmektedir. Boşanma davasının açılacağı şehir ise eşlerin evliyken birlikte son altı ayı geçirdikleri şehrin adliyesine müracaat edilmektedir.

Bireyler ayrı şehirlerde bulunuyor ise de yine eşi ile birlikte geçirdiği son altı aylık adres de ki mahkeme hukuk yargılaması usulüne göre yetkili mahkemedir.

Yukarıda da izah ettiğim gibi ülkemizde aile hukukunu düzenleyen 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 161. maddesi aldatma (zina) olarak tanımlanmıştır. Bu husus tam kusur olarak kabul görmekte ve açılan boşanma davalarında aldatma eylemi gözle görülür elle tutulur delillerle ispatlandığı takdirde, sayın mahkeme hâkimi haklı tarafın talepleri doğrultusunda tarafların boşanmalarına hükmetmektedir.

SEVGİLİYE AÇILACAK OLAN TAZMİNAT DAVASI

Ülkemizde, evli bir şahsın eşini aldatması kanunlarımızda boşanma sebebi iken; evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik dışı birliktelik yaşayan kişi haksız fiil hükümleri kapsamında, diğer eşin uğradığı zarardan sorumlu tutulmaktadır. Bu hususta aldatılan eşin uğradığı manevi zararın telafisi için eşinin sevgilisine açılacak olan manevi tazminatı açıklamaktadır.

Burada açıklamak istediğim husus aldatılan eş, eşinin cinsel birliktelik yaşadığı sevgilisine 6098 kanun numaralı Türk Borçlar Kanununun 49. maddesi uyarınca Asliye Hukuk Mahkemelerinde aldatıldığını delillerle ispatlayarak manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir.

Sevgiliye açılacak olan manevi tazminat davası boşanma davasından sonuçlanması durumunda burada verilen hüküm de sayın mahkemenin gerekçeli kararı ile birlikte boşanma davasının görüldüğü mahkemeye aldatma delili olarak sunulabilir.

ALDATMANIN İSPAT ZORLUĞU

Ülkemizde yaşayan insanlar her ne kadar kendileri de aldatma eylemini gerçekleştirse çevrelerinde açığa çıkan aldatma eylemleri için olumsuz mütalaa yapmaktan kendilerini ala koyamazlar. Bu davranış insan doğasında her zaman var olan kabullenmeme güdülerinden kaynaklanmaktadır. Eşlerini aldatan kişiler doğaları gereği aldatma eylemlerini her zaman saklama ihtiyacı hissederler. Hal böyle olunca, genel ahlaka ve hukuka aykırı davranışlardan kabul edilen aldatma (zina) eylemi taraflar arasında saklanarak gizli bir şekilde yapılması aldatma eyleminin tespitini zorlaştırmaktadır.

ALDATMA EYLEMİNDE TANIKLIK

Günümüzde insanlar eşlerinin kendilerini aldattığından şüphelenmekte ve eşinin kendisini aldattığını delillerle mahkeme huzurunda ispat edememekte veya eşlerinden boşanmak isteyen kişiler açılan boşanma davasında kendileri lehine yalan beyanda bulunacak tanıklar bulmakta.

Bulunan bu tanıklar sayın mahkemelerde boşanma davasına konu olan aldatma eylemini kendi yorumlarıyla anlatmakta ancak yılların tecrübeli hâkimleri bu ve benzeri tanıkların yalan söylediklerini tanığın bir iki cümlesini dinlediğinde anlamaktadırlar.

Çünkü aldatma eylemi, taraflar arasında gizli yapıldığı için boşanma davalarının görüldüğü mahkemelerde bu eylemin ispatı sadece tanık beyanlarına dayandırılarak ispatlanmaya çalışılması Türk hukuk sisteminde kabul görmemektedir. Boşanma davasının görüldüğü mahkemede aldatma olayına ilişkin doğruları söyleyen tanık beyanları, eylemin ispatlanması için sayın mahkemeye sunulan yan delillerle desteklenmesi tanık beyanlarının doğruluğunu ispatlar nitelikte olacaktır.

ÜLKEMİZDE UYGULANAN HUKUK SİSTEMİ

Sayın misafirlerimiz ülkemizde uygulanan hukuk sistemi gelişmiş ülkelerdeki sisteme benzer nitelikte olup sayın mahkemelerimizde görevli Hâkimlerimiz hukuka uygun elde edilmiş her türlü (fotoğraf, kamera kaydı, cep telefonu sms yazışmaları, İnternet ortamında sosyal web sitelerinde yapılan yazışmalar, mahkeme kararları, otel kayıtları ve benzeri) delilleri inceleyerek aldatmanın varlığını tespit etmektedirler. bu nedenle gözle görülür elle tutulur delillerin sayın mahkemelerimizde önemi çok büyüktür. Bu ve bunların benzeri yasalara uygun temin edilmiş her türlü delil sayın mahkemelerimizde görülen boşanma davanıza sunulabilir.

 Ancak yukarıda belirtmiş olduğum deliller oldukça çok zor elde edildiği için taraflar arasında büyük bir gizlilik içerisinde yaşanan aldatma eyleminin, genelde ispatlanması çok zor hatta bazı durumlarda imkansız olabilmektedir.

ALDATMAYI İSPATLAYACAK DELİLLER

Ülkemizde uygulanan hukuk sisteminde sayın hukukçularımız aldatma eyleminin var olduğundan söz edebilmek için gözle görülür, elle tutulur delillere gereksinim duymaktadırlar. Boşanma davasında aldatma eyleminin doğrudan ispatlanabilmesi için hukuka uygun olarak elde edilen eylem anına ait delillere genelde doğrudan ulaşılamaz.

Bu nedenle, bu eylemin varlığını ispatlayacak kişinin eşinin başkasından hamile kalması, eşin karşı cinsle yaşadığı cinsel ilişkiden kaynaklanan kalıtımsal ya da tedavisinin zor olduğu bulaşıcı bir cinsel hastalığa yakalanması, eşin kendi el yazısı ile sevgilisine yazdığı aşk mektupları, eşin kendi günlüğünde keldi el yazısı ile yazdığı duygusal içerikli anıları, eşin karşı cinsle otelde aynı odada kaldığını ispatlayan otel kaydı otel faturası, otel kamera kayıtları, eşin karşı cinsle restoran, kafe, bar, disko, sinema, havuz, plaj, orman, park, deniz kenarı ve eğlence mekanlarında hukuka uygun elde edilmiş samimi fiziki temaslarında görüntüler içinde yer aldığı fotoğraf ve video kayıtlarıdır.

Eşin karşı cinsle yaşamın olağan akışına aykırı sıklıkta yaptığı telefon konuşmaları ve cep telefonu ile mesajlaşması, eşin internet ortamında sosyal paylaşım web sitelerinde karşı cinsle yaptığı yazışmalar, eşin karşı cinsle yaptığı e-mail yazışmaları ve eşin karşı cinsle günlük yaşam alanının dışında hayatın olağan akışına aykırı biçimde eylem fiziki aktivite içinde bulunmaları da aldatmanın varlığı için oldukça güçlü maddi delillerdir.

Ancak bu delillerin zaman aşımı süreleri vardır. Aldatmaya dayalı dava açma hakkı olan eş boşanma sebebini öğrenmesinde başlayarak 6 ay içinde boşanma davası açması gerekir. Ayrıca her halde aldatma (zina) eyleminin üzerinden 5 yıl geçmesi durumunda aldatılan eşin dava hakkı düşmektedir. Ayrıca aldatılan eş eşini affetmesi durumunda dava hakkı ortadan kalkar ve elindeki her türlü delil yok sayılır. Aldatılan eşin aldatılması tekerrür etmesi durumunda tekrar dava açma hakkını elde eder ve bu durumda yukarıdaki zaman müeyyideleri tekrar geçerlilik kazanır.

Boşanma davasına bakan mahkemenin sayın hâkimi 161. maddenin uygulamasında yukarıda belirtilen delillerin hukuka uygun elde edilmesi halinde delilleri sunan tarafın lehine değerlendirme yaparak boşanma yönünde hüküm kurmasının uygun olacağını ilgili Yargıtay dairelerinin geçmişte bu yönde aldığı kararlarla da sabit olduğu anlaşılmaktadır. Gerek Yargıtay daireleri gerekse yerel mahkemeler yargılamaya konu olan aldatma eyleminin ispatı için dosyaya sunulan hukuka uygun elde edilen delillerin değerlendirmesini son derece hakka niyetli yapmaktadırlar. Sayın mahkemelerin değerli hâkimleri üzerinde önemle durduğu konu elde edilen delillerin yasalara uygun elde edilmiş olmasıdır. Yasalarımız, sayın hâkimlerimize yasaya uygun delillerle aldatmaya karar verme imkânını verilmiştir.

Bu ve benzeri deliller aldatmanın varlığına dair kanaat oluşturacak güçlü emareleridir. Unutulmamalıdır ki, tüm kanıtların hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerekmektedir.

Aldatıldığı yönünde elinde ipuçları ve güçlü şüpheleri bulunan eşler, sizlere yukarıda açıkladığımız delillerin bir kısmını hukuka uygun olarak elde ederek açılan veya açılacak olan boşanma davasına sunabilirsiniz.  Bazı deliller örneğin otel kayıtları otel faturaları otel ve eğlence mekanlarına ait kamera kayıtları cep telefonu dökümleri cep telefonu HTS raporları ve benzeri delillerin temini ancak mahkeme kararıyla elde edilmektedir.

Bu ve benzeri delilleri boşanma davası açtıktan sonra toparlanması için sayın mahkemeden de talep edebilirsiniz.  Hâkimin delillerin toplanması yönünde vereceği karar ile ilgili kurumla mahkeme arasında yapılacak resmi yazışmalarla bu ve benzeri deliller mahkemece temin edilebilir.

HUKUKA UYGUN ELDE EDİLMEYEN DELİLLER

Eşinizin bulunduğu ortama ses kayıt cihazı koyarak ses kaydı elde etmeniz. Eşinize ait cep telefonuna casus telefon programı yükletmeniz. Eşinizin ev ve iş sabit telefonuna dinleme cihazı takmanız, eşinizin özel kullanımında olan bilgisayarına casus program yüklemeniz ya da mail şifresini kırarak delil elde etmeye çalışmanız, eşinizin cep telefonu dökümlerini, otel kayıtlarını, eşinizi sevgilisi ile birlikte başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan bir yerde kamera ile kaydetmeniz veya kaydettirmeniz, bu ve buna benzer eylemleri gerçekleştirmeniz veya gerçekleştirmek üzere bir başka şahsa emir talimat vermeniz, ricada bulunmanız hukuka aykırılık nedenidir ve suçtur.

Bu ve buna göre durumlarda suç işlemeniz durumunda hakkınızda yapılan yargılamada hapis cezası ile cezalandırılacağınızı unutmamalı ve bu tür eylemlerden kaçınmalısınız.

Not: Değerli okurumuz yukarıdaki bilgilerin size yetersiz gelmesi durumunda firmamızı arayarak veya info@izmirdedektiflik.com mail adresimize mail sorularınızı yollayarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Saygılarımla
Özel Dedektif Bilal KARTAL

Saygılarımızla İzmir Dedektiflik A.Ş.

Ziyaretçi Yorumları

  Yorum Yapabilirsiniz

  BİLGİLENDİRİCİ ANİMASYON FİLMİMİZ
  Önemli Uyarı

  Dedektiflik.com.tr içeriğinde yayınlanan tüm makale, içerik ve bilgiler Özel dedektif Bilal KARTAL tarafından yazılmış olup, tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜR CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan makaleler ve bilgiler uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır.  

  Copyright © 2018 | İzmir Özel Dedektiflik Bürosu | İzmir de Yasal Eş Takibi Hizmeti Tüm Hakları Saklıdır.

  iz ajans
  WHATSAPP
  ile iletişime geç